MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld búza Vetés fajta

A javító minõségû búza feltételrendszere

Magyarország szárazságra hajló, kontinentális klímája alkalmas arra, hogy az évek többségében kiváló vagy jó minõségû búzát termeljünk. Erre szükség van a hazai felhasználás esetében is, de még nagyobb a jelentõsége az exportpiacon, mert külföldön meg kell küzdeni a konkurenciával, és ha az még jobb minõségû árut kínál, akkor a vevõ azt választja.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld búza malom tészta

A malom-, a sütõ- és a tésztaipar igényei a lágy- és a kemény búza minõségével, egészségi állapotával szemben

A különbözõ búzafajták szemszerkezete, endospermium felépítése között igen jelentõs különbségek vannak, melyek meghatározzák, hogy milyen típusú élelmiszerek elõállítására alkalmasak. Ezek a minõségi különbségek igen nagy jelentõséggel bírnak a búza világkereskedelmében és piaci értékében. A kemény típusú búzák általános jellemzõje, hogy szemtermésük jelentõs hányada akkor is üveges szerkezetû, ha a környezeti és agrotechnikai feltételek nem optimálisak.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld búza Gyomszabályozás gyom

A mechanikai és kémiai gyomszabályozás lehetõségei õszi búzában

Az õszi búza gyomszabályozása az egyik legfontosabb és a legnagyobb lehetõségeket rejtõ feladat. Vetésterülete hazánkban nagy, az elmúlt években 1,1 millió hektáron termesztették. Szinte minden gazdaságban foglalkoznak a termesztésével, gyomszabályozásával. Termesztésének Magyarországon nagy hagyománya van, a gazdálkodás sikere az egész mezõgazdaság eredményességét befolyásolja.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Védekezés kártétel rágcsálók

A mezei rágcsálók kártétele, és a védekezés lehetõsége

A mezei rágcsálók (mezei pocok, güzüegér, hörcsög stb.) számára terített asztal a magokban, termésekben bõvelkedõ, gondosan mûvelt határ. A mezõgazdasági termények termesztése sok fáradtsággal és jelentõs anyagi ráfordítással jár. A mezõgazdasági munkáért joggal remélt magas hozam, és kiváló minõség mégis sok-sok tényezõ függvénye.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld repce Gazdálkodás Tápanyag

A tápanyag-gazdálkodás jelentõsége a repce termesztésében

Az egyre növekvõ szükségletek kielégítése, az életminõség javítása, újabb és újabb feladatok megoldását kényszeríti ki a mezõgazdálkodók körében is. A mezõgazdasági termelés alapvetõ feladata a jövõben sem fog változni, hiszen az igények szerinti mennyiségû, s lehetõség szerint jó minõségû élelmiszeripari alapanyagokat elõ kell állítani.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Kukorica Aratás növény

Aktuális növényvédelmi helyzetkép, prognózis szeptemberre

A kalászosok aratása már a végéhez közeledik, a termés nagy része már biztonságos helyre került. A betakarítás elõtti idõben a levélzetet károsító betegségek (búzánál elsõsorban a lisztharmat és a vörösrozsda, árpánál a lisztharmat mellett a drechslerás (régi nevén helminthospóriumos) levélfoltosság gyors felszaporodását lehetett tapasztalni, különösen a vörösrozsda rohamos terjedését segítette az idõjárás.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld búza Termesztés triticale

Gondolatok a tritikáléról

Elõzmények. Az ember és a búza több ezer éves együtt evolúciója alatt elkülönítették a diploid, (2n=2x=14 kromoszóma), alakor sorozatot. Vad változata a T. boeoticum, termesztett a T. monococcum, ma is a világ búzatermesztésének kb. 1%-án vetik. A monococcumhoz hasonló szemeket a hallstatti ásatások során találtak.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld repce permetezés gyomirtás

Lehet 3 t/ha felett? - Õszi agrotechnikai tanácsok repcetermesztõknek

A repcetermelõk általában akkor kérnek tanácsot, amikor valami baj van a repcével, de akkor már sajnos a legtöbbször nem lehet segíteni. Persze van kivétel is, különösen mostanában, mivel keresett lett a repcemag, sok olyan termelõ akar repcét termeszteni, akik még korábban nem próbálkoztak vele, és a jobb és biztonságosabb eredmény érdekében tájékozódnak, igyekeznek tapasztalatokat szerezni az eredményes repcetermesztés érdekében.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Termesztés Árpa permetezés

Õszi árpa termesztés kulcskérdései

Hazánkban az õszi árpa termesztés volumene – az állatállomány csökkenésével párhuzamosan – valamelyest visszaszorult ugyan, de még mindig a második a kalászos takarmánygabonák sorában az õszi búza után. Jó beltartalmi minõségi értékei miatt a sertések elsõszámú takarmánya, de a kérõdzõk, a lovak és a baromfik étrendjébõl sem hiányozhat, sõt felhasználása a humán táplálkozásban is szerény növekedést mutat. A „biológiai alapok”, a fajtaellátottság ma már szintén jónak mondható.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Vetés Kalászos talaj

Õszi vetésû kalászos gabonák talaj-elõkészítése a talajállapot és az elõvetemény figyelembevételével

z õszi búza a vetéskor ülepedett, nyirkosságban kiegyenlített, a vetés mélységében (és nem a felszínen!) aprómorzsás magágyat részesít elõnyben. A gyökérzóna káros tömörségét megsínyli, különösen, ha szárbainduláskor száraz az idõjárás. A 15–25 cm réteg káros tömörsége nem kívánatos a durumbúza és a tönkölybúza talajában sem.