MENÜ

Az aratás mûszaki-technikai elõkészületei

Oldalszám: 25
Dr. Kelemen Zsolt, Petõ Vilmos 2014.04.30.

A gabona-betakarítási szezon kezdete elõtt a legfontosabb karbantartási, beállítási feladatok elvégzésére már csak a június hónap áll rendelkezésre. A karbantartási feladatok elvégzése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni, és kiemelt figyelmet kell szentelni az arató-cséplõ gépek helyes beállítására, hogy az aratás során a lehetõ legnagyobb betakarítási teljesítményt érjük el, a legoptimálisabb hajtóanyag-felhasználás és munkaminõségi mutatók elérése mellett.

A betakarított terményre vonatkozó munkaminõség alatt a szemtörés- és szemtisztaság értékeket kell érteni, amelyek a gabonák malmi átvételekor a fontos kritériumok közé tartozik. Az arató-cséplõ gépek beállítása függ a konstrukciójuktól is. A magyar gazdaságokban megtalálhatóak mind a három konstrukciós csoportba tartozó gépek egyaránt, azonban többségük a hagyományos kialakítású, tangenciális cséplõdobbal és szalmarázó ládákkal rendelkezõ gép. Ennek fõ oka, hogy a szalmát kevésbé törik össze. A nagyüzemekben azonban megtalálhatóak az axiáldobos gépek is, amelyeken az axiálisan elhelyezett rotor, vagy rotorok elsõ szegmense végzi a cséplést, a hátsó része pedig a szalmaleválasztást, ill. a forgó szalmaleválasztású gépek, amelyeken a hagyományos, tangenciális cséplõdob mögött forgó rotorok végzik a leválasztást és az anyagtovábbítást.

Az arató-cséplõ gépek beállításánál figyelembe kell venni a betakarítandó növény fajtáját, szem-szár arányát, hozamát, magasságát, gyomosságát stb. A beállításokat, a növény jellemzõinek figyelembevétele mellett, a kezelési utasítás elõírásai szerint, ill. próbákkal végezhetjük el megfelelõen. A tarlómagasságot a csúszó talpak segítségével állíthatjuk be, amelyet mechanikusan, ill. a fülkébõl automatikusan elvégezhetünk.

A mai modern kombájnokban a hosszirányú talajkövetés mellett megtalálhatóak a keresztirányú talajkövetést irányító automatikák is. (1. ábra)

A motolla helyzetét mindig a növény magasságához kell állítani úgy, hogy a terelõ lécei a kalász alatt érintsék a betakarítandó növény szárát, fordulatszámát pedig a mindenkori sebességhez kell igazítani, ezzel elkerülve a növény feltekeredését, ill. a kalász gép elõtti kicséplését. A mag méreteinek megfelelõen állítsuk be a cséplõrést és a cséplõdob-dobkosár közötti távolságot. Fontos a cséplõdob fordulatszámát is beállítani a megfelelõ értékre a betakarítandó gabonafajtának megfelelõen. Fontos jellemzõk még a szem-szalma arány, a nedvességtartalom és a fajta csépelhetõsége. A haladási sebességet az adott fajta hozama dönti el, amelyet úgy kell megválasztani, hogy az 1,5%-os veszteségszint tartása mellett a maximális áteresztõképesség közelében üzemeljen az arató-cséplõ gépünk a megfelelõ teljesítmény- és energetikai mutatók elérése érdekében. A mai kombájnok rendelkeznek fedélzeti szemveszteség-jelzõvel, azonban fontos, hogy a betakarítási körülmények (nedvességtartalom, fajta stb.) változásakor mindig újrakalibráljuk õket. A tisztító rosták és a szelelõ ventilátor beállításánál fontos találni egy olyan optimális munkapontot, ahol a szemtisztaság értékek mellett a veszteség értékek is megfelelõek.

A mai nagy teljesítményû arató-cséplõ gépeket megfelelõ munkaszélességû adapterekkel is el kell látni. A hatékony munkavégzés szempontjából ki kell választani a gépünkhöz megfelelõ munkaszélességû adaptert. Mérési adataink bizonyítják, hogy a szélesebb adapterrel és alacsonyabb munkasebességgel üzemeltetett kombájnok energetikai szempontból kedvezõbben használhatóak, mint fordított esetben, mivel az önvontatás hajtóanyag-igénye magasabb gyorsabb haladás esetében.

A gépek nagy tömegteljesítménye akkor használhatók ki igazán, ha a kiszolgálás, vagyis a szállítókapacitás lehetõvé teszi a folyamatos üzemelést, elkerülve az üresjáratokat, megállásokat. Az egyes arató-cséplõ gépek üzemeltetésénél a szállítókapacitás könnyen megoldható feladat, azonban a gépcsoportban üzemelõ kombájnok esetében ez bonyolultabb feladat. Az összesített betakarítási teljesítmény és a szállítási távolság alapján kell a darabszámot meghatározni, amelyben a szállítási programok nagy segítséget nyújtanak. Nagyobb szállítási távolságok és nehéz terepviszonyok esetén, ha több gépet együttesen üzemeltetünk, akkor kiválóan alkalmazható a kétfázisú szállítási technológia.

Nagy térfogatú kiközelítõ átrakókocsi alkalmazásával ez a feladat jól megoldható, mivel a kocsi 330–350 t/h átrakodási teljesítménnyel és 10-12 perces fordulóidõvel képes dolgozni. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 1 db nagy térfogatú átrakókocsi képes kiszolgálni 2 db nagy teljesítményû arató-cséplõ gépet. Így még nagy szállítási távolságok esetén is a betakarítási gépcsoport biztonságosan szervezhetõ.

A betakarítás elõtti precíz gépbeállítás és az üzemeltetés gondos szervezésével a betakarítási teljesítmény növelhetõ, a veszteségszint minimalizálható, a betakarított gabona minõsége megõrizhetõ, amelyek javítják a termesztés jövedelmezõségét.