MENÜ

Csak vetni kell!

Oldalszám:
2014.05.26.

Minden gazdálkodónak évrõl-évre eltérõ termesztési feltételek között kell megfelelni a gabonapiac egyre növekvõ elvárásainak. Ebben jelentõs szerephez jut a stabil biológiai alapot biztosító fajta és annak minõsített vetõmagja.

A célnak megfelelõ fajta fémzárolt vetõmagja, és a termõhelyhez adaptált, célirányos agrotechnika harmóniája alapozza meg a gabonatermesztés eredményességét. Minden évben vannak olyan esetek, amikor érdemes, illetve szükséges tavaszi gabona – tavaszi árpa, tavaszi búza, zab – beiktatása a vetésforgóba.

Gondoljon csak arra:

  • amikor a késõn betakarított kukorica vagy cukorrépa után már nem lehet optimális idõben elvetni az õszi kalászosokat,
  • amikor a tél folyamán az õszi vetés a mezei rágcsálók károsítása következtében nagyobb foltokban kipusztul,
  • a jelenlegi téli kemény fagyok vagy a belvíz várható kártétele miatt sok táblát tavaszi növénykultúrával kell újra vetni,
  • a kukoricabogár egyre nagyobb területen tapasztalható kártétele esetén az egyik leghatékonyabb védekezést a vetésváltás jelenti,
  • amikor hosszabb távon kereslet mutatkozik olcsón megtermelhetõ takarmányárpára, zabra, illetve a minõségbúzára,
 • továbbá nyitva áll a megtermelt tavaszi árpa és búza intervenciós felajánlásának lehetõsége is.

A martonvásári tavaszi árpaprogram sikerfajtája, a JUBILANT, a ’90-es évek közepétõl a legnagyobb területen termesztett sörárpa-fajta Magyarországon. Több, mint egy évtizede tartó sikerét agronómiai és feldolgozóipari értékeinek köszönheti. A Kárpát-medence szélsõségekre hajlamos klímáján, alkalmazkodó képességét és kiváló termés-stabilitását több, különbözõ évjáratban is bizonyította. A JUBILANT termesztése évrõl-évre biztos jövedelmet eredményez, mert itthon és számos szomszédos országban is a malátázás egyik fõ fajtája. A malátagyárak alacsony fehérjetartalma (9,5–11,5%), kiváló osztályozottsága, és kedvezõ malátázási tulajdonságai miatt vásárolják fel.

Az elmúlt néhány évben több államilag újonnan elismert tavaszi sörárpa-fajta üzemi tesztelését indítottuk el. Új, honosított fajtáink a Jubilant sikereinek egyik alapját jelentõ kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkeznek.

A NITRAN középkorai érésidejû fajta jó szárszilárdsággal. Magja középnagy (EMT 45 g), a 2,5 mm-es rostán nagyon jó az osztályozottsága. Lisztharmattal, rinhospóriumos levélfoltossággal és árparozsdával szemben jó az ellenálló képessége.

A BIATHLON középkorai tavaszi árpafajta. Közepes növénymagasságú, megdõléssel szemben jó ellenálló képességû. Lisztharmattal, rinhospóriumos levélfoltossággal és árparozsdával szemben jó ellenálló képességgel rendelkezik. Jó az osztályozottsága, átlagon felüli extrakt tartalom (82,6%) jellemzi.

Tavaszi árpafajtáink, kiváló alkalmazkodóképességük következtében eredményesen termelhetõk nem csak a hagyományos, hanem a legtöbb alternatív sörárpa-termelõ körzetben is.

A talajvizsgálatra alapozott tápanyag-ellátás biztosítja az optimális termésmennyiséget és minõséget. A sörárpa-termesztés során kerülni kell a hormonbázisú gyomirtó szerek alkalmazását. Gombaölõ szerek használata lisztharmat és helminthosporiumos fertõzés esetén, a fajták érzékenységétõl függõen indokolt.

A tavaszi búza termesztése nem jellemzõ Magyarországon, de találhatók olyan körzetek, ahol kedvezõ környezeti adottságok lehetõvé teszik a tavaszi búza termesztését. Emellett adódhat olyan helyzet, amikor szükségessé válik felhasználása a vetésforgóban.


A LONA járó búza, gyenge fagyállósággal, ezért termesztését kizárólag tavaszi vetésben ajánljuk. Vetését a kalászos választék bõvítése céljából, az õszi vetések meghiúsulása, részleges vagy teljes kipusztulása esetén, illetve késõn lekerülõ elõvetemények után javasoljuk. Minél korábban sikerül elvetni (február vége–március elsõ fele), annál nagyobb az eredményes termesztés esélye. Lisztharmattal és levélrozsdával szemben ellenálló.

LONA fajtánk minõsége a legigényesebb nyugat-európai elvárásoknak is megfelel. Farinográf értéke saját vizsgálataink alapján A1–A2, sikértartalma 32–35% között változik, a sikér minõsége kiváló. Lisztjébõl nagy térfogatú kenyér süthetõ. Javító minõségû búza termesztésére javasolható.

A zab az egyik legértékesebb takarmány a tenyész- és fiatal állatok, valamint a lovak számára. Nagy fehérje-, keményítõ- és zsírtartalma, valamint a benne lévõ oldható dietikus rostnak köszönhetõen kitûnõ az étrendi hatása. Szalmája is alkalmas takarmányozásra, idõben történõ aratás esetén. A zab a humán táplálkozásban is értékes alapanyag.

A HETMAN jó termõképessége kiváló beltartalmi értékekkel párosul. Fehérje-tartalma 2001-ben 14,8%, 2002-ben 14,5%, 2003-ban pedig 15,8% volt.

A KOMES a szárazabb körülményeket a zabfajták átlagánál jobban tolerálja. Kiváló potenciális termõképességét elsõsorban a jó bokrosodó képességébõl eredõ területegységenkénti nagy bugaszámnak köszönheti.

A KWANT a legnagyobb termõképességû genotípusok közé tartozó erõsen bokrosodó, jó állományképzõ, kiváló alkalmazkodóképességû fajta. Nagy termõképessége részben az átlagosnál nagyobb ezermagtömegének is köszönhetõ.

A CACKO csupasz zab az elmúlt évek kísérleteiben a csupasz zabfajták közül a legjobb termõképességûnek bizonyult. Szemtermése a pelyvás zabfajtáknál 25–30%-kal kevesebb. Fehérjetartalma rendkívül magas – termõhelytõl, évjárattól függõen – 16,5% és 18,6% között változik. Magas fehérjetartalma miatt az állatok takarmányozásához tápokban hüvelyesek helyett használható.

A fajtákkal kapcsolatban további tájékoztatást az Elitmag Kft. munkatársaitól kaphat. Az I. fokú fémzárolt vetõmagot kizárólag az Elitmag Kft. forgalmazza a vetõmag-elõállítók részére. A II. fokú, közvetlen árutermesztésre szolgáló vetõmagot keresse az Elitmag Kft-nél és vetõmag elõállító, illetve forgalmazó partnereinél.