MENÜ

Tarlóbontás, szervesanyag-képzés Phylazonit MC-vel

Oldalszám: 43
2014.04.30.

A növénytermesztés eredményessége számos tényezõtõl függ. A levegõ széndioxid-tartalma, hõmérséklete, a fény- és a csapadékviszonyok éppúgy fontos környezeti feltételek, mint a talaj tápanyagtartalma, a tápanyag felvehetõsége, a talaj levegõzöttsége, és a rendelkezésre álló vízkészlet.

A talaj és a növény dinamikus kapcsolatát a talajba juttatott tápanyagok és a mikroorganizmusok jelentõsen befolyásolják.A talaj élõ rendszer, benne számtalan mikroorganizmussal. A mikroorganizmusok ugyancsak jelentõs mennyiségû szerves anyagot választanak ki, amivel hozzáférhetõvé teszik a nehezen oldható tápanyagokat. A mikroorganizmusok által oldhatóvá tett tápanyagokat a növények is könnyen felvehetik. A kiválasztott mikrobális szerves anyagok egy része kelátképzõ, megköti a tápelemet. A jó szerkezetû és megfelelõ kultúr állapotban lévõ talajok mikrobális élete többnyire kielégítõ. Probléma ugyanakkor, hogy a szervestrágyázás visszaszorulása miatt gyakran elmarad a talajok mikroorganizmusokkal való feltöltése. Ez a hiány nem csupán tápanyag-ellátási gondokat okozhat, ugyanis a mikroszervezetek légzése folyamatosan magas szinten tartja a széndioxid koncentrációját a növényállományban, ami fokozott fotoszintézist, ebbõl adódóan nagyobb termést eredményez.Bár a gazdaságos növénytermesztés nélkülözhetetlen technikai eleme a mûtrágyázás, egyre nagyobb teret hódít a talajok termõképességének a fenntartása a talajélet fokozásán keresztül. Ennek egyik elterjedt eszköze a mikroorganizmusok talajba juttatása a PHYLAZONIT MC segítségével.A PHYLAZONIT MC szabadon élõ nitrogénkötõ baktériumot is tartalmaz. Alkalmazásával nõ a talaj felvehetõ nitrogéntartalma. Az eredmény száraz években még kiemelkedõbb volt a kontrollértékekhez képest. A PHYLAZONIT MC jelentõsen fokozta a tarlómaradványok mineralizációját is, a kukorica, napraforgó, repce, búza szármaradványainak bontása sokkal gyorsabb volt, nõtt a talaj foszfor- és káliumtartalma. A hatást igen pozitívnak értékelhetjük, hiszen a készítmény alkalmazásával elkerülhetõ a nagy tömegû tarlómaradványok esetén fellépõ pontezán hatás, N mûtrágya használata nélkül is. (DATE kísérlet, Dr. Lévai László, www.agrovabio.hu.)A cellulózbontás által jelentõs mennyiségû tápanyag marad vissza a talajban a növények számára felvehetõ /ionos/ formában.A PHYLAZONIT MC-t tarlóhántás elõtt 10 l/ha mennyiségben 100–300 liter vízmennyiséggel a tarlóra kell permetezni és azonnal beforgatni.Õszi vetések /repce, búza, õszi árpa/ elõtt javasolt az elõvetemény tarlójára minél elõbb rászórni, hogy minél több idõ álljon rendelkezésre a szármaradványok bontására. Célszerû a permetezést és bedolgozást estére, vagy borult idõben végezni, hogy az UV sugarak minél kevesebb kárt tegyenek a baktériumokban.Összegezve a termelési tapasztalatokat:

 

 

  1. A Phylazonit MC használatával biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá válik a termelés.

 

  1. Szárazsággal szemben ellenállóbb a növény.

 

  1. Harmonikus tápanyag-ellátást biztosít a növények számára az egész tenyészidõben.

 

  1. Jelentõs mennyiségû tápanyag marad vissza a talajban a cellulózbontás által a növények számára felvehetõ formában. A tarlómaradványra történõ használatával elkerülhetõ az ún. „pentozánhatás” N mûtrágya használata nélkül. (DATE kísérletek Dr. Lévai László.)

 

  1. Hektáronként jelentõs N-lekötést, P- és K-feltárást biztosít. Gyakorlati tapasztalatok alapján 100–120 kg N hatóanyag lekötésére képesek a készítményben lévõ Azotobacter talajbaktériumok.

 1. A Phylazonit MC folyamatos használatával javul a talajszerkezet, magasabb lesz a humusztartalom.

  7. Környezetkímélõ, természetes alapanyagból álló készítmény, abszolút BIO, így biotermesztésre és a nemzeti parkok területén is felhasználható. AKG programban is javasolt.

Bõvebb felvilágosítással készségesen állok rendelkezésre

Vajda Sándor, AGROVA-BIO Kft.

06-20/9629-383 • www.agrovabio.hu