MENÜ

Méltó utód: Zetor Proxima

Oldalszám:
Dr. Nagy Béla 2014.05.26.

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának Rendszertechnikai Intézete nemrégiben tesztnek vetette alá a Zetor család legújabb tagját, a Zetor Proximát. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a Proxima méltó utódja a Super típusnak és rendelkezik azokkal a jellemzõkkel – kiemelkedõ vontatási hatásfok, alacsony fogyasztás, kedvezõ üzemeltetési paraméterek –, melyek egy kitûnõ ár-érték arányú traktorrá, egyben a Zetor márkanév megérdemelt viselõjévé teszik.

A teszt részletes eredményeivel Dr. Nagy Béla (SZIE Gm. Kar) alábbi írásából ismerkedhetnek meg.
A Zetor Proxima 8441.1 traktor vizsgálata és eredményeinek értékelése
A ZETOR 2005-ben kialakította a traktorcsalád jelentõsen új változatát, a ZETOR Proxima 8441.1 típusjelû traktort, melynek vizsgálatát a ZTR-AGRO Kft. és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Rendszertechnikai Intézete együttmûködése keretében elvégeztünk. A vizsgálatokra egyeztetett, a szabványnak megfelelõ tematika szerint és idõpontban került sor.

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSA, ÉRTÉKELÉSE

Motorteljesítmény jellemzõk

A mért értékek alapján megszerkesztett nyomaték-fordulatszám jelleggörbe a 2. sz. ábrán látható.

A TLT fékezés eredménye és a hajtáslánc alapján a fõtengelyre módosított jelleggörbe látható a 3. sz. ábrán.

A motorrugalmasság: K=1.27 érték, ami a munkavégzés során a motor kellõ nyomatéktartaléka révén az átmeneti megnövekedõ ellenállások legyõzésére alkalmassá teszi.

A motor fajlagos hajtóanyag fogyasztása is megfelel a korszerû motorokkal szemben támasztott követelményeknek (250–260 g/kWh a névleges teljesítménynél).

A vontatási vizsgálatok alapján megszerkesztett vontatási jelleggörbe (4. sz. ábra) jól szemlélteti, hogy a traktor terep 1–5 és országúti 1 sebességfokozataiban a traktortömeg korlátozza a nagyobb vonóerõ kifejtés lehetõségét. Ezekben a sebességfokozatokban a traktor jó választási lehetõséget biztosít a munkavégzés feltételeinek megválasztásához. A traktortömeg-növelés pl. pótsúlyozással, jó lehetõséget biztosít a gépcsoport üzemeltetési jellemzõinek javítására, azonban ennek határt szab a tengelyek terhelhetõsége.

A sebességcsökkentõ (ún. nyomatékváltó) mûködtetésére vonatkozó mérések alapján kijelenthetõ, hogy az eredeti terhelési állapot visszaállása a mûködtetõ kapcsoló kikapcsolása (az ún. túlterheléses állapot megszûnését követõen) esetén rendeltetésszerûen bekövetkezik. (Természetesen a kapcsolót folyamatos üzemben mûködtetni nem lehet, ezért annak bekapcsolt állapota mellett a vontatási jelleggörbe meghatározása sem lehetséges.) Hatása a mérés alapján a sebességcsökkentés révén (átlagosan 13% sebességcsökkentés egy hajtásmódosítás eredményeként) a vonóerõ, így a slip csökkentése, majd az átmeneti ellenállás legyõzése után az eredeti állapot helyreállítása.

A traktor alkalmazás-technológiai vizsgálatát kétféle munkagép esetén végeztük el. Megállapítható, hogy a traktor teljesítményéhez igazodó munkagépekkel történõ gépcsoport kialakítása során a traktor kapcsoló berendezése a vonatkozó szabványnak megfelelõen kielégíti a követelményeket. A munkagépek beállítása gyorsan, megfelelõ minõségben elvégezhetõ.

A két munkafolyamat során mért jellemzõk alapján, az adott talajon:

  • szántásban: 0,32 ha/h területteljesítmény (tiszta húzásban) és
    22,3 kg/ha fajlagos fogyasztás,
  • szántóföldi kultivátorral: 1,41 ha/h területteljesítmény (tiszta húzásban) és 4,98 kg/ha fajlagos fogyasztásérték adódott.

Ezek az értékek a vizsgált traktor kategóriájában kedvezõ értékeket jelentenek.
Összhangban a traktor vontatási vizsgálatával kapcsolatban leírtakkal, ezek az üzemeltetési mutatók pótsúlyozással jelentõsen tovább javíthatók, mivel a laza talajon a talaj nyírószilárdsága korlátozta a kifejthetõ vonóerõt, így az esetlegesen alkalmazható magasabb sebességfokozatot. (A motor mért jellemzõi alapján a terhelés messze elmaradt az optimálistól.)

ÖSSZEFOGLALÁS

A ZETOR Proxima 8441.1 traktor rendeltetése függesztett, féligfüggesztett és vontatott munkagépekkel különféle szántóföldi, ill. szállítási munkák végzése.
A traktor vezetõfülkéjének kialakítása, a kezelõszervek és a kijelzõ mûszerek elhelyezése megfelel az ergonómiai követelményeknek, egyben jól tájékoztatják a gépkezelõt.

A traktor munkagép kapcsolás szempontjából fontos kapcsolóelemei megfelelnek a vonatkozó szabványnak és biztosítják a kapcsolt munkagépek megfelelõ beállítását.

A traktor TLT fékezéssel történt motorvizsgálatának eredményei szerint a teljesítményleadó tengelyrõl levehetõ névleges, egyben maximális teljesítmény 57 kW, 2200 1/min motorfordulatszám mellett. A motor maximális nyomatéka 670 Nm, így a motorrugalmassági tényezõ (a maximális nyomaték és a névleges fordulatszámhoz tartozó nyomaték aránya) 1,27, ami az adott traktorkategóriában jónak nevezhetõ.

A névleges fordulatszámhoz (teljesítményhez) tartozó fajlagos hajtóanyag-fogyasztás 254 g/kWh. A motor minimális fajlagos hajtóanyag fogyasztása 1600 1/min fordulatnál 233 g/kWh. A mérések során kapott eredmények megfelelnek (esetenként kedvezõbbek) a gyártó által megadott teljesítmény és fogyasztásértékeknek.

A teljesítményleadó tengely (TLT) fordulatszáma motorfordulatszám arányos, mely teljesítmény és munkaminõség szempontjából is megfelel a munkagépek mûködtetésére.

A vontatási vizsgálatok eredményei igen kedvezõek. A maximális vontatási hatásfok több sebességfokozatban is meghaladja a 60%-ot, a kapcsolható munkagépek sebességigényét tekintve igen fontos T.5, O.1 és O.2 sebességfokozatokban mért 68–73%-os vontatási hatásfok kiemelkedõ. A maximális vontatási teljesítményhez tartozó vonóerõ 16–17 kN, 9,5–10 km/h haladási sebesség mellett, ami jól megfelel a traktor kategóriájának.

A vontatási vizsgálat során bekapcsolt mellsõkerék-hajtás hatása abban jelentkezik, hogy a mellsõ kerekeknél jelentkezõ slip értéke 30–50%-a a hátsó keréknél jelentkezõ értéknek, ami a hátsó tengelyek adhéziós tömegével kapcsolatos kérdéseket vethet fel.

A traktor sebességfokozatai a két speciális mászó fokozatot nem számítva megfelelõ lépcsõben követik egymást, ezzel segítve az adott munkagéppel optimális sebesség megválasztását, egyben a szállítási munkákhoz szükséges sebességgel is rendelkezik.

A munkagépes vizsgálatok eredményei megerõsítik az egyéb méréseknél tapasztaltakat. A traktorral kedvezõ üzemeltetési paraméterek mellett lehet célszerû gépkapcsolatokat kialakítani. Mûszaki paraméterei mind a vontatott, féligfüggesztett és függesztett gépek, mind a TLT hajtást igénylõ gépek kapcsolására jó lehetõséget biztosítanak.