MENÜ

Kalászos mustra Szegeden - Mutatós ajánlat a Gabonakutatótól

Oldalszám: 45
2014.04.30.

Idén, június 7–8-án tartották Szegeden, a GK Kht. idei kalászos fajtabemutatóját. „Az utóbbi idõben a búzával mindig baj van.” Baj van, ha sok terem belõle, de az is baj, ha kevés. 2003-ban a szélsõséges hideg tél és a nyári aszály tizedelte meg a termést, míg 2004-tõl a kiváló termés miatt kellett aggódnunk.

Ez a probléma az év eleji belvízhelyzet miatt az idén biztosan nem ismétlõdik meg, bár ma még megjósolni is nehéz, hogy milyenek lesznek az idei termésátlagok.

Az igazság az, hogy a búza a legek növénye. A búza és a többi kalászos gabona a lehetõ „legigénytelenebb”, de ugyanakkor „igényes” is, azonban a legmostohább környezeti körülmények között is biztosítja az ország kenyerét és takarmányigényét. Ez az a növénycsoport, amelyben a hazai fajták részaránya még mindig a legmagasabb – 80% körüli. A magyar fajták fölényéhez a szegedi GK fajták jelentõs mértékben hozzájárulnak. Fajtáik kiváló termõképességûek és jó minõségûek, ugyanakkor ellenállóak a biotikus és az abiotikus környezeti stresszekkel szemben is. Kiváló alkalmazkodóképességük révén nem csak itthon, hanem a határainkon túl is sikeresen termeszthetõk.

A nemesítõi munkáik folyamatosak és készen állnak az új kihívásokra. Az elmúlt évben négy új szegedi búzafajta, és egy újdonságnak számító õszi zabfajta kapott állami elismerést és így a GK Kht ajánlati listáján már ezek is szerepelnek.

Új búzafajtáik közül a GK Békés javító minõségével és termõképességével, a GK Csillag kiemelkedõ termõképességével és rezisztenciális tulajdonságaival, a GK Hunyad kiváló alkalmazkodó-képessége és stabil minõsége miatt, míg a GK Szala nagy hozamával és jó minõségével tarthat számot a termelõk érdeklõdésére. Új színfoltot jelenthet az elmúlt évben elismert GK Impala õszi zabfajta, amely nagy hozamával és kitûnõ beltartalmi értékével érdemelte ki a fajtaelismerést.

A kalászosok sikeres termesztésének egyik legfontosabb tényezõje a fémzárolt vetõmag használata, amely garancia a fajtaazonosságra, alapja a minõségi árutermesztésnek, az élelmiszerbiztonságnak és a nyomon  követhetõségnek.