MENÜ

PLEDGE – egy igazán gazdaságos megoldás a szõlõ vegyszeres gyomirtására

Oldalszám:
Dr. Magyar László 2014.05.13.

Hatásmódjára jellemzõ, hogy a kezelés idején a területen lévõ kikelt gyomokat kontakt módon leperzseli, a késõbb csírázó gyomnövények pedig a talaj felszínén kialakuló néhány mm-es filmszerû herbicid réteggel érintkezve pusztulnak el.

 

Miért ajánljuk a -t ?

 

 

  • MERT hatékonyan irtja a legfontosabb magról kelõ kétszikû gyomokat, beleértve a rezisztens biotípusokat is. A föld feletti hajtások leperzselésével, még az évelõ kétszikû fajokat is visszaveti fejlõdésükben.

 

 • MERT talajon keresztüli tartamhatásának köszönhetõen már rügyfakadástól biztosítja az ültetvény gyommentességét (1. ábra)!

 


 

 

  • MERT csapadékfüggõsége más talajherbicidhez viszonyítva kevésbé jelentõs. A megfelelõ hatás kifejtéséhez a kezelést követõ két héten belül mindössze 4-5 mm-nyi csapadék is elegendõ. Hatását gyorsan és a hõmérséklettõl függetlenül kifejti, ezért kedvezõtlen idõjárási körülmények között is eredményesen használható.

 

  • MERT biztonságosan használható, mivel alacsony, „grammos” dózisa és talajban való csekély lemosódása miatt kevésbé terheli a környezetet. Ráadásul a felhasználása során káros utóvetemény hatással nem kell számolni, így akár az ültetvény felszámolásának évében is kijuttatható.

 

  • MERT a 107/2005. (XI.24.) számú FVM rendelet alapján a szõlõ integrált növényvédelmében is felhasználható!

 

 • MERT a terület gyomviszonyaihoz igazodva bármely más gyomirtó szerrel rugalmasan kombinálható (2. ábra)!

 


 

 

  • MERT a szõlõ „nem kívánatos” törzshajtásainak eltávolítására is kiválóan alkalmas! Mivel nem szívódik fel a növényben és a szõlõ fásodott törzsén sem okoz perzselést.

 

  • MERT korszerû, könnyen kezelhetõ (5 × 80 és 2 × 400 grammos) vízoldható csomagolásban kerül forgalomba!

 

 • MERT kedvezõ árfekvésének (sorkezelés esetén kb. 3500 Ft/ha) köszönhetõen önmagában és kombinációban alkalmazva sem drágítja meg a gyomirtási technológiát!

 

A  alkalmazástechnikája szõlõben:

 

 

  • A 3 évesnél idõsebb (fásodott törzsû) ültetvényben használható fel, elsõsorban a magról kelõ kétszikû, széleslevelû gyomnövények ellen.

 

  • A készítményt kora tavasszal, a szõlõ rügyfakadása elõtt növényi maradványoktól mentes, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre 0,2 kg/ha (sorkezelésre számolva: 60–70 g/ha!) dózisban, legalább 300 l/ha vízzel kell kijuttatni.

 

  • A tökéletes permetléfedettség elérése érdekében a szer kijuttatásához durvább cseppképzésû fúvókát és alacsonyabb nyomást célszerû alkalmazni. A szer a permetlé tartály és a vezetékek falán lerakódhat, ezért ügyelni kell arra, hogy a permetezõgépet használat után azonnal ürítsük ki, majd a többi tartozékokkal együtt alaposan mossuk át.

 

  • Kedvezõ hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a készítmény nem csak preemergensen, hanem a vegetációban, irányított (levél alá) permetezéssel is jó eredménnyel és biztonságosan használható. Megkésett kezelés esetén ugyanis a kultúrnövény levelére kerülve nem szívódik fel, csupán lokális jellegû, enyhe és gyorsan múló pettyezettséget okozhat, amely nem befolyásolja károsan a szõlõ következõ évi rügydifferenciálódását.

 

  • A hatásspektrum kiszélesítése érdekében a magról kelõ egyszikû, illetve az évelõ egy- és kétszikû fajok ellen a forgalomban lévõ szelektív és/vagy totális gyomirtó szerek engedélyezett dózisaival tankkeverékben javasolt kijuttatni.

 

  • További hatásfokozás céljából – kifejezetten száraz viszonyok mellett, illetve túlfejlett, nehezen irtható gyomok jelenléte esetén – nedvesítõ szerrel kombinálva célszerû alkalmazni. Elmúlt évi vizsgálataink alapján erre a célra az ismert készítmények közül – a „költséghatékonyságot” is szem elõtt tartva – különösen az Actirob B (1 l/ha) és az Agropon (3 l/ha) használata javasolható.

 

 • A kezelések hatékonysága és biztonságossága nagyságrendekkel növelhetõ az Auditker Kft.-vel közösen erre a célra kifejlesztett „Pledge-Spray” elnevezésû speciális, sávos szórókeret alkalmazásával, amely bármely univerzális erõgépre felszerelve üzemeltethetõ

  (3. ábra). Ezzel kapcsolatban további információkért hívja a 76/484-378-as telefonszámot.

 


 

A leírtakat összefoglalva elmondható, hogy a  szõlõben való engedélyezésével egy olyan sokoldalú és gazdaságos gyomirtószer került a szõlõtermesztõk kezébe, amely kedvezõ tulajdonságainak köszönhetõen az ágazat jelenlegi jövedelmezõségi viszonyait is figyelembe véve, hatékonyan képes megvalósítani a szõlõültetvények hagyományos és integrált gyomszabályozását.