MENÜ

Saaten-Union hibridrepce nemesítés – 10 éve az élen

Oldalszám: 28-29
Blum Zoltán 2014.04.30.

A Saaten-Union repcenemesítõi, az NPZ és a Raps GbR, az 1970-es évek közepétõl kezdték el felépíteni azt a nemesítési rendszert, amely napjainkra egyedülálló sikereket ért el Európában. Az akkori, mintegy 16 ha-os tenyészkertben 15 munkatárs mintegy 100 keresztezést végzett el évente.

Napjainkban 234 ha tenyészkert, több, mint 1 800 keresztezés, 5 000 m2 üvegház, 60 000 beltartalmi vizsgálat, a legmodernebb dihaploid és markertechnológia jellemzi a repcenemesítés nagyságrendjét. A nemesítés költsége az elmúlt 30 évben megtízszerezõdött és a munkatársak száma is 110 fölé nõtt. A növekvõ befektetésekre azért is szükség volt, mert az új felhasználói igényeknek (duplanullás minõség) és a termelõi oldal által megfogalmazott hozamelvárásoknak (MSL-hibridrendszer létrehozása) gyorsan és hatékonyan kellett megfelelni. A Saaten-Union repcenemesítése alapvetõen meghatározta és megalapozta azt a fejlõdést, ami az európai repcetermelés  felvirágzásához vezetett az elmúlt 10–15  évben. A Saaten-Union hibrideinek európai térhódítása töretlen,  2005-ben a hibridek 1,25 mio. hektár vetésterületének több, mint 90%-án  MSL-hibrideket termeltek.

A Saaten-Union hibridek elõnyeit a termelõk igazolják.

A Saaten-Union repcehibridek európai – köztük hazai – térhódítása a következõ okokra vezethetõk vissza:

 • a kísérletekben mért 10–15%-os terméstöbbletet a hibridek a köztermesztés körülményei között is igazolták,
 • a bevezetésre kerülõ új hibridek nem csak a fajtákkal szemben, hanem a már piacon lévõ versenytárs hibridekkel szemben is a gyakorlatban igazolják teljesítményfölényüket,
 • kiemelkedõen jó termésbiztonságuk (stressztolerancia, télállóság, fejlõdési erély, állóképesség) lehetõvé teszi, hogy kritikusan nehéz termesztési körülmények között is jövedelmezõ maradhasson termesztésük,
 • a szélesebb vetésidõ intervallumuk nagyobb kelésbiztonságot, vitalitásuk biztosabb õszi fejlõdést tesz lehetõvé,
 • az egyre terjedõ költségkímélõ talajmûvelés, mulcsvetés esetén is bizonyították alkalmasságukat,
 • nemcsak a legmagasabb technológiai szint, hanem annál szerényebb ráfordítások esetén is magasabb jövedelmezõség érhetõ el velük, mint a fajtákkal,
 • a szélesedõ Saaten-Union hibridkínálatból napjainkra szinte bármely termõhely és technológiai szint mellé megtalálható az alkalmas  hibrid, a profi repcetermesztõk számára éppúgy, mind a kezdõknek,
 • a Saaten-Union hibridek nemesítését több millió hektár hibridtermesztés gyakorlati tapasztalata támogatja,
 • a hibrid magasabb vetõmagára a vetési norma csökkentésével ellensúlyozható, már 100–200 kg/ha többlettermés kompenzálja a magasabb vetõmagárat,
 • kézzelfogható elõrelépés tapasztalható a legújabb hibridek olajtartalmának növelésében és a növények állóképességének fokozásában,
 • a Saaten-Union hibridek vetõmagkiszerelése (1,5 millió élõ csíra/zsák) biztosítja a termelõk számára, hogy mindig pontosan meghatározhatják a kívánt állománysûrûség eléréséhez szükséges  kivetendõ magmennyiséget.

Saaten-Union hibridek – legnagyobb árbevétel és termelési biztonság
Magyarországi kínálatunkban már klasszikusnak számít az  ARTUS  valamint a BALDUR. Mindkét hibrid folyamatos területnövekedése igazolta az elmúlt években, hogy a Saaten-Union hibridek egyesítik magukban mindazon  genetikai és agronómiai tulajdonságokat, amelyek a szántóföldön, valós termelési körülmények között, nem csupán kisparcellás kísérletekben biztosítják a legmagasabb árbevétel elérésének lehetõségét. Míg az ARTUS  kiváló növekedési erélyének, robosztusságának, regenerálódó-képességének köszönhetõen továbbra is a  „legigénytelenebb” hibrid, kiválóan tolerálva a kedvezõtlen termõhelyi és idõjárási körülményeket, addig a BALDUR kimagasló termõképessége mellett a hibridek között egyedülállóan magas olajtartalmával és kiváló télállóságával vívta ki a termelõk elismerését. Intenzív és extenzív körülmények között egyaránt otthon érzi magát. A VECTRA, a Saaten-Union elsõ ogura-hibridje, az eddigi hibrideknél alacsonyabb magasságú. Sûrûn berakott elágazásai, jellemzõen magas ezerszemtömege erõsítik generatív jellegét. 2005-ben az államilag elismert hibridek között 3,87 t/ha eredményével a legnagyobb termést adó hibridünk volt. A jelenlegi hazai hibridszortimentben az egyik legalacsonyabb pergési hajlammal rendelkezik.Az új generációs hibrideink tavalyi megjelenése igazolta, hogy a Saaten-Union hibridnemesítése folyamatosan biztosítja a mind magasabb árbevételt biztosító biológiai alapok elérhetõségét. Ezek az új hibridek a rendkívül zord és viszontagságos 2002/2003-as idõszakban is eredményesen kiállták a télállósági próbát, megfelelve mindvégig a magasabb termõképesség, jobb olajtartalom és állóképesség valamint a stabilan alacsony glükozinolát-tartalom feltételeinek. Teljesítményszintjükre álljon  példaként az elmúlt két év hivatalos fajtakísérletei alapján számított, hektáronkénti árbevétel-kalkuláció, melyben a termésnagyság mellett az olajbonifikáció tétele is szerepel.


 
Az idei év újdonsága a HERKULES hibrid a korai éréscsoportban. A Saaten-Union legújabb ogura-hibridje 2004–2005 eredményei alapján a st. hibridek termésszintjét közel 3%-kal, a versenytárs korai fajták teljesítményét több, mint 15%-kal múlta felül. Olajtartalma átlagos, 44–45% körül mérhetõ. Extenzív és intenzív körülmények közé egyaránt ajánlott.

Az ELEKTRA MSL-hibrid a korai éréscsoportban kapott állami minõsítést 2004-ben. Kompakt, a jelenlegi hibridek között a legalacsonyabb magasságú állománya, kiemelkedõ állóképessége biztosítja a növényvédelmi kezelések hatékony elvégzését, ill. a gyors, problémamentes betakaríthatóságot. 4 t/ha feletti termõképessége átlag feletti olajtartalommal párosul. Sem genetikai, sem agronómiai szempontból nincsen gyenge pontja, nem véletlen, hogy Németországban is a legkedveltebb hibridek közé tartozik.

A TITAN MSL-hibrid bevezetésének elsõ évében Németország második legnagyobb területen termelt hibridjévé vált. Eddigi kísérleti eredményei valamint rendkívül kedvezõ hazai termesztési tapasztalatai alapján elmondható, hogy az elkövetkezendõ idõszak egyik meghatározó hibridévé válhat, hiszen rendkívül erõteljes gyökérzete, robosztus felépítése, kimagaslóan jó télállósága elsõsorban a közepes vagy gyengébb területekre predesztinálja. A hazai  termesztési viszonyok  között oly sokszor elõforduló kései vetés, nem éppen kedvezõ talajviszonyok, kemény tél, szárazság okozta stresszhelyzetben még a kezdõ hibridrepce termelõk számára is a legmagasabb szintû termésbiztonságot biztosítja. A TENNO középérésû  MSL-hibrid szintén 2004-ben részesült állami elismerésben. Elismerésének évében 4,88 t/ha hozama 12%-kal múlta felül a st. hibridek teljesítményét, olajtartalma 1%-kal magasabb volt az összehasonlító hibridek szintjénél. Kiváló télállósága, egyedülálló fejlõdési erélye valamint állóképessége új szintet teremt a termésbiztonság terén. Ezen agronómiai tulajdonságok valódi jelentõségét kiválóan igazolja, hogy az OMMI vizsgálataiban is igazolt egyedülálló állóképesség, ill. magas olajtartalom a valóban szántóföldi körülmények között elvégzett kísérletekben milyen teljesítmény, árbevételszint realizálását teszik lehetõvé.

A Saaten-Union hibridrepce nemesítõi a repcetermesztés sikerességének hosszú távú fenntarthatósága okán alapvetõ fontosságúnak tartják, hogy a beltartalmi mutatók terén – különös tekintettel a glükozinolát-tartalom alakulására – folyamatos minõségi javulás jellemezze a nemesítést. Csak így biztosítható, hogy a feldolgozás során keletkezõ igen nagy mennyiségû repcedara, ill. pogácsa biztonságosan és jövedelmezõen legyen értékesíthetõ. Valamennyi hibridünk biztonsággal – nem csak a reklám szlogenek szintjén – teljesíti a szigorú EU-s elõírásokat függetlenül az évjárat, a termõhely, az alkalmazott technológia hatásaitól, etalonként szolgálva a jövõ nemesítési célkitûzéseinek.
 
A Saaten-Union hibridnemesítés legújabb vívmányai
Az õszi káposztarepce hibridekben jelentkezõ heterózis-hatás szinte valamennyi tulajdonság vonatkozásában egyértelmû elõnyöket hozott a fajtákkal szemben, különös tekintettel a hozamok és a termésstabilitás javulására. A növények méretében bekövetkezett növekedése ezzel szemben egy nemkívánatos „mellékhatás”-ként jelentkezett. Ezért a hibridnemesítés új feladatai közé tartozik a hozamok további fokozása mellett egy kedvezõbb „szem-szár arány” (Harvest-index) elérése a termésbiztonság további fokozása érdekében.

A francia INRA kutatóintézetben sikerült mutáció során keletkezett ún. Bzh-géneket tartalmazó repcevonalakat szelektálni. Ezek az úgynevezett Bzh-törpeformák fenotípusosan sötétzöld rozetta leveleikrõl és a mélyen elhelyezkedõ tenyészõcsúcsairól ismerhetõk fel õsszel. Tavaszi fejlõdésükre az elhúzódó szárbaindulás és virágzáskezdet mellett az erõteljes oldalhajtásképzõdés és a növénymagasság drasztikus csökkenése jellemzõ. Ez a Bzh-törpetípus a jelenleg használt hagyományos nemesítési alapanyagoktól, különösen az olajtartalom és a betegség-ellenállóság tekintetében jelentõsen elmarad.Nemesítési törekvéseink célja  a  törpe kiindulási anyag tulajdonságainak javítása a csökkent növénymagasság fenntartása mellett annak érdekében, hogy megfelelõ anyai vonalként legyen használható az ún. „féltörpe hibridek” létrehozásában. A törpe anyai vonal és egy  hagyományos méretû apai vonal keresztezésével jönnek létre a féltörpe hibridek, amelyeknél a drasztikus magasságcsökkenés mintegy felére mérséklõdik.

A féltörpe hibridek az alábbi, a  repcetermesztõk számára fontos elõnyöket hordozzák magukban:

 • korábbi vetés lehetõsége az õszi túlnövekedés veszélye nélkül,
 • a virágzáskori növényvédelmi kezelések egyszerûbben elvégezhetõk,
 • a betakarítás költségeinek csökkentése.

Sajnálatosan a köztermesztésben az elõnyök mellett hátrányok megjelenésével is számolni kell:

 • gyengébb gyomelnyomó képesség,
 • a korábbi években termelt repce magjából fejlõdõ árvakelés rendkívül zavaró a féltörpe állományokban,
 • a betegség-fogékonyság, különös tekintettel a phoma, sclerotinia, verticillum és alternaria fertõzésekre, jóval nagyobb, mint a hagyományos hibridekben vagy fajtákban, 
 • a féltörpe hibridek olajtartalma sok esetben még nem éri el a napjainkban elvárható szintet.
  A nemesítési erõfeszítések eredményeként az elsõ MSL-féltörpe hibrid már a hivatalos fajtakísérletekben szerepel.

A 00-minõségû fajták és hibridek mellett a Saaten-Union kiemelt fontossággal kezeli a meghatározott felhasználói igényeknek megfelelõ, speciális beltartalmi paraméterekkel rendelkezõ fajták nemesítését is. Az alacsony glükozinolát-, de magas erukasav-tartalmú fajták köre a közeljövõben bõvül az elsõ magas erukasav-tartalmú, MARCANT nevû hibriddel. Ezt a hibridet a vegyipar, jellemzõen a mosópor gyártók számára állítják elõ zárt termeltetési rendszerben. A legfrissebb innovációt egy magas olajsav- ugyanakkor alacsony linolénsav-tartalmú (HOLLI) fajta képviseli. A SPLENDOR fajtából származó olaj a hagyományos repcébõl nyerttel szemben jóval kedvezõbb sütési tulajdonságokkal, magasabb hõstabilitással rendelkezik.  Ezt az olajminõséget világújdonságként sikerült a Saaten-Union repcenemesítésnek létrehoznia.