MENÜ

Középpontban a gépforgalmazás - Mezõgépészeti Vállalkozói Napok Rustban

Oldalszám:
Keresztes 2014.05.15.

A hagyományos program ezévben öt fõ témakört ölelt fel. A kerekasztal-beszélgetések egyik kiemelt témája a „Feszülnek a határok a középosztálynál” címet kapta. Az elõzetes becslések szerint Németországban 2006-ban hozzávetõlegesen 30 ezer vállalkozás megy majd csõdbe. Az okok látszólag egyediek, de közös bennük a piacon való egyediség hiánya. A középszerûség helyettesíthetõ termékkínálatot jelent, ami a fokozódó versenykényszeren keresztül forgalomcsökkenéshez vezet, s innen már a következõ lépés az életképtelenség. A talponmaradást nagymértékben az egyediség biztosíthatja. Ez azt jelenti, hogy az adott vállalkozásnak valamiben mást kell kínálnia, mint amit a többiek nyújtanak, legyen az termék vagy szolgáltatás. Ennek eléréséhez öt hatótényezõ fogalmazódott meg; új célok, potenciálok, versenyelõnyök az ügyfeleknek, újítás az irányításban valamint a szûk keresztmetszetek feltárása és feloldása. A faktorok természetesen összefüggenek egymással, s mindegyikre példákat is hoztak az elõadásban, majd az elõadók felsorolták a siker garanciatényezõit, amelyek között elõkelõ helyen szerepelt a problémák újszerû megközelítése, a motiválás, az ügyfelek érdekeltségének megfogalmazása.

A gyártók elõadásai kiterjedtek egy sikeres világcég bemutatásán túl a tengerentúli példákra és a trendekre is. A hallgatóság megismerhette így a CNH stratégiáját, ám a CASE, a NEW Holland és a STEYR üzletpolitikája, marketingstratégiája is sok példával szolgálhat kereskedõknek, illetve szolgáltatóknak egyaránt.

A mezõgépészetrõl szóló konferenciák során számos aktuális téma kapott helyet, mint például az aratócséplés vállalkozói stratégiája, a kihívások, illetve a technológia jövõje. Külön blokk foglalkozott az aratócsépléssel, a kombájnnal. Több elõadás keretében különbözõ szempontból vizsgálták a betakarító gépet és a betakarítás folyamatát. Kihangsúlyozták, hogy a kombájn a legnagyobb kihívás mind a hat világcég és forgalmazóik számára, hiszen az a legkomplexebb mezõgép, valódi mozgó gyár, amelynek megalkotásánál a mechanika korszakát mára a mechatronika váltja fel. Elemezték a költségtényezõket is, s az egyik elõadás teljesítményben még 50 százalékos, szemveszteségben pedig 10 százalékos tartalékot állapított meg.

Jelentõs érdeklõdés kísérte a kereskedõi blokkot, hiszen az ágazat szereplõinek fontos tudniuk, mit várhatnak a jövõben, és az milyen hatással lehet a láncolat többi szereplõjére, miként válik érdekeltté a gazda, mit vár a bérvállalkozó a kereskedõtõl, illetve mit nyújt a gyártó és hogyan teljesíti a kereskedõ a vevõk elvárásait. Természetesen hangsúlyt kapott az elektronikai lehetõségek perspektívája is a mezõgépészetben. A megfogalmazott igények között olyan elvárások fogalmazódtak meg, miszerint a kereskedõ legyen mûszakilag is képzett, legyen hosszú távon partner, toleráns, empatikus, személyében is a biztonság hordozója. Fontos még, hogy legyenek jól felszerelt mûhelyeik jelentõs készletekkel, segítsenek az újdonságok megismertetésében.

A technikában a gépcsoportok, géprendszerek kerülnek a jövõben elõtérbe az egyedi gépekkel szemben. Az AGCO-Fendt németországi kereskedelmi vezetõje a mezõgazdaságban végbemenõ változásokat elemezte. Elõadásában kiemelte, hogy az utóbbi tíz évben 20 százalékkal csökkent az üzemek száma, szakosodás megy végbe az üzemek között, nõtt a szakmai ismeretek színvonala, csökkenõ a költséghatékonyság. A kereskedõk kockázata növekszik, mert jelentõs a koncentráció, kevesebb az ügyfelek száma és a kereslet az új gépekre, valamint problémás a használt gépek forgalma és csökken a haszon. A kereskedõk lehetõségeiben változást hozhat, hogy nõnek az üzemméretek, a gépek teljesítménye és üzemideje, folyamatosan nõ és fokozódik a szerviz, illetve szaktanács iránti igény.

A forgalmazó stratégiájában a javasolt súlyponti elemek között szerepelt a törekvés az attraktív választékra, beruházás az informatikába, a munkatársak szaktudásának növelése, kiemelt figyelem a szakmai tanácsadásra, valamint a szerviz hatékonyságának fokozása. Szlogenként fogalmazódott meg, miszerint a gyártók versenyfutása a piaci részesedésért jobban hat a forgalmazókra, mint az egyes gyártmányok.

Az elektronika a mezõgépészetben címen tartott elõadás áttekintette az elektronika térhódítását, példákat hozva a hannoveri Agritechnica kiállításon már megjelent újdonságokból, mint a távirányítású fûnyíró, a John Deere kormányautomatikája, a Fendt 936 Vario traktora – de szó esett még a szecskahossz automatikus beállításáról, a robotokról, illetve a mechatronika megjelenésének formáiról és azok várható hatásairól is.

A közeljövõ kérdéseinek fókuszában természetesen a nagykoalíció agrárpolitikája állt. A megújuló energiákról tartott elõadások is részei voltak a programsorozatnak, ennek kiemelt jelentõsége megkérdõjelezhetetlen a jövõt illetõen, hiszen a teljes energiaellátás megújuló energiaforrásokból származó arányát 2020-ig a mainak mintegy háromszorosára kívánják emelni.

A színvonalas elõadásokon háromszáz résztvevõt regisztrálhatott a H.A.G., a rendezvény és a jelentõs érdeklõdés példaértékû lehet a magyar testvérszervezet számára, hiszen célszerû a németek nyomdokain járnunk az EU-ban.