MENÜ

Minõségi búzatermesztés Martonvásári fajtákkal

Oldalszám: 17
2014.05.16.

Amikor ez az írás megjelenik, a termelõk még a tavaszi kalászosok vetésének gondjaival és a kapások magágy elõkészítésével küszködnek Idén rendkívül késõn engedte meg a természet, hogy a gazda a földjére mehessen és elkezdhesse a tavaszi munkákat. Sok helyen még most sem lehet a táblákon dolgozni, mert a belvíz ezt megakadályozza. De mint minden évben, most is beköszönt az igazi tavasz és a nyár.

Még nem tudjuk, milyen meglepetéseket tartogat az idei év, de jobb, ha a termelõ elõre felkészül! Aki õszi kalászos gabonát termel jól tudja, hogy a hosszú tél megviseli, legyengíti az állományokat, így könnyítve meg tavasszal a kalászosokat támadó kórokozók dolgát.Aki igazán mindent megtesz a jó minõségû, nagy termésért és ezzel együtt az állománya egészségéért, annak már az õsszel, a fajtaválasztással kell felelõs döntést hoznia. Hiszen a jó ellenálló-képességû fajták termesztésével megkönnyíti a tavaszi növényvédelmi munkákat. A Martonvásári õszi búzafajták a Kárpát-medencében leggyakrabban elõforduló gombabetegségekkel szemben hatékony reziszentiával rendelkeznek. Csak néhány fajtát ragadunk ki a lehetõségek közül, a több éves provokációs kísérleti eredmények alapján.

Lisztharmat ellen jó ellenálló-képességgel rendelkeznek az Mv Béres, Mv Suba, Mv Ködmön, Mv Csárdás, Mv Verbunkos, Mv Marsall fajták.Szárrozsdával szemben az Mv Béres, Mv Toborzó, Mv Palotás, Mv Suba, Mv Ködmön, Mv Csárdás, Mv Verbunkos, Mv Mazurka, Mv Marsall, Mv Magvas kiváló, illetve jó ellenálló-képességgel bírnak.A levélrozsda évrõl-évre fellépõ betegsége az õszi búzának. A hazai idõjárás az évjáratok többségében kedvez a kórokozó felszaporodásának. A martonvásári fajták közül az Mv Béres, Mv Toborzó, Mv Suba, Mv Ködmön, Mv Süveges, Mv Marsall, Mv Palotás, Mv Csárdás, Mv Verbunkos, Mv Mazurka, Mv Magvas mutatnak igen jó ellenálló-képességet a kórokozóval szemben.A sárgarozsda kártételére akkor lehet számítani, amikor az enyhe tél után, hûvös csapadékos a tavasz következik. A Magyarországon elõforduló rasszok ellen a legtöbb Martonvásári fajta kiváló ellenállósággal rendelkezik.A búza tervezett mennyiségének és minõségének elérése, a termesztés biztonságának növelése a növények harmonikus trágyázásán, optimális tápelem-ellátottságán is alapul. A három makroelemet tekintve a búza termésnövekedése a nitrogén hatására a legerõteljesebb. A kielégítõ P-ellátottság ugyanakkor nemcsak a direkt termésnövelõ hatásban mutatható ki, hanem abban is, hogy a harmonikus növénytáplálás révén nagyobb a jobb minõségû, telt szemek részaránya a termésben. A kálium-mûtrágyáknak a közepes-jó K-ellátottságú talajokon csak egyes évjáratokban van agronómiai szempontból jelentõs termésnövelõ hatása. A fajtákban rejlõ minõségi jellemzõk – a nagy sikértartalommal párosuló kedvezõ reológiai tulajdonságok – azonban csak a talaj felvehetõ tápanyagainak növelésével és a makroelemek (NPK) harmonikus arányával biztosíthatóak. Az egyoldalú N-trágyázás következtében nõ a kisebb magátmérõjû, fehérjében, sikérben szegényebb terméshányad, s hiányos makroelem ellátottság esetén a búza sütõipari tulajdonságai is romlanak.A talaj felvehetõ N-tartalmának növelése – jó vagy igen jó PK-ellátottsággal párosulva – kedvezõen hat a búza sikértartalmára. Négyes forgóban, borsó elõvetemény után vetett búzák termésében még a szerényebb mûtrágya mennyiség (80 kg/ha) is megfelelõ minõséget eredményez. Ugyanakkor a célirányos nemesítõi tevékenység eredményeként született nagy sikér- és fehérjetartalmú fajták átlagos nedves sikér mennyiségei az egyes N-szinteken 3–5%-kal meghaladják a jó minõségû malmi búzák átlagát (lásd. 1. ábra). A cél mindig a növény egyenletes, fejlõdési állapotnak megfelelõ táplálása. A növények intenzív vegetatív fejlõdése, a bokrosodás végén kialakuló kalászkezdemények differenciálódása érdekében a tenyészidõszak elsõ felében is fontos a kielégítõ N-ellátottság. A szárbainduláskor, kalászoláskor adott N-mûtrágya ugyanakkor - ha adottak az oldódást és a felvételt segítõ kedvezõ idõjárási feltételek – egyértelmûen javítja a termés minõségét.A Kárpát-medence szélsõségekre hajlamos idõjárására az elmúlt években számtalan példát találunk. Elég ha a 2002. vagy 2003. évi korán beköszöntõ szárazságra, iletve a tavalyi aratást megkeserítõ kiadós esõzésekre gondolunk. A szemtelítõdés, érés idején bekövetkezõ aszályos periódus jelentõsen mérsékelheti az ezermagtömeget. A korai aratásra alkalmas rövid tenyészidejû fajták használata csökkenti az ilyen jellegû kockázatot. A korai fajták, mint az Mv Toborzó, Mv Emese, Mv Mambó, Mv Palotás, Mv Marsall korai aratása révén a betakarítási idõ széthúzása segítséget jelenthet az éréskor tömegesen megjelenõ kártevõk (poloska, szipoly) okozta minõségromlás mérséklésében is. A korábban megkezdett, hosszabb aratási idõszak az esõs körülmények között, túlérésben elvégzett betakarítás minõségrontó hatásait is mérsékli.A Martonvásári õszi búza fajtákkal kapcsolatban további tájékoztatással az  Ön termesztési céljainak megfelelõ fajta- és vetõmag választékkal az Elitmag Kft. munkatársai állnak rendelkezésére.

 


 


 

Mv ELITMAG Kft., Martonvásár

Tel: 22/569-230, 22/460-020

[email protected]