MENÜ

Újdonságok a mezõgépészetben – mezõgazdasági pótkocsik

Oldalszám: 78-79
Dr. Kelemen Zsolt 2014.04.28.

A mezõgazdasági termelés valamennyi ágazatában, az anyagmozgatási és szállítási feladatok megoldásában, a vontatott szállító jármûvek – a különbözõ pótkocsik – nagy jelentõséggel bírnak. A mezõgazdasági termesztési technológiák fontos mûvelete a szállítás, hiszen összeköti, vagy legtöbbször befejezi a technológiai részfolyamatokat.

A gyakorlati tapasztalatok szerint a mezõgazdasági gépi munkák volumenébõl az anyagmozgatási mûveletek az összes munkaidõre vetítve közel 50 százalékot tesznek ki, és a mezõgazdasági termelés idényjellegébõl adódóan a szállítási/anyagmozgatási feladatok nagysága – ennek megfelelõen – az év folyamán igen egyenlõtlen elosztásban jelentkezik. A mezõgazdasági anyagmozgatási mûveletek nagyságát – a szállítás feladatainak csúcsidõszakát – alapvetõen a kalászos gabonák és a kukorica betakarításához kapcsolódó munkák határozzák meg, valamint az állattenyésztéshez kapcsolható nagy mennyiségû takarmány idõbeni betakarítása képez még jelentõs volument. Valamennyi szántóföldi növény betakarításakor is így van ez, mert ha az anyagmozgatás színvonala a termelési technológián belül lemarad, az a teljes termelési folyamat gátjává válhat.

Az elõzõekbõl következik, hogy a követelményeknek legjobban megfelelõ szállítóláncot is az egyéb gépesítési feladatokkal összhangban kell megteremteni. A mezõgazdasági pótkocsik számos típusát, különbözõ felépítményû és teherbírású változatát gyártják, ill. azok sokféle változata áll a felhasználók rendelkezésére. A gyakorlatban az egytengelyes és tandemrendszerû, valamint a két- és többtengelyes mezõgazdasági pótkocsik különbözõ vontatott (pl. fixplatós; billenõszekrényes; lehordó szerkezetes; letolópajzsos; tartályos; speciális felépítményû; stb.) változatai terjedtek el. A következõ ismertetéssel – rangsorolás és értékelés nélkül – néhány új fejlesztésû pótkocsira és gyártóikra hívnánk fel a figyelmet.

Az osztrák Hans BRANTNER & Sohn vállalat Európa egyik legnagyobb darabszámú és típusváltozatú mezõgazdasági pótkocsi gyártója. Gyártmányai között a két- és többtengelyes fixplatós (PW típusok), ill. billenõszekrényes (DD; TR; Z; ZZ sorozatú), valamint az egytengelyes és tandemrendszerû billenõszekrényes (E; TA) típusok is megtalálhatók, amelyek hasznos terhelhetõsége 1,2–33,0 t közötti. A kéttengelyes, vízszintes vonórúd terhelésû – hagyományos forgózsámolyos kormányzású – Z 18.051/2 XXL típus 508 × 241 cm rakfelülettel rendelkezik, 80 cm oldalfal magassága + 60 cm magasítóval növelhetõ, hasznos teherbírása 13,5 t.

A mezõgazdasági pótkocsi két emelõ munkahengere a kocsiszekrény 3 oldalra billentését teszi lehetõvé. Kéttengelyes rugózott futómûve, a négykerékre ható kétkörös fékrendszere 60 km/h vontatási sebességet enged meg. A tandemrendszerû Power-Tube típusai sorozatát a BRANTNER cég a Power-Push típusokkal bõvítette. Az új fejlesztésû, teknõplatós letolópajzsos pótkocsi raktértérfogata 33 m3, ami oldalfal magasítókkal 39 m3-re növelhetõ. A 6500 kg saját tömegû, 20 t megengedett össztömegû pótkocsi rakfelülete 685 × 240 cm, míg az oldalfalak magassága a 200 cm-t is eléri. A teknõplatós kocsiszekrény leürítését – a hátfal hidraulikus kinyitása után – a hidraulikus munkahengerrel mûködtetett letolópajzs végzi el. A tandemfutómûves pótkocsi 40 km/h szállítási sebességgel vontatható.

A német FLIEGL Agrartechnik cégcsoport az elmúlt évben már 30 éves „születésnapját” ünnepelte. Gyártmány palettájukon 2- és többtengelyes, három oldalra billenthetõ, 4–18 t teherbírású billenõszekrényes pótkocsik (DK; EDK; TDK sorozatok); átrakó-, letoló kocsik; bálaszállító felépítmények; keverõgépek; adapter kiegészítõk stb. szerepelnek. A dinamikusan fejlõdõ cégcsoportnak négy gyáregysége is van, köztük a hazai Fliegl-Abda Jármûgyártó Kft., amelyben 1993 óta gyártanak pótkocsikat és részegységeket. A Németországban gyártott – ASW típusjelet viselõ – letolópajzsos pótkocsik 9 modellváltozatban készülnek, amelyek fõbb mûszaki adatait az 1. táblázat tartalmazza.A letoló kocsik középsõ tagja az ASW 258 típusjelet viseli. A tandem futómûves, letolópajzsos kocsi megengedett összes tömege 20 000 kg, saját tömege 6750 kg. Raktérfogata 30 m3, ami tömörítéssel (fûsilónál) akár 54 m3-re növelhetõ. A letolópajzsos pótkocsi hidraulikusan nyitható/zárható hátfallal rendelkezik. A leürítést a kocsiszekrény mellsõ falát képezõ letolópajzs hidraulikus mozgatásával végzi el. A letoló-kocsi legnagyobb vontatási sebessége 40 km/h (opcióban 60 km/h is lehet), szériafelszereltségéhez rugózott vonórúd, hidarulikus mûködtetésû támasztóláb és hátfal; rácsos homlokfal magasító stb. tartozik. A pótkocsi hátfalának helyére szervestrágya-szóró felépítmény is felszerelhetõ. Az ASW 258 letoló-kocsi üzemeltetéséhez ~120 kW motorteljesítményû erõgép szükséges.

A régóta jól ismert kéttengelyes „HW” pótkocsik megújulni látszanak. A német – volt NDK-s – Werdau-i Jármûgyár mérnökei tovább fejlesztették a HW 80 és HW 180 mezõgazdasági pótkocsikat, amely fejlesztésekben és a gyártásban a hazai CONOW-HW Pótkocsi Kft. is részt vesz. A HW 80 típusjelû pótkocsiknál több modellváltozat is készült: pl. 2 vagy 3 oldalra billentés; 95 cm-es vagy 120 cm-es magasított felépítmény (központi reteszelésû oldalfalakkal, középsõ rakoncával); kombinált felépítmény (gabonaváltozat, ill. silókivitel); többcélú felépítmény; vetõmag- és mûtrágya feltöltõ csigák felszerelése a hátfalra stb. A szintén kéttengelyes HW 180 típusú pótkocsi is folyamatos fejlesztéseken megy keresztül. A 18 000 kg megengedett össztömegû, 14 000 kg hasznos terhelhetõségû pótkocsi a mezõgazdasági üzemek különbözõ szállítási igényét kiszolgálja, lehetõvé teszi szinte az egész éves használatot gabonák és egyéb termények betakarításakor, ömlesztett, vagy raklapos áruk szállításakor. A HW 180 típus – hasonlóan a HW 80 típusokhoz – több modellváltozatban készül. Az egyes kivitelek 5200 × 2340 mm rakfelülettel, 1400 vagy 1600 mm oldalfal magassággal, 2000 mm-es nyomtávolsággal és két- vagy háromoldalra billenthetõséggel készülnek. A HW 180 pótkocsi alsó oldalfalának hidraulikus nyitása különösen alkalmas a különbözõ szemes termények ürítésére fogadógaratba, a mellészoródás elkerülésére a kétoldali határoló szegmensek által. A pótkocsi hátfalára (T31G4/G4,5, vagy E200-4,0/4,8 típusú) feltöltõ csigák szerelhetõk fel, amelyekkel a vetõmag/mûtrágya feltöltésére nyílik lehetõség 25–30 t/h rakodási teljesítménnyel. A rugózott, egy és kétkörös légfékrendszerrel ellátott pótkocsi ~55 kW motorteljesítményû erõgéppel 25 km/h, vagy 40 km/h szállítási sebességgel vontatható.A cseh ZDT s.r.o. vállalat gyártmányai között egytengelyes (NS-, DU- és RM típusok), kéttengelyes (PS sorozat) és tandem-, illetve a tridem-futómûves (MEGA széria) szállító jármûvek találhatók meg. A pótkocsik elsõsorban mezõgazdasági célra készülnek, de a cég gyártmányainak sokrétûségét jelzi, hogy abban pl. tartálykocsis, állatszállító és mûtrágyaszóró felépítmények és gépszállító utánfutók is fellelhetõk.