MENÜ

Parlagfû ellen is eredményesen

Oldalszám:
Nagy Lajos 2014.05.15.

A parlagfû a múlt század húszas éveiben jelent meg a mai Magyarország területén. Márciustól augusztusig folyamatosan csírázik, kitûnõ kompetíciós képességének köszönhetõen nem csak a kultúrnövényekkel, de a területen elõforduló más gyomokkal is sikeresen konkurál. Magprodukciója kifejezetten nagy, ahol megjelenik irtani kell, mert uralkodóvá válik. Kukoricában négyzetméterenként már egy darab is mérhetõ termésveszteséget okoz. Amellett, hogy a parlagfû káros mint gyomnövény, rendelkezik még egy tulajdonsággal, ami miatt irtása nem csak a mezõgazdaságilag mûvelt területeken kötelezõ, hanem a ruderális és egyéb területeken is nemkívánatossá vált, nevezetesen hogy rendkívül allergén. Az emberek tekintélyes hányada érzékeny a pollenjére, a július elsõ dekádjában bekövetkezõ virágzása honfitársaink százezreit irritálja. A heves allergiás reakció, amit a pollen kivált, a gyomosító hatásával együtt elsõ számú közellenségé tette ezt a növényt.

A bolygatott ruderáliák mellett kapásnövényekben számít legveszélyesebbnek a parlagfû. A parlagfû pollen egyik legfõbb forrásának számítanak a kukoricával bevetett területek (évente mintegy 1,2–1,3 millió hektár). Mivel relatíve korán kezd csírázni, de kelése hosszan elhúzódik, olyan herbicidek alkalmazására van szükség, amely hatásmódjánál, hatástartamánál fogva alkalmas arra, hogy a gyomnövényt már csírájában elfojtsa.

A Merlin potenciálisan az egyik leghatékonyabb készítmény a parlagfû ellen. Különleges tulajdonságai: hosszú hatástartama, a csapadék hatására megújuló aktivitása ideális eszközzé teszik a parlagfû irtására. Hatóanyaga az izoxaflutol már némi bemosó csapadék hatására még a gyomnövény maghéján is képes felszívódni, már a csírázás közben elpusztítva azt. A csapadék hatására a Merlin képes az éppen kelésben lévõ vagy a már kikelt gyomokat is eredményesen elpusztítani, mivel az izoxaflutol hatóanyag gyakorlatilag a gyomnövény bármely részén képes felszívódni.

Akár vetés elõtt bedolgozás nélkül, (early pre planting = EPP), akár preemergensen kijuttatva eredményes és biztonságos megoldás a parlagfû és más nehezen irtható magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen. Abban az esetben sincs probléma, ha általunk gyomfertõzési szempontból ismeretlen területre kerülünk, mert a Merlin a kukorica kelése után is kijuttatható, és biztonságos hatást nyújt a már kikelt növények, valamint a késõbb csírázni szándékozók ellen egyaránt.

 

Ha preemergensen nem avatkoztunk be vagy a területünk gyomflórája eleve posztemergens beavatkozást tesz szükségessé (évelõ egy- és/vagy kétszikû gyomok) is biztosan számíthatunk a Bayer CropScience megoldásaira. Ebben a szituációban két foramszulfuron hatóanyagú készítmény, a Mester és a Monsoon áll a kukoricatermelõk rendelkezésére. Mindkét készítmény eredményesen alkalmazható a már kikelt parlagfüves kukoricaterületek gyomirtására. A Monsoon alkalmazását leginkább azokon a területeken javasoljuk, ahol a parlagfû mellett magról kelõ és/vagy évelõ egyszikûekbõl is van bõven. A Monsoon a parlagfû és a kísérõ gyomok fejlettségéhez igazítható dózisával ideális megoldás a kukorica posztemergens gyomirtására. A Mester alkalmazását inkább a keményebb kétszikûekkel fertõzött területeken javasoljuk. Olyan területekre, ahol a parlagfû és közepesnél nem erõsebb egyszikû fertõzés mellett a kukoricatermesztõk számára olyan nehezen irtható, mélyrõl kelõ gyomnövények jelentenek igazi kihívást, mint pl. a selyemmályva, a szerbtövis, a csattanómaszlag, vagy a kender stb. kísérik a parlagfüvet.

Mindkét készítmény biztonságosan kijuttatható áru- és silókukoricában. Kijuttatásuknak nem elõfeltétele a szulfonil-karbamid rezisztenciára nemesített kukoricafajták megléte, mivel tartalmazzák a szelektív, biztonságos alkalmazásukhoz elengedhetetlen antidótumot. Mindkét készítmény megfelelõ adagban kijuttatva kombinációs partner nélkül is alkalmas a parlagfû elleni eredményes védekezésre. Mivel hormon-analóg herbicidet nem tartalmaznak, kompromisszummentes gyomirtási lehetõséget adnak még a kissé megkésett védekezések esetében is.