MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Syngenta ültetés fa

„Fát ültetni bizakodást jelent”

Ez volt a mottója a Syngenta megalakulásának ötödik évfordulóját ünneplõ megemlékezésnek. A Syngenta a világ vezetõ agrárcége a világ több, mint 90 országában emlékezik az évfordulóról, annyi fát ültetve el az adott országban, ahány munkatársuk van.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Munkaművelet GSM flotta

Automata táblatörzskönyv és flottamenedzsment rendszer

A Landasin Agrogazda és az asystANT Mérnöki Iroda Kft. olyan rendszert fejlesztett a mezõgazdasági felhasználók számára, mely magában foglalja a modern flottakövetés (üzemóra, RF-kártyás azonosítás, táblaszintû üzemanyag-kontrollálás) minden elõnyét és azt a 4G AgroSystem, 4. generációs táblatörzskönyvi szoftverében érvényesíti.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Kukorica Vetés Parlagfű

Parlagfû ellen is eredményesen

A parlagfû a múlt század húszas éveiben jelent meg a mai Magyarország területén. Márciustól augusztusig folyamatosan csírázik, kitûnõ kompetíciós képességének köszönhetõen nem csak a kultúrnövényekkel, de a területen elõforduló más gyomokkal is sikeresen konkurál. Magprodukciója kifejezetten nagy, ahol megjelenik irtani kell, mert uralkodóvá válik. Kukoricában négyzetméterenként már egy darab is mérhetõ termésveszteséget okoz. Amellett, hogy a parlagfû káros mint gyomnövény, rendelkezik még egy tulajdonsággal, ami miatt irtása nem csak a mezõgazdaságilag mûvelt területeken kötelezõ, hanem a ruderális és egyéb területeken is nemkívánatossá vált, nevezetesen hogy rendkívül allergén. Az emberek tekintélyes hányada érzékeny a pollenjére, a július elsõ dekádjában bekövetkezõ virágzása honfitársaink százezreit irritálja. A heves allergiás reakció, amit a pollen kivált, a gyomosító hatásával együtt elsõ számú közellenségé tette ezt a növényt.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Kukorica gyomnövény gyom

Új lehetõség a kukorica nehezen irtható gyomnövényei ellen

Selyemmályva, vadkender, szerbtövis, csattanó maszlag. Ezek a gyomok gyakran becsapják a hagyományos alapkezeléssel védekezõket. Érthetõ, hogy egyre nagyobb területen választják a gazdák a célzott felülkezelé-seket. A tavalyi csapadékos tavasz a már megszokott gyomfajokból is többet csalt elõ. Az amúgy könnyen írtható parlagfû és a kakaslábfû is eltérõ fejlettségnél kerültek gyomirtásra. Erõs gyomnyomásnál és az említett nehezen irtható gyomfajok (1, 2. képek) eltérõ fejlettségû egyedei ellen a legmegbízhatóbb, teljes hatásspektrumot biztosító gyomirtók közül célszerû választanunk.