MENÜ

Saaten-Union, kukoricában is többet ad!

Oldalszám: 12
2014.05.26.

A Saaten-Union/SWS magyarországi nemesítési programjában született hibridek köre tovább szélesedik 2006. tavaszán, hiszen nagy termõképességû és kiemelkedõ termésbiztonságú új hibridekkel jelenünk meg azokban a tenyészidõ szegmensekben is, ahol eddig nem rendelkeztünk elismert hibridekkel. Új és ismertebb, régebbi hibridjeink közös jellemzõjük a kiváló ár-érték arány mellett, hogy olyan magas szintû jövedelmezõséget és termésbiztonságot nyújtanak a magyarországi gazdálkodás viszonyai között, hogy termesztésükkel az egyes évjáratokban olykor szélsõségesen változó idõjárási körülmények ellenére is elérhetõ a termõhelyre jellemzõ maximális jövedelem.

Az igen korai hibrideket termesztõk figyelmét szeretnénk felhívni a rendkívül erõteljes kezdeti fejlõdésû, jó szárszilárdságú SUM 0235-re (FAO 280), mely a 2002–2004-es vizsgálati idõszakot kimagasló, rel. 111,3%-os  termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzõnél is lényegesen  alacsonyabb (st. fajták -0,26%) betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy  2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét. A korai vetést kiválóan tûri, intenzív körülmények között csúcsok elérésére képes, extenzív viszonyok között pedig stabilan a termõhely átlaga felett terem. A tavalyi szélsõségesen csapadékos idõjárási körülmények között már az államilag elismert hibridek kísérleteiben igazolta, hogy 10 t/ha feletti termõképessége  rendkívüli vízleadó képességgel párosul. A 19,04%-os betakarításkori szemnedvessége valamennyi vizsgált hibrid (FAO 200-500) tekintetében a legalacsonyabb, még a FAO 200-asok átlagánál is majd 1%-kal kedvezõbb!

A következõ éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) új hibridünk ért el kimagasló teljesítményt. Az elmúlt három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó aszály- és stressztûrõ-képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el az OMMI fajtaminõsítõ kísérleteiben.  2004-ben, lényegesen jobb termesztési körülmények között is igazolta a SUM 0243 az új genetikában rejlõ  többletpotenciált (rel. 103,6%). Nagyüzemi viszonyok között beállított nagyszámú kísérletben igazolta, hogy  a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. Különösen ajánlott a laza, kevésbé termékeny talajokra. Intenzív narancssárga szemszíne keresett árualapot biztosít a déli export piacokra. 

Az idei tavasz újdonságai lesznek a  SUM 0241 (FAO 380) és SUM 0246 (FAO 390) hibridek. Mindkettõ zöldszáron érõ típus. Kiegyensúlyozott, magas termés elérésére képesek változó idõjárási és termõhelyi körülmények között is.  Stabilitásukat, alkalmazkodóképességüket kiválóan bizonyítja, hogy szemtermésük a 2002–2004-es idõszakban 102%, ill. 102,6%-os szinten múlta felül az összehasonlító fajták átlagtermését. Az extrém száraz 2003-as, majd a kifejezetten csapadékos 2004-2005-ös idõszak után egyértelmûvé vált, hogy nincsen gyenge pontjuk. Kimagasló termõképességük mellett a SUM 0241-t „egészséges érése”, túlérésben is kiemelkedõen stabil szára, a SUM 0246-ot  „mutatóssága”, kiváló kezdeti fejlõdési erélye és az átlagosnál jobb stressztûrõ-képessége emeli ki az átlaghibridek mezõnyébõl.

A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül a középérésû ZAMORA (FAO 460) már évek óta jelentõs vetésterületen bizonyítja, hogy kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár négy éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel.105,9%, 2004-ben rel.100,8%, 2005-ben rel.100,3%), hiszen szélsõségesen eltérõ évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezõbb szemnedvesség mellett.  Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk. Termésstabilitása a legváltozatosabb idõjárási és termesztési körülmények között is kiváló.

A korai SUM 330 (FAO 330) hibridünk 2004-ben éréscsoportjának legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag  alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. 2005-ben a koraiak átlagánál közel 1%-kal kedvezõbb betakarításkori szemnedvessége  a FAO 300-as vezetõ hibridek közé emelte.  Figyelemre méltó, hogy ezen tulajdonsága – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ volt az elmúlt években. Alacsony szárítási költségének, ill. kedvezõ vetõmag árfekvésének köszönhetõen elsõsorban az intenzív területeken biztosítja a  ha-onként elérhetõ maximális jövedelmet.

A STARDUR (FAO 330), ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzõi, hogy kiválóan alkalmasak  élelmiszeripari alapanyag (gríz, liszt) elõállítására is. Elsõsorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitûnõ úszási szám, magas kiõrlési részarány azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetõvé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetõséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termõképességével voltak elégedetlenek. A feldolgozóipar részérõl Európa-szerte fokozódó alapanyagigény, illetve a hibridekhez kapcsolódó termeltetési konstrukciók a hagyományos árutermesztéshez képest biztosabb, kiszámíthatóbb értékesíthetõséget és kedvezõbb jövedelemviszonyokat teremthetnek.

Az ORANJE(URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik  viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.