MENÜ

A sekély mûvelés 10 alapkövetelménye

Oldalszám: 4-5
2014.04.30.

1. Miért döntõ a szármaradvány-kezelés a sekély mûvelésben?
A szalma egyenetlen felszíni szétterítése kedvezõtlen a talajon hagyott növényi maradványok lebomlásához, illetve eltömõdést okozhat a munkagépeknél. A váltakozó mennyiségû szármaradvány talajra gyakorolt hatása miatt egyenetlen kelést okoz.
Munkamûveleteket takaríthatunk meg, ha a szalma megfelelõ szétterítését a szármaradvány rendezõvel felszerelt, enyhe szögben járatott Carrier-re bízzuk.

 

2. Miért jobb a tárcsa a kultivátorkapánál a sekély mûvelésben?
A kultivátorkapáknak a jó munkához megfelelõ mélységû beállítása szükséges. A sekélyen végzett talajmunkáknál (2–4 cm) a kapák hajlamosak arra, hogy a gyökérzet felett vagy alatt dolgozzanak.
A robosztus Carrier az elõre szabályozott mélységben tartja a tárcsákat és 1-2 menet után a felszíni 2–10 cm-es mélységben teljesen átdolgozott felületet hagy maga.

3. Miért fontos a tárcsa formája?
A vágásra és forgatásra használt tárcsák lehetnek íveltek, illetve kúpos kialakításúak. Mindkét típus jó munkát végez új állapotban. Az ívelt tárcsák vágó/forgató hatása változik a kopásuk során, mivel a vágóél szöge is változik. A kúpos kialakítású tárcsák a kopás ellenére is megtartják optimális vágóél-szögüket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ívelt tárcsákat gyakrabban kell cserélni a megfelelõ eredmény érdekében. A Carrier munkagépek edzett, kúpos tárcsákkal vannak felszerelve az optimális vágás, illetve talajbaforgatás eléréséhez.

4. Miért jobb a kis átmérõjû tárcsa a sekély mûveléshez?
A tárcsa mérete és a vele alkalmazható optimális munkamélység között összefüggés van. A nagy átmérõjû tárcsák nagyobb mélységet és több súlyt kívánnak a jó felszíni átmunkáláshoz és a szármaradvány talajba keveréséhez. Amennyiben nagy tárcsákkal szereljük fel a munkagépet nagyobb az esély a tárcsatalp-tömörödés kialakulására, mivel nagy mennyiségû röghalmaz csúszik oldalirányba.
A Carrier 430 mm átmérõjû kúpos, edzett tárcsákkal van felszerelve a szármaradványok keveréséhez. A relatív kis átmérõjû, 12,5 cm-es osztással szerelt tárcsák nagy forgási sebességet biztosítanak, ami intenzív felszíni keverést biztosít.

5. Miért fontos a pontos mélységtartás a sekély mûvelésnél?
A gyomok és az árvakelés nagyon kényesek a vetési mélységre. A 3 és 5 cm közötti munkamélység azt jelenti, hogy egyes gyomok késõbb kelnek vagy pedig egyáltalán nem csíráznak.
A Carrier tárcsák tökéletesen tartják az elõre beállított munkamélységet a 2–10 cm-es tartományban. A kívánt mélység egy elektro-hidraulikus szabályzó segítségével állítható.


6. Miért fontos a megfelelõ talajlezárás?
A sekélymûvelés két fontos célja, hogy elõsegítsük a szármaradványok gyorsabb lebomlását, illetve, hogy megfelelõ feltételeket biztosítsunk a gyomok és az árvakelés  gyors csírázása számára. Ha a talajlezárás nem megfelelõ, nem lesz jó a szalma-talaj, illetve a mag-talaj kapcsolat, így a folyamat nem csökkenti a gyomok mennyiségét és a szármaradványok is lassabban bomlanak le. Kötött talajokon a tárcsa talajba hatolása is nehezebb lehet és a felszíni laza réteg miatt nedvességveszteség következhet be.
A Carrier méterenkénti súlya eléri a 900 kg-ot, amely szükség esetén teljesen a tárcsákra helyezhetõ. Tapasztalatok szerint minden egyes kilóra szükség lehet száraz körülmények között.

7. Melyek a hengeregységgel szemben támasztott elvárások?
A hengernek kell lezárnia a tárcsák által bolygatott felszínt, továbbtörni a szármaradványt, valamint hordoznia az egész gépet. Éppen ezért nagyon fontos a formája, illetve a helyes egyensúly megtalálása a gyûrûk zártsága, valamint az egyes tagok közti hézag között. A hengernek igen nagy szármaradvány-tömeg mellett is  tökéletesen kell dolgoznia, nem szabad berakódnia. Sõt mi több, mind száraz, mind pedig nedves idõjárási körülmények között is kiválónak kell bizonyulnia.
A Carrier szerelhetõ öntvény-, lemez-, sõt gumiburkolatú hengerrel is. A lemezhengernek garantáltan hosszabb az élettartama és tökéletesebben dolgozik nedves idõjárási  körülmények közepette is. A gumiburkolatú henger a könnyû, laza talajokra ajánlott, ahol a gépek „megtúrása” gyakori probléma.

8. Miért fontos az egyenletes felszín?
Az egyenletes, tömör felszín a sekélymûvelés egyik alapja. A mély keréknyomok okozta hibák eltüntetéséhez nagyobb költségigényû, mélyebb mûvelés szükséges. Ha a talajmunkák során egyenetlen felszín marad vissza, akkor a késõbbi mûveletek, mint például a vetés kisebb sebességgel végezhetõk.
A Carrier két sorban elhelyezett tárcsái elõszõr balra, majd jobbra dobják a föld-szármaradvány keveréket, elkerülve a barázdák, bakhátak képzõdését. A visszahagyott felszín teljesen egyenletes, lehetõvé téve a soron következõ mûveletek nagy sebességgel történõ elvégzését.

9. Miért fontos a teljesítmény a sekély mûvelés során?
A sekély mûvelés sikerének titka az idõzítés. A nagy teljesítményû gép a megfelelõ idõben tudja elvégezni a munkát, viszonylag rövid idõ alatt. A Carrier-en a már jól bevált gumiágyazású csapágyakat használjuk, melyek igen nyugodt járást biztosítanak a munkagépnek nagy menetsebesség mellett is. A Carrier munkája 12–15 km/h sebesség mellett a legtetszetõsebb, mely egyébként igen meggyõzõ napi teljesítményt is jelent egyben. Ezen sebesség eléréséhez legalább 30–40 lóerõ/m vonóerõ szükségeltetik az üzemeltetéséhez.

10. Miért fontos a tökéletes aprítása végeredmény szempontjából?
Az évelõ gyomnövények hatékony korlátozásának feltétele a gyökerek felaprítása már az elsõ munkamenet során. A Carrier kis tárcsaátmérõjének és a tárcsák sûrû osztású elrendezésének köszönhetõen a teljes felaprítás és a talajjal való összekeverés a 2–10 cm munkamélységben biztosított.  A jó gyökérmaradvány-talaj kapcsolat biztosítja az újrasarjadást, ami felemészti a gyomnövény energiatartalékait. Így a gyomnövények hatékonyan gyéríthetõk a következõ menettel.
Az optimális aprítás és az egyenletes mûvelés biztosítása érdekében az elsõ sor tárcsa könnyen elmozdítható oldalirányba egy csavarorsó segítségével.