MENÜ

A Saaten-Union hibrid- és fajtarepce ajánlata 2006-ra

Oldalszám: 66-67
Blum Zoltán 2014.04.30.

Az elmúlt 20 hónapban a kõolaj iránti kereslet nagyobb mértékben növekedett, mint a kitermelés, ill. a feldolgozás, az árak 40-rõl 60 USD/barrel-re emelkedtek. A korábban soha nem tapaszalt 75 USD árat részben a kialakult politikai bizonytalanságok is indukálták. Az Európai Unió és a világ jövõbeni gazdasági növekedése szempontjából az energia ára valamint az ellátás biztonsága vált központi kérdéssé. Világméretekben már nem a tõke, a termõföld vagy a munka a termelés növekedésének minimumfaktorai, hanem sokkal inkább az energia valamint a technológia.

Az a körülmény, hogy 2005 õszén a kõolaj elõször vált drágábbá, mint a növényi eredetû olajok, tovább erõsíti az elmúlt években már tapasztalható trendeket:

 • megéri növényi olajat termelni, elõállítani,
 • az élelmiszeripar és az energiapiac ugyanazért a növényi olajért verseng,
 • minél magasabbak az energiaárak, annál inkább az energiapiac által meghatározott árszint szabja meg az étkezési célú olajok árát.

Az energiárak növekedése következtében a szállítási költségek tovább emelkednek, a helyi termelés versenyképessége így javul. A magas árak további következménye, hogy visszaszorítják az importot valamint a megújuló energiaforrások termelését nagymértékben elõsegítik. A bioüzemanyagok térnyerése az EU-ban oly mértékben felgyorsult, hogy napjainkban az EU-25 tagországokban elõállított repce több, mint felébõl üzemanyag készül. A 2007-re elõrejelzett 5,3-5,4 M t biodízel-gyártókapacitás kielégítésére az európai repcetermelés messze nem lesz elegendõ, több, mint 9 M t növényi olaj importjával számolnak a szakértõk.  Tehát a javuló piaci értékesíthetõség mellett számolni kell a harmadik országok által elõidézett erõsödõ versenyhelyzetre is. Azaz a termelési hatékonyság további növelésére van szükség, mind a biológiai alapok (fajták), mind az alkalmazott termeléstechnológia esetében.

 A Saaten-Union repcenemesítõi, az NPZ és a Raps GbR, a fent említett hatékonyságnövelés meghatározói voltak az elmúlt idõszakban, és a jövõben is azok kívánnak maradni. A legfontosabb nemesítési céljaink továbbra is:

 • a beltartalmi minõség,
 • a termõképesség,
 • a termésstabilitás további javítása.

Igen, a repce vonatkozásában a beltartalmi minõség javítása szándékoltan a legfontosabb cél, hiszen a termelõ számára a legmagasabb termés sem jelent gazdasági hasznot, ha a hozzákapcsolódó minõség nem vagy csak részben piacképes.

A termésstabilitás rendkívül komoly gazdasági értékkel bír, hiszen ez biztosítja, hogy a legkülönbözõbb környezeti feltételek esetén is a lehetõ legnagyobb termés elérése lehetséges legyen. Legfontosabb összetevõi az állóképesség, télállóság, aszálytûrés, betegségekkel szembeni rezisztenciák valamint a tápanyaghasznosítás.

A termõképesség javítására nemesítõink a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. Napjainkban  234 ha tenyészkert, évente több ezer új keresztezés, 5 000 m2 üvegház, 60 000 beltartalmi vizsgálat, a legmodernebb dihaploid és markertechnológia jellemzi a repcenemesítés nagyságrendjét. A Saaten-Union repcenemesítése alapvetõen meghatározta és megalapozta azt a fejlõdést, ami az európai repcetermelés  felvirágzásához vezetett az elmúlt 10–15  évben. A Saaten-Union hibrideinek európai térhódítása töretlen, 2005/2006-ban a hibridek vetésterületének mintegy 90%-án  MSL-hibrideket termeltek.
 
A Saaten-Union hibridek vetésterületének folyamatos növekedését az alábbi tulajdonságok alapozzák meg:

 • az MSL-nemesítés éves szinten mintegy 0,5 q terméstöbblet realizálását teszi lehetõvé az elõzõ hibridgeneráció terméséhez képest, a köztermesztésben napjainkra  az 5 t/ha termés elérése nem ritkaság,
 • változatlanul jellemzõ a kiváló alkalmazkodóképesség, a  rendkívüli stressztûrés és kiváló télállóság a legváltozóbb körülmények között is, Franciaországtól egészen Ukrajnáig,
 • széles vetésidõ tolerancia,
 • kézzelfogható elõrelépés tapasztalható az új generációs hibridek olajtartalmának növelésében és a növények állóképességének fokozásában,
 • a duplanullás minõség, ezen belül a termõhelytõl és idõjárási körülményektõl függetlenül stabilan alacsony glükozinát-tartalom szükségességének jelentõsége,
 • a szélesedõ hibridkínálat lehetõvé teszi, hogy minden termelõ a saját termõhelyének és technológiájának legjobban megfelelõ hibridet választhassa ki,
 • kiváló vetõmagminõség, a leghatékonyabb védelmet nyújtó csávázószerek alkalmazása,
 • felhasználóbarát vetõmagkiszerelés, hiszen a garantáltan 1,5 millió élõ csírát tartalmazó egységek pontos vetõmagdózis- és ha-onkénti vetõmagköltség-kalkulációt tesznek lehetõvé.

A Saaten-Union hibridrepcéi Magyarországon is hamar közkedveltté váltak. Az ARTUS továbbra is a „legigénytelenebb” hibrid, kiválóan tolerálja a kedvezõtlen termõhelyi és idõjárási körülményeket, a legkeményebb tél sem foghat ki rajta. Kiváló növekedési erélye, robosztussága egyedülálló. A BALDUR kimagasló termõképessége mellett a hibridek között egyedülállóan magas olajtartalmával és kiváló télállóságával vívta ki a termelõk elismerését. Intenzív és extenzív körülmények között egyaránt otthon érzi magát. A VECTRA, a Saaten-Union elsõ ogura-hibridje, az eddigi hibrideknél alacsonyabb magasságú. Sûrûn berakott elágazásai, jellemzõen magas ezerszemtömege erõsítik generatív jellegét.

Az új generációs hibridek 2005 õszén jelentek meg hazánkban. Ezek az új MSL-hibridek a rendkívül zord és viszontagságos 2002/2003-as idõszakban is eredményesen kiállták és a télállósági próbát, megfelelve mindvégig a magasabb termõképesség, jobb olajtartalom és állóképesség valamint a stabilan alacsony glükozinolát-tartalom feltételeinek.Az ELEKTRA MSL-hibrid a korai éréscsoportban kapott állami minõsítést. 2004–2005 folyamán a versenytárs korai fajták terméseredményét több, mint 17%-kal múlta felül. Kompakt, alacsony növénymagasság, kiemelkedõ állóképesség, összességében gyors, problémamentes betakaríthatóság jellemzi. 4 t/ha feletti termõképessége átlag feletti olajtartalommal párosul. Sem genetikai, sem agronómiai szempontból nincsen gyenge pontja, nem véletlen, hogy Németországban is a legkedveltebb hibridek közé tartozik.

A TENNO középérésû MSL-hibrid állami elismerésének évében, 2004-ben 4,88 t/ha hozama 12%-kal múlta felül a st. hibridek teljesítményét, olajtartalma 1%-kal magasabb volt az összehasonlító hibridek szintjénél. Kiváló télállósága, egyedülálló fejlõdési erélye valamint állóképessége új szintet teremt a termésbiztonság terén. Az elmúlt két évben közel 16% terméstöbbletet ért el a fajtákkal szemben.

A TITAN MSL-hibrid bevezetésének elsõ évében Németország második legnagyobb területen termelt hibridjévé vált. Magyarországi kísérleti eredményei is meggyõzõek voltak az elmúlt két évben. Rendkívül erõteljes gyökérzete, robosztus felépítése, kimagaslóan jó télállósága elsõsorban a közepes vagy gyengébb területekre predesztinálja. Kiválóan alkalmas megkésett vagy mulcsvetés esetén is. Az államilag elismert fajták termését az elmúlt két évben mintegy 13%-kal múlta felül, magas olajtartalmával  a legjobb fajtákkal is felveszi a versenyt.Az idei év újdonságaként jelentkezik a HERKULES hibrid a korai éréscsoportban. A Saaten-Union legújabb ogura-hibridje 2004–2005 eredményei alapján a st. hibridek termésszintjét közel 3%-kal, a versenytárs korai fajták teljesítményét több, mint 15%-kal múlta felül. Olajtartalma átlagos, 44–45% körül mérhetõ.

A hibridnemesítés legújabb kihívásai már nem csak a termõképesség további növelésérõl, hanem olyan beltartalmi és agronómiai tulajdonságok javításáról is szólnak, amelyek a termelõ számára kézzelfogható jövedelemnövekedést jelentenek. A minõség szempontjából a magasabb olajtartalom mellett továbbra is az alacsony glükozinolát-tartalom alapvetõ fontosságát kell hangsúlyozni. A ténylegesen realizálható, a szántóföldön betakarítható termés nagyságát a genetikai lehetõségek mellett többek között a növények  állóképessége befolyásolja. A Saaten-Union nemesítõinek a minõség és a kedvezõbb agronómiai tulajdonságok iránti elkötelezettségét a hazai kísérleti eredmények is egyértelmûen megerõsítik.

Azok számára, akik továbbra is a  fajtákra alapozzák repcetermesztésüket többek között  a korai érésû, az átlagnál jelentõsen alacsonyabb állományú, kiváló állóképességû és télállóságú DANTE-t javasoljuk, amely 2004-ben számos termelõnél 4 t feletti termésátlaggal igazolta a helyes fajtaválasztást. A korai versenytárs fajtákkal szemben termõképessége mellett magasabb olajtartalmával biztosítja a nagyobb jövedelem elérését.

A rendkívül jó stressztûrõ képességû és kiemelkedõ fejlõdési erélyû, korán virágzó VIKING a korábbi évek teljesítményét megerõsítve az elismert fajták kísérletében az elmúlt két évben rel. 104%-os  terméseredménye a vezetõ fajták közé emelte. Kiváló télállóságú, kifejezetten robosztus felépítésû, ezért nyugodt szívvel ajánlható a közepes vagy gyengébb területekre, ill. megkésett vetés esetén is.

A RASMUS középérésû fajta kiváló alkalmazkodóképességét jelzi, hogy az elmúlt évek változó körülményei között is mindig élmezõnybeli  teljesítményt ért el, 2004–2005-ben rel. 105%-os terméseredménye önmagáért beszél. Kiemelkedõ termõképessége, átlagos olajtartalma mellett kiváló télállósága biztosítja, hogy a megcélzott jövedelmezõség realitássá váljon. A hazai fajtaszortiment egyik legkiválóbb ár-érték arányú fajtája, vetését átlagos és jobb körülmények közé javasoljuk.

A már régóta közkedvelt ORKÁN és VALESCA fajták továbbra is rendelkezésre állnak, az utóbbi biovetõmagként is.

A Saaten-Union technológiai innovációja nem csak új hibridek és fajták bevezetését jelenti. Az új generációs hibridjeink a magasabb olajtartalom mellett olyan fontos agronómiai tulajdonságokban hoznak érdemi elõrelépést, mint a növénymagasság, állóképesség és kezdeti fejlõdés erõssége. Fajtáinkhoz és hibridjeinkhez konkrét technológiai javaslatokat teszünk, ezek megalapozzák a fajta, a termõhely és az alkalmazott technológia olyan összhangját, amely lehetõvé teszi az adott évben elérhetõ maximális jövedelem elérését. A Saaten-Union szigorú  belsõ követelményrendszerének köszönhetõen a forgalomba hozott vetõmagtételeink minõsége magasan a szabvány határértékek felett van, a min. 85% csíraképesség helyett hosszú évek óta már jóval 90% feletti csíraképesség jellemzõ vetõmagtételeinkre.

Hibridjeink mellett legkorszerûbb fajtáinkat is 3 ha elvetésére elegendõ 100% élõ csírát tartalmazó kiszerelésben hozzuk forgalomba. Fajtáink esetében ez 2,1 millió csíra/zsák, hibridjeinknél 1,5 millió csíra/zsák értéket jelent. Az élõ csírára történõ vetõmagkiszerelés egyértelmû elõnyöket jelent a termelõk számára versenytársaink „csupán” magra történõ csomagolásával szemben. Például egy 92% csíraképességû tétel esetén  zsákjainkba 8%-kal több – hibridnél 1 620 000, fajtánál 2 268 000 – mag kerül a zsákba.

Az elõny tehát:

 • azonos ezermagtömeg esetén 8% több mag a zsákban,
 • azonos vetõmagár esetén 8%-kal kedvezõbb ár, vagy
 • 8%-kal nagyobb áruérték,
 • 8%-kal nagyobb bevethetõ terület egy zsákból. 

További információk: www.saaten-union.hu