MENÜ

Újdonságok a mezõgépészetben – röpítõtárcsás mûtrágyaszóró gépek

Oldalszám: 75
Dr. Kelemen Zsolt 2014.04.29.

szántóföldi és a kertészeti növénytermesztés valamennyi ágazatában – tehát a növénytermelés teljes vertikumában – a kedvezõbb terméseredmények elérése érdekében a termõterület ésszerû, optimális tápanyag-visszapótlására szükség van.

A hazai tápanyag-ellátásban a különbözõ szilárd mûtrágyák „élveznek” elsõbbséget, mivel – az állatállomány utolsó ~15 évben bekövetkezett csökkenésével – a szervestrágya-termelõ kapacitás jelentõsen lecsökkent, és ezért az az igényeknek csak igen kis részét tudja biztosítani. Ennek megfelelõen a tápanyag-visszapótlására a mûtrágyák vehetõk számításba, és annak elsõsorban azon gépei, amelyek a talaj felszínére szórnak, mechanikus elven mûködnek, jó munkaminõségben (megfelelõ keresztirányú szórásegyenletességgel) képesek a szilárd (kristályos, poralakú vagy szemcsés) halmazállapotú mûtrágyák kijuttatására. Ezen gépek nagytöbbségét a központi tartályos, központi adagolású, röpítéses terítésû, röpítõtárcsás mûtrágyaszórók képezik. A röpítõtárcsás mûtrágyaszórók mindenféle szilárd halmazállapotú mûtrágya kisadagú és nagy mennyiségben történõ (10–3000 kg/ha) kiszórására egyaránt alkalmasak, így alap-, fej- és kiegészítõ trágyázásra is használhatók. Az ilyen rendszerû gépek nagyarányú elterjedésüket egyszerû szerkezetüknek, megfelelõ munkaminõségi mutatóiknak, aránylag kedvezõ áruknak, sokirányú alkalmazásuknak és csekély karbantartási igényüknek köszönhetik. A következõ néhány ismertetéssel a gazdálkodók és gépi bérvállalkozók figyelmét hívnánk fel a mûtrágyaszóró gépek termékskáláján lévõ választási lehetõségekre, újdonságokra, amelyek gépberuházásuk során figyelembe vehetõk lehetnek.

Az ACCORD cég Exacta típusjelû kéttárcsás mûtrágyaszóró gépei 700–4200 literes tartálytérfogattal, függesztett és szállítókocsis kivitelben készülnek. A Kverneland cégcsoporthoz tartozó ACCORD cég Exacta EL és CL függesztett típusai 9–28 m szórási szélességgel rendelkeznek, és üzemeltetésükhöz – tartálytérfogattól (700–2050 l) függõen – 55–74 kW teljesítményû erõgépek szükségesek. A nagyobb (1700–4200 literes) tartálytérfogatú, függesztett HL és TL szórógépek munkaszélessége 12–42 m közötti, üzemeltetésük 80–110 kW motorteljesítményû univerzális traktorokat igényel (1. ábra). A függesztett mûtrágyaszórók váza alá a TK típusú vontatott szállítókocsi is kapcsolható, ami nagyobb tömegû mûtrágya (bõvített) tartályba töltését és nagyobb területteljesítményt eredményez. A szórótárcsák hajtásukat az üzemeltetõ erõgép TLT-jérõl kapják, a gépek hidraulikus vagy elektronikus (DPA) sebességfüggõ vezérléssel és mérõcellás (mérleges) kivitelben is készülnek. A kijuttatandó mûtrágya mennyisége „Tellus” terminálon szabályozható be. Az ACCORD mûtrágyaszórók közös jellemzõje a jó szórásegyenletesség, nagy területteljesítmény és a hosszú élettartam.Ugyancsak a Kverneland Grouphoz tartozó VICON cég Rotaflow alaptípusok függesztett, kéttárcsás mûtrágyaszórói három kategóriába sorolhatók: az RSC változatok 700–1400 literes tartállyal, 9–21 m szórási szélességgel; az RSM típusok 1050–1700 literes tartálytérfogattal, 9–28 m munkaszélességgel, míg a legnagyobb RSXL és RSEDW változatok 1650–3200 liter kapacitású tartályokkal és 9–42 m szórási szélességgel rendelkeznek (2. ábra). A mûtrágya adagolás vezérlése hidraulikus/elektronikus megoldású, és a gépek táblaszéli szóráshoz Trimflow szóráskép szabályozóval is el vannak látva.A német AMAZONE cég immár 123 éve gyárt mezõgazdasági gépeket, és röpítõtárcsás mûtrágyaszórói; aktív/passzív mûvelõszerszámokkal felszerelt talajmûvelõ gépei; permetezõi, valamint gabonavetõ- és szemenként vetõ gépei jól ismertek az országban. A cég által gyártott röpítõtárcsás mûtrágyaszórók függesztett (ZA-X Perfect és ZA-M gépcsaládok), valamint vontatott kivitelben (ZG-B típusok) készülnek (3. ábra).

 A kéttárcsás, függesztett szórógépek legkisebb tagjai a ZA-X Perfect típusok, amelyek 500 litertõl 1750 literig bõvíthetõ tartálytérfogattal, 10–18 m szórási szélességgel rendelkeznek. A nagyobb tartálytérfogatú (900–3000 liter) ZA-M sorozat gépeinek munkaszélessége 10–36 m közötti. Ezen függesztett gépek szerkezeti részei rozsdamentes acélból készült elemekbõl épülnek fel, s a kettéosztott tartályokból – két hidraulikus munkakörön keresztül – hidraulikus úton végezhetõ el a kemikália-kijuttató szerkezetek nyitása/zárása. A szintén rozsdamentes acélból készült szórótárcsák meghajtása (kúpfogaskerekes) olajfürdõs hajtómû közvetítésével van megoldva. A kijuttatandó mûtrágya mennyisége elektronikus vezérléssel vagy a haladási sebességgel arányosan szabályozható. Az AMAZONE vontatott, kéttárcsás ZG-B típusjelû mûtrágyaszórói egytengelyes futómûvel rendelkeznek, tartályaik 5,5–8,2 m3 befogadó képességûek, szórási szélességük 10–36 m közötti. A vontatott gépek tartályainak gumihevederes fenékszalagját – az erõgép hidraulikus rendszerérõl mûködtetett – hidromotorral hajtják meg. A fenékszalag sebességét – útjeladó alapján –, a tényleges és megkívánt adagolási értékek összevetésével, az AMATRON+ fedélzeti automatika szabályozza, míg a kijuttatandó mûtrágya mennyiségét (kg/ha) tolózárral – kézzel – lehet beállítani. A mûtrágyaszórók táblaszéli munkaszélességét a Limiter szóráshatároló szabályozza. A szóráshatároló szerkezet, amely össze van kapcsolva az AMATRON+ automatikával, egy sûrû lamellás terelõelemet állít a mûtrágyaáramba, ezzel megtöri a röppálya irányát és lerövidíti a szórási távolságot. A ZG-B vontatott mûtrágyaszórókat a gyártó – nagy teljesítményük és szórási szélességük, valamint kedvezõ munkaminõségi mutatóik alapján – a nagyobb területen termelõ gazdaságoknak és a gépi bérvállalkozók részére ajánlja.

A dániai BOGBALLE cég – az elmúlt fél évszázad alatt – mûtrágyaszóró gépeik minõsége és piacvezetõ szerepe alapján érdemelte ki a mûtrágyaszóró „specialista” jelzõt. Ezen gépeinek palettáján 500–4500 liter tartálytérfogatú, 6–42 m szórásszélességû, függesztett és (vontatott) szállítókocsis gyártmányok találhatók meg. A legjellegzetesebb – hazánkban is forgalmazott – modellváltozatok fõbb mûszaki jellemzõi a következõ táblázatban kerültek összefoglalásra.Az új fejlesztésû „L” típuscsalád tagjait a gyártó a kisebb- és közepes gazdaságoknak ajánlja, míg a már ismertebb „M” sorozatú mûtrágyaszórók a nagyobb területeken termelõk és a gépi bérvállalkozók gazdaságosan alkalmazható, nagy teljesítményû, pontos szórásegyenletességû gépei lehetnek (4. ábra).

A (két) röpítõtárcsás szórógépek függesztett változatban szerezhetõk be, de néhány sorozathoz (opcióban) gumiabroncsozású szállítókocsi is igényelhetõ. A kijuttatandó mûtrágya mennyisége az L1, L2 típusoknál hidraulikusan/elektronikusan is vezérelhetõ, míg az M2, M3 típusoknál hidraulikusan, vagy opcióban az UNIQ Calibratorral szabályozható. Az UNIQ Calibrator készülék végzi el a kiszórt mûtrágya mennyiségének és a mindenkori üzemeltetési sebesség optimalizálását, emellett számos információt ad az üzemeltetõ erõgép kezelõjének. A „W”-jelû típusváltozatok esetében a szabályozás (kalibrálás) teljesen automatikus. Ezen gépeknél ugyanis a vázszerkezetbe 1-1 integrált tömegmérõ cella van beépítve, és azok a kiszórás mennyiségét – a mindenkori kiadagolt mûtrágya tömegének meghatározása alapján – szabályozzák. A mûtrágyaszóró gépek a táblaszéli tápanyag-visszapótláshoz szóráskép szabályozóval is rendelkeznek és GPS helyspecifikus kijuttatásra is alkalmasak. A mûtrágya konténer zsákos gépi feltöltésének elõsegítésére, meggyorsítására – a szórógépekkel összekapcsolható – BOGBALLE Big-Bag hidraulikus emelõberendezés is beszerezhetõ.

A francia KUHN S.A. kéttárcsás, függesztett mûtrágyaszóró gépei alapvetõen két gépcsaládra alapozódnak: az MDS és az AXERA alaptípusok különböztethetõk meg (5. ábra).

A szórógépek alaptartályainak térfogata – a felhasználó igényeinek megfelelõen – különbözõ tartálytoldatokkal bõvíthetõ, és emellett lehetõség van a nagyobb tömegû – feltöltött – szórógépek szállítókocsival történõ üzemeltetésére is. Az MDS gépcsaládon belül 12 modell, az AXERA alaptípusokon belül 4 modell – különbözõ felszereltségû – változata közül lehet választani. A fõbb típusváltozatok jellemzõ mûszaki adatait a következõ táblázat tartalmazza.A kis és közepes területnagyságon termelõknek az MDS 735/935 típusú szórógépek kínálnak lehetõséget az egyenletes, pontos mûtrágya-kijuttatásra. A közepes birtoknagyságon gazdálkodók a 18–32 m szórási szélességû MDS 1132/1142 típusú szórógépeket használhatják gazdaságosan, míg a nagyobb területeken termelõknek (termelési integrátoroknak) a KUHN Axera típusú mûtrágyaszóró gépek biztosítanak megoldást a gyors, precíziós és hatékony tápanyag-visszapótlásra. Az adagolórés vezérlése (nyitása/zárása) a kisebb gépeknél, a traktor vezetõfülkéjébõl vezérelt hidraulikus munkahengerekkel, az automatikus (QM) változatoknál – a haladási sebesség függvényében – elektronikus úton, elektromos motorokkal történik. A függesztett mûtrágyaszórók gépi feltöltésére a KUHN a Levsak hidraulikus emelõberendezését ajánlja, amellyel a (BIG-BAG) nagyzsákos kiszerelésben forgalmazott mûtrágyák a szórógépek gyors feltöltését biztosítják. A Levsak hidraulikus emelõ-rakodó emelõképessége 1000 kg, hátsó gémkinyúlása 2,3 m, míg a gémet – teljesen felemelve – 4,4 m magasságig lehet kitolni. A nagyzsákemelõ mellsõ része a traktor hárompontos függesztõ szerkezetére kapcsolható, és az emelõ hátulján kialakított 3-pontos kapcsoló szerkezetre függeszthetõ a mûtrágyaszóró gép. A Levsak emelõ alkalmazásával a szórógépek feltöltési ideje lerövidíthetõ, kezelését a traktorvezetõ is elvégezheti, és a hosszú gémkinyúlás lehetõvé teszi a tehergépkocsin/pótkocsin szállított nagyzsákos (konténeres) mûtrágyák gyors rakodását.

Ismertetésünk koránt sem teljes, hiszen ezekbõl olyan nagy mûtrágyaszóró gépgyártók is kimaradtak, mint a RAUCH, SULKY, vagy pl. a hazai gyártású „M”-sorozat stb., amelyekre következõ számainkban visszatérünk.