MENÜ

Gumiabroncs-nyomásszabályozó rendszerek a mezõ- és erdõgazdálkodók számára II.

Oldalszám: 77
Dér Attila 2014.05.26.

Minden mezõgazdálkodó, bérvállalkozó és más érdeklõdõ részére
Tisztelt gazdálkodók! A folyóirat 2005/3 számában megjelent cikkünk folytatásaként ajánljuk figyelmükbe az alább leírtakat a témával kapcsolatban.

A elõzõ cikk rövid összefoglalása
Magyarországon a gazdálkodók csekély hányada fordít figyelmet a gumiabroncs-nyomásszabályozásra, pedig érdemes lenne erre a látszólag lényegtelen tényezõre nagyobb figyelmet fordítani.

Mit tehet a mezõ- és erdõgazdálkodó annak érdekében, hogy a talajok káros tömörödését megakadályozza?

 1. szabály: „Le a nedves szántóföldrõl, kerüljük a nedves talajon való közlekedést!”
  Minél nedvesebb a talaj, annál alacsonyabb annak hordozóképessége, és annál gyorsabban szenvedhet káros talajtömörödést.
 2. szabály: „Ki a levegõvel a gumiabroncsokból!”
  A talajterhelést mûszakilag befolyásoló tényezõk a tengelyterhelés, gumiabroncs-nyomás és legördülés. Az egyes mûszaki tényezõk különbözõen hatnak a talajra. Mindközül a legfontosabb tényezõ azonban a gumiabroncs-nyomás.

Függetlenül attól, hogy a mezõ- és erdõgazdálkodó manuálisan, álló helyzetben fél-automatikusan, vagy kényelmesen menet közben optimalizálja az abroncsok nyomását, az ökonómiai és ökológiai nyereség mindig azonos:

 • nagyobb vonóerõ,
 • magasabb terméseredmény,
 • alacsonyabb talajtömörítõ hatás,
 • kevesebb gumiabroncs-kopás,
 • alacsonyabb üzemanyag-felhasználás,
 • magasabb utazási kényelem.

Hogyan választható ki a megfelelõ abroncsnyomás?
A megengedett abroncsnyomás fõként két tényezõ függvénye: haladási sebesség és kerékterhelés. Amennyiben valamelyik megváltozik, az maga után vonja a másik változását is. A haladási sebesség, kerékterhelés és abroncsnyomás tehát szorosan összefüggõ tényezõk. Pl. minél magasabb a haladási sebesség, annál magasabbra kell az abroncsnyomást beállítani, amennyiben a kerékterhelést nem kívánjuk csökkenteni. A megfelelõ értékeket az abroncsgyártók által rendelkezésre bocsátott táblázatok szolgáltatják. Egyértelmûnek mutatkoznak az említett összefüggések az 1. ábra alapján.

Mi a vélemény az egységes 1 bar abroncsnyomás alkalmazásáról?
Nem sok! A manapság forgalomban lévõ széles felfekvõ felületû gumiabroncsok lehetõséget biztosítanak 1 bár nyomáson nagy kerékterhelések nagy sebesség melletti hordozására. Milyen befolyással bír az egységesen alkalmazott abroncsnyomás a gumikopásra – ezáltal a gumi élettartamára – ez vitatott, és nem pontosan meghatározható. Biztonságosabb, ha ezen költséges abroncsok nyomását a közúton megemeljük. Ezek az abroncsok a talajon nagyon alacsony abroncsnyomás mellett még nagyobb felfekvõ felületet biztosítanak, és ezáltal kiváló vontatási jellemzõket kölcsönöznek az erõgép számára. Más szavakkal, annak érdekében, hogy a széles abroncsok elõnyeit a legmegfelelõbben tudjuk kihasználni, pontosan itt van jelentõsége a felhasználásnak megfelelõ abroncsnyomás célzott kiválasztásának és pontos beállításának.

Abroncsnyomás-szabályozó rendszerek, és a megfelelõ ab-roncsválasztás
A mezõ és erdõgazdálkodás számára manapság kínált abroncsok oly sokrétûek, hogy a potenciális vásárló számára nagyon nehéz ezt megfelelõen átlátni. A probléma egyrészrõl a speciális abroncsok nagy száma, másrészrõl a sok gyártó miatt keletkezik. Ezért a vásárló számára fontos, hogy kialakítsa a számára fontos követelményeket a felhasználás jellegétõl függõen. Ezután van csak lehetõség megállapítani, hogy speciális, vagy általános rendeltetésû abroncsra van-e szüksége. Természetesen az is biztos, hogy a megfelelõ abroncstípus jó kiválasztása sem elegendõ megoldás a feladatok kielégítésére. Itt is szükséges az abroncsnyomás optimalizálása.


 
Széles gumiabroncsok
A szántóföld struktúrájának megóvása érdekében gyakran jutnak el a gazdálkodók a széles gumiabroncsok alkalmazásáig. Ehhez a következõket kell megjegyezzük: egy szélesebb abroncs ugyan jelentõsen nagyobb felfekvõ felületet biztosít, ha emellett viszont az abroncsnyomást is tovább csökkentjük, akkor a felfekvõ felület mégnagyobb arányban fog növekedni. Ebbõl adódóan a széles gumiabroncsok elõnyeiket fõként csak akkor tudják kifejteni, ha az abroncsnyomás is a munkafolyamatnak megfelelõen van beállítva.

A szuperszéles abroncsoknak azonban hátrányaik is vannak: a nagy szélességük miatt nem illeszkednek a barázdába megfelelõen. Általában a 650-es, maximum 710-es abroncsoknál befejezõdik a „barázdában járathatóság” lehetõsége. Ezen kívül a szuperszéles abroncsok a méreteik miatt nehezen is szerelhetõek. Vizsgálatok kimutatták, hogy a 650-es abroncs megfelelõ nyomásoptimalizálással éppolyan talajkímélõ hatású, mint egy 900-as abroncs. Nem beszélve arról, hogy egy 900-as abroncs beszerzése dupla költségvonzattal jár, amely többletköltségbõl kényelmesen megoldható egy abroncsnyomás-szabályozó rendszer beszerzése. Emellett a széles abroncsok (650-ig) és az abroncsnyomás-szabályozó rendszer kombinációi biztosítják a legjobb ár/használati érték arányt.

Ikerkerekezés – alternatíva az abroncsnyomás-szabályozásra?
Véleményünk szerint nem! Éppen az ikerkerekezések alkalmával kell az alkalmazott abroncsnyomást pontosan beállítani. Az ikerkerekek csak akkor tudják talajkímélõ hatásukat kifejteni, ha ikerpárnaként mindkét abroncsban azonos alacsony nyomás van biztosítva, különben a terhelés nagyobbik része a nagyobb belsõ nyomással rendelkezõ kerékre esik, és ennek megfelelõen annak nagyobb is lesz a hátrahagyott nyommélysége, azaz talajtömörítõ hatása. Közismert, hogy közúti közlekedéskor (amennyiben szerelt állapotban van az ikerkerék) a külsõ ikerkerekek abroncsnyomása nem haladhatja meg a belsõ abroncsok nyomásértékének 60%-át. Azaz közúton a belsõ abroncsok a teherhordozók, ezzel is óvva a kapcsoló mechanizmust az útegyenetlenségekbõl adódó feszültségek kialakulása ellen. Amennyiben ez a közúti nyomás nincs redukálva a talajon, akkor itt is a belsõ abroncsok lesznek a teherhordozók és az ikerkerekezéssel biztosítható pozitív jellemzõknek csak kis hányada jelentkezik a munka során. Nem beszélve arról, hogy egyre korlátozottabb lesz ikerkerékkel szerelt állapotban közúton közlekedni.

A talajvédelmi rendelkezésekrõl elõzõ cikkünkben is szóltunk, itt még egyszer csak 3 fontos pontot kiemelve emlékeztetnénk a gazdálkodókat kötelezettségeikre:

 1. Talajmûvelést a területi idõjárási viszonyok figyelembe vételével végezzenek.
 2. A talajszerkezetet megóvva, ill. azt javítva mûveljék talajaikat.
 3. A talajtömörítést – figyelembe véve a talajféleség, talajnedvesség és a talajmûvelésbe bevont munkaeszközök talajnyomását – a lehetõ legjobb módon kerüljék.