MENÜ

Körte fajtajelöltek Mosonmagyaróváron

Oldalszám: 99
Dr. Iváncsics József, Varga Jenõ 2014.04.30.

A génerózió olyan jelenség, amelyet megakadályozni nem tudunk, de annak folyamatát, illetve hatását csökkenthetjük. Ebben a munkában különösen fontos, hogy évszázados fajtáinkat megõrizzük, tulajdonságaikat leírjuk és megállapítsuk jövõbeli felhasználásuk lehetõségét.

A körte eredetével kapcsolatosan sok még a megválaszolatlan kérdés. A hazánkban elõforduló Pyrus communis L. vadkörtefajon kívül Horn (1936) megemlít egy másik nálunk is meghonosodott fajt, amely Georgia vidékérõl származik. Nálunk ezt a körtét „molyhoslevelû vadkörtefa” néven ismerik (Pyrus nivalis JACK). Késõbb Porpáczy (1937) egy harmadik fajt is kiemelt, amely a Pyrus sinensis LOE. Mandzsuriából, Koreából és Kínából származtatható, valamint az Alföldön jól termõ Kieffer körte egyik szülõje. A domesztikálódott körtefajták kialakulásáról írja Janick (1982), hogy a körte a második legjelentõsebb lombhullató gyümölcsfa az alma után, tehát jól ismert a történelem elõtti idõkbõl is. Hazánkban mintegy 500 körtefajta található. Táj- és helyi fajtáink (változatok) száma is igen nagy, amelyek vagy népi szelekciós munka eredményeként kerültek termesztésbe, vagy magról kelt fajták (Brózik, 1957). Az utóbbi 10 évben a világ körtegyümölcs termése meghaladta az évenkénti 10 millió tonnát. 1998-ban a termés 60%-át Ázsiában, 24%-át Európában termelték. Magyarországon három termesztési körzet alakult ki. Elsõként a nyugat-dunántúli termõkörzetet kell említeni, amely Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye területén található. Az ország körtetermésének 30%-át adja. Majd Pest megyét kell kiemelni, ahol elsõsorban házi kertekben és zártkertekben termesztik a körtét. Az összes termés 17–20%-át adja, s közvetlenül Budapestet látja el. Végül pedig az észak-magyarországi termõkörzet következik, ahol a Bodrog völgye kiváló mikroklímát biztosít a körtének, valamint itt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben termesztik a körtetermés 15–16%-át.

Körte táplálkozás-biológiai értéke
A beltartalmi és élvezeti érték alapján a körte igen fontos gyümölcs. Jellemzõ rá az energia- és fehérjeszegénység, ezzel szemben fontos ásványi anyag- és vitaminforrás. Említést érdemel magas káliumtartalma. Különösen fontos és értékes a magas kálium-nátrium arány, amellyel a táplálék helyes ionarányainak biztosításához járul hozzá. Vitamintartalmának legjelentõsebb tagjai a C-, B1-, B2-, az E- vitamin, a folsav és a niacin (Horváthné, 2000). Emellett Horváthné (2000) leírja, hogy a körte szénhidrát-összetétele a többi gyümölcsétõl nagymértékben eltér, mivel a glükóz- és fruktózaránya 0,24, az almatermésûek 0,4–0,6-es értékéhez képest. Nagy fruktóztartalma miatt diétás étrendbe is kiválóan alkalmazható. A körte savtartalma meglehetõsen alacsony, ugyanakkor kellemes aromája kedvezõ érzékszervi tulajdonságokat biztosít.

Történelmi visszatekintés
A Fertõdi Növénytermesztési és Növénynemesítési Kutató Intézet Körte Fajta gyûjteményében 1967. május 30-ai jegyzõkönyv szerint ötvennégy fajta szerepelt, amelyeket ifj. Porpáczy Aladár tudományos s. munkatárs írt össze: Alesconi esperes, Amanlis vajkörte, Arabitka, Arenberg Kolmár, Avranchesi jó Lujza, Biharetti ízletes, Bonefond asszony, Bosc kobakja, Clapp kedveltje, Csatári vajkörte, Csokros körte, Diel vajkörte, Druár elnök, Elza hercegnõ, Esperen bergamottja, Erdei vajkörte, Erdei vadóka, Favrene asszony, Giffard vajkörte, Hardy vajkörte, Hardenpont téli vajkörte, Izambert körte, Júliusi esperes, Jungius vajkörte, Károly Würtenberg királya, Kincses körte, Kongresszus emléke, La France, Lelettier, Lebrün, Lindaui vajkörte, Lucas Sándor, Miniszter Dr. Lucius, Malinesi Jozefina, Moncalard, Napoleon vajkörte, Nemes Kolmár, Naghim vajkörte, Nyári Kálmán, Õszi fehér, Pap körte, Pitmostoni hercegnõ, Pisztráng körte, Rudolf trónörökös, Salsburgi vajkörte, Serres Olivér, Sesseuri Mária, Sterkmann vajkörte, Takarék körte (buzaérõ), Társulati esperes, Udvari tanácsos, Uchlei Mária jó Lujza, Téli esperes, Vilmos körte, Virgoleoze. Ugyanakkor több más fajtajegyzék is ismeretes az ország különbözõ tájain. A teljesség igénye nélkül megemlítjük még a kamaraerdei, újfehértói, illetve a keszthelyi fajtagyûjteményeket, amelyekben évtizedeken keresztül több száz körtefajtát õriztek. A fent részletezett fajtalistát azért tartjuk fontosnak, mivel jól példázza, hogy a Kisalföldön példaértékû ültetvényeket létesítettek. A Kisalföld éghajlati és talajtani tényezõi megfelelõek a körtefaj magas színvonalú termesztéséhez. A hagyományokat folytatva kezdtük meg kutatómunkánkat Mosonmagyaróváron néhány értékesnek bizonyult fajtajelölttel.

Anyag és módszer
A Keszthelyi Körte Génbankban a fajták kettõ vagy négy fával kerültek eltelepítésre 1981-ben. A körte génbank minden fajtája vadkörtemagonc alanyon található. A fent nevezett génbankból 1999-ben került át néhány fajta a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezõgazdaságtudományi Kar (Mosonmagyaróvár) Kertészeti Tanszékének kísérleti kertjébe. A fajtákat elõször oltottuk BA-29 Provance alanyra. 3 × 0,9 méter sor- és tõtávolsággal, karcsú orsó koronaforma kialakítására került sor. Az általunk tanulmányozott fajtajelöltek származására vonatkozóan kevés a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adat. A fajták eredetére vonatkozó ismereteket többek között Iváncsics (1995) publikálta.

Kísérletünkben az alábbi fajtákat vizsgáltuk:

 1. Móri császár
 2. Nyári Kálmán
 3. Mogyoródi óriás
 4. Fehérvári körte
 5. Szegfû körte
 6. Hóka
 7. Piroska
 8. Mézes körte


A magyar alanyhasználat – szemben az európaival – olyan irányt követett, amely során körülbelül 90%-ban a vadkörte-magoncokat részesítették elõnybe. A 90-es években valamelyest hazánkban is nõtt a birs alanyok népszerûsége. A kísérletünkben használt bir salany a BA-29 Provance’fajta volt, amelyrõl közismert, hogy vegetatív szaporítású, féltörpe növekedési erélyû, kiváló kompatibilitású, gyenge mésztûrésû, közepes télállóságú és gyökérgolyva-rezisztenciával bíró alany (Hrotkó, 1995).

A koronamagasságot és koronaszélességet évente a lombhullást követõen centiméter pontossággal állapítottuk meg. A törzsátmérõ mérésének célja az volt, hogy megállapítsuk fajtánként a törzs évenkénti vastagodását, gyarapodását. A mérési idõpont: a tenyészidõszak alatt minden évben a nyugalmi szakaszra esett. A törzsátmérõt fajtánként 2 fán a szemzési hely felett 10 cm-rel tolómérõ segítségével mértük. A vegetatív tulajdonságok vizsgálatához Gyuró és mtsai (1981) módszertani munkáját vettük alapul. A gyümölcsérés során a fajták beltartalmi érétékeit mértük: megállapítottuk a száraz anyag (%), pektin (%), összes sav (%)-tartalmakat, valamint a C-vitamin tartalmat mg/100 g egységben. A laboratóriumi méréseket az AGLAB Kft. munkatársai végezték. A mérésekhez és számításokhoz Gasztonyi (1987) módszerét használtuk.

Eredmények
Vizsgálatunk elsõ szakaszában a koronamagasság fejlõdést három éven át mértük. A felvett adatok grafikonos megjelenítésére került sor (1. ábra).


Az 1. ábrán látható, hogy a fajták közül a Fehérvári körte fejlõdése kimagaslónak mondható az egyes fajtajelöltek között. A Mogyoródi óriás növekedése stagnált az évek során, ez a fajta mutatta a leggyengébb növekedési erélyt. Vizsgálatunk másik szempontja a koronaszélesség megfigyelése volt, amelyet szintén három éven át végeztünk (2. ábra).


Megfigyelhetjük, hogy a korona szélessége 2002–2004-ig több fajta esetében a koronamagassághoz hasonló mértékben fejlõdött. Kiugró értéket itt is a ’Fehérvári körte’ fajta mutatott, valamint a Móri császár körte. A koronaszélesség vonatkozásában gyengébben fejlõdtek a Mogyoródi óriás, Nyári Kálmán és a Mézes körte.

A 3. ábrán a törzsátmérõ változása látható. Összességében elmondható, hogy az egyes fajták megfelelõen fejlõdtek a birs alanyon, de bizonyos mértékû különbségek adódtak, így a törzsátmérõ fejlõdésében a Piroska körtét és a Hóka fajtát kell kiemelni, valamint a gyorsan fejlõdõ Fehérvári körte törzsátmérõ növekedése is jól látható. Gyengébb fejlõdést mutattak a Mogyoródi óriás és a Mézes körte fajták.

A beltartalmi vizsgálatok eredménye
Néhány fajta esetében, amelyek évek óta biztosan teremtek és kiváló beltartalmi értékeket mutattak, olyan irányú vizsgálatokat végeztünk, hogy azok segítségével az egyes fajtajelöltek élelmiszeripari feldolgozhatóságára kapjunk választ. A szárazanyag-tartalomra vonatkozó adatokat 1990-tõl 1994-ig Keszthelyen, majd 2000-ben Mosonmagyaróváron érõ gyümölcsök laboratóriumi vizsgálatából kaptuk. Az értékeket és a statisztikai elemzést az 1. táblázat foglalja magában. Kiemelkedõ szárazanyag tartalmat a Fehérvári körte, valamint a Mézes körte adtak. A fajták között P=5% szinten nem volt szignifikáns eltérés.

 


Az összes savtartalmat szintén 1990-tõl 1994-ig, valamint a 2000. év során határoztuk meg. A legmagasabb összes sav tartalmat a Mézes körte (0,328%) és a Fehérvári körte adta.A 2. táblázatban látható, hogy a Mézes körte és a Fehérvári körte összes sav tartalma szignifikáns eltérést mutatott a Mogyoródi óriás fajta összes sav tartalmához viszonyítva.


A pektin tartalom hat éves adatsorait a 3. táblázat foglalja magában. Rendkívül alacsony értéket mutat a Mogyoródi óriás és a Fehérvári körte, míg a Mézes körte szignifikánsan több pektint tartalmaz, bár még ez az érték sem éri el a kívánatos 3,0–3,5%-os szintet.


A fajták C-viatmin tartalma szintén 1990-tõl 1994-ig, valamint a 2000-es évben vizsgálva 4. táblázatban található. A Mogyoródi óriás kivételével meglehetõsen magas C-vitamin tartalmat észleltünk a Mézes körte és Fehérvári körte esetében. Ezek az értékek elérik a köztermesztésben lévõ fajták C-vitamin tartalmát. Továbbá az is megállapítható, hogy a Mogyoródi óriás szignifikánsan kisebb, míg a Fehérvári körte szignifikánsan nagyobb értékes mutat a Mézes körte C-vitamin tartalmához képest.

Alapvetõ követelmények az élelmiszeripari feldolgozhatósághoz
A körtefajták feldolgozhatóságának szempontjait az alábbiak szerint csoportosíthatjuk.

 1. Aszalványok készítésére alkalmasak a fehér húsú, kövecses szegény gyümölcsök, amelyek intenzív aromával rendelkeznek, savtartalmuk magasabb. Közülük finom aszalványt nagyobb gyümölcsûek adhatnak, míg durva aszalványt az apróbb gyümölcsû fajtákból nyerünk.
 2. Alkoholos erjedéssel a magasabb cukortartalmú fajtákból nyerhetünk végterméket, amelyeknek savtartalma is megfelelõ (a nagy savtartalom erjedésgátló hatású).
 3. Lekvárfélék készítésére a magas pektin- (0,3%) tartalommal és magas szárazanyag-tartalommal (18–20%) rendelkezõ fajták alkalmasak. Fontos a gyümölcsök cukortartalma, valamint az, hogy a gyümölcshús kövecses szegény legyen.
 4. Gyümölcsízek, gyümölcssajtok és gyümölcspaszta készítésére a legtöbb fajta alkalmas, mivel az élelmiszeripar biztosítja azokat a kiegészítõ anyagokat, amelyek felhasználásával jó minõségû végterméket állítanak elõ, ugyanakkor a gyümölcsök darabossága, a kövecses szegény gyümölcshús itt is alapvetõ követelmény.
 5. Gyümölcsféltermékek (pulp, velõ) készítéséhez magas szárazanyag-tartalmú és kevésbé érett gyümölcsök alkalmasak, míg a gyümölcslé féltermék készítéséhez inkább az érett vagy túlérett gyümölcsök betakarítása javasolt.
 6. Gyümölcsitalt magas szárazanyag tartalmú és magas savtartalmú (3,0–3,5%) fajtákból célszerû elõállítani.
 7. Konzervek készítésére kövecses szegény gyümölcshúsú, megfelelõ szárazanyag-tartalmú, közepes gyümölcsnagyságú (mintegy 6 cm átmérõjû), jellegzetes illatú fajtát ajánlanak.
 8. A különbözõ ivólevek elõállítása során alapvetõ követelményként merül fel a magasabb C-vitamin tartalom (8–10 mg/100g) és a magas szárazanyag, valamint összes sav- tartalom.


Összefoglalás
A Fehérvári körte fajtajelölt mind törzsmagasság, mind pedig a korona-szélesség fejlõdésében kiemelkedõ volt, azonban a törzsátmérõ növekedésében gyengébbnek mutatkozott. Beltartalmi értékei közül kiemelhetõ a magas összes sav-, szárazanyag-, valamint C-vitamin tartalom. Ugyanakkor a fent említett fajta pektin tartalma alacsonynak bizonyult. Javaslatunk a Fehérvári körte élelmiszeripari feldolgozhatóságára a lekvárfélék közül gyümölcspaszta; féltermékek közül gyümölcslé, valamint gyümölcsital és ivólé készítésére alkalmas. A Szegfû körte fajtajelöltet kiemelkedõnek találtuk a vázágak száma és azok fejlõdése szempontjából. Azonban a korona szélesség, törzsmagasság és törzsátmérõ fejlõdésben átlagosnak mondható. A fajtajelölt eddigi ismereteink alapján durva- és finom aszalványok készítésére alkalmas. Említésre