MENÜ

Saaten-Union, jövedelmezõ döntés 2006-ban is

Oldalszám: 14-15
Blum Zoltán 2014.05.27.

A Saaten-Union európai nemesítési programjának eredményeit jelzi, hogy 2006 tavaszára tovább bõvül magyarországi fajtakínálata. Új kukoricahibridjeink a legfontosabb érésidõ szegmensben jelennek meg.


 

Kiemelkedõ terméspotenciáljuknak valamint kiváló vízleadó képességüknek köszönhetõen a hatékony, az eddigieknél is jövedelmezõbb kukoricatermesztés genetikai alapjait biztosítják.  A nagy vetésterületû kultúrák mellett a kisebb jelentõségûnek tartott növényfajok esetében is olyan fajtakínálattal jelenünk meg, mely érzékelhetõ módon emeli az adott faj termesztésének jövedelmezõségét.

 

Hibridkukorica

 


Az igen korai csoport 2005. évi elismerése a rendkívül erõteljes kezdeti fejlõdésû, jó szárszilárdságú SUM 0235 (FAO 280), mely a 2002–2004-es vizsgálati idõszakot kimagasló, rel. 111,3%-os  termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzõnél is lényegesen  alacsonyabb betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy 2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét. Intenzív körülmények között csúcsok elérésére képes, extenzív viszonyok között pedig stabilan a termõhely átlaga felett terem.  Az  OMMI 2005. évi  kísérleteiben a legalacsonyabb szemnedvességgel betakarított elismert hibridje volt.A következõ éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) új hibridünk ért el kimagasló teljesítményt. Az elmúlt három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó aszály- és stressztûrõ képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el az OMMI fajtaminõsítõ kísérleteiben. 2004-ben, lényegesen jobb termesztési körülmények között is igazolta a SUM 0243 az új genetikában rejlõ  többletpotenciált (rel. 103,6%). Nagyüzemi viszonyok között beállított nagyszámú kísérletben igazolta, hogy  a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. Különösen ajánlott a laza, kevésbé termékeny talajokra. Intenzív narancssárga szemszíne keresett árualapot biztosít a déli export piacokra. Az idei tavasz újdonságai lesznek a  SUM 0241 (FAO 380) és SUM 0246 (FAO 390) hibridek. Mindkettõ zöldszáron érõ típus. Kiegyensúlyozott, magas termés elérésére képesek változó idõjárási és termõhelyi körülmények között is.  Stabilitásukat, alkalmazkodóképességüket kiválóan bizonyítja, hogy szemtermésük a 2002–2004-es idõszakban 102% ill. 102,6%-os szinten múlta felül az összehasonlító fajták átlagtermését. Az extrém száraz 2003-as, majd a kifejezetten csapadékos 2004–2005-ös idõszak után egyértelmûvé vált, hogy nincsen gyenge pontjuk. Kimagasló termõképességük mellett a SUM 0241-t „egészséges érése”, túlérésben is kiemelkedõen stabil szára, a SUM 0246-ot  „mutatóssága”, kiváló kezdeti fejlõdési erélye és az átlagosnál jobb stressztûrõ képessége emeli ki az átlaghibridek mezõnyébõl.A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül  a középérésû ZAMORA (FAO 460) már évek óta jelentõs vetésterületen bizonyítja, hogy kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár négy éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel. 105,9%, 2004-ben rel. 100,8%, 2005-ben rel. 100,3%), hiszen szélsõségesen eltérõ évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezõbb szemnedvesség mellett.  Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk. Termésstabilitása a legváltozatosabb idõjárási és termesztési körülmények között is kiváló.A korai SUM 330 (FAO 330) hibridünk 2004-ben éréscsoportjának legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag  alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. Figyelemre méltó, hogy ezen tulajdonsága – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ volt az elmúlt években. Alacsony szárítási költségének, ill. kedvezõ vetõmagár-fekvésének köszönhetõen elsõsorban az intenzív területeken biztosítja a  ha-onként elérhetõ maximális jövedelmet.

 


A STARDUR (FAO 330), ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzõi, hogy kiválóan alkalmasak  élelmiszeripari alapanyag (gríz, liszt) elõállítására is. Elsõsorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitûnõ úszási szám azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetõvé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetõséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termõképességével voltak elégedetlenek.Az ORANJE (URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik  viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.

 

Tavaszi kalászosokA Saaten-Union nemesítési programjaiban különösen sikeresek a tavaszi kalászosok. Európa-szerte elismert és termesztésbe vont fajták jelzik annak a nemesítõi erõfeszítésnek az eredményeit, amelynek során az agronómiai tulajdonságok fejlesztésén túl a feldolgozóipar által támasztott igények  figyelembe vétele is alapvetõ fontosságú.Az ANNABELL sörárpa öt éve szerepel az államilag elismert fajták között, teljesítménye minden évben átlag feletti volt. A legbõtermõbb takarmányárpák termésszintjével versenyzõ ANNABELL évjárattól függetlenül mindig jelentõs, közel 10% terméstöbbletet  tudott elérni az eddigi piacos sörárpa fajtákkal szemben úgy, hogy azoktól sem fehérjetartalom, sem osztályozottság tekintetében nem maradt el. Az ANNABELL 2004-tõl felkerült az Albadomu által ajánlott fajták listájára, így a fajta által képviselt agronómiai elõnyökön túl már a kül- és belföldi értékesíthetõség biztonsága is az ANNABELL mellett szól.Európa egyik meghatározó malátázója a Malterie Soufflet 2006 tavaszán kezdi meg a Saaten-Union legperspektivikusabb sörárpa újdonságának, a XANADU fajtának a teljes közép-európai régióba történõ bevezetését. Az eddigi maghatározó sörárpafajtákat felülmúló termõképessége mellett az EBC kísérletekben is bizonyított stabilan alacsony fehérjetartalom valamint kimagaslóan jó osztályozottság és malátázási tulajdonságok jellemzik.

 


A TRITON és a DIAKON tavaszi zabfajták elismerésével éppen akkor kezdõdött meg a kimagasló termõképességû és kiváló  alkalmazkodóképességû Saaten-Union zabfajták magyarországi köztermesztésbe vonása, amikor a lótenyésztés és lótartás egyre  nagyobb teret nyer hazánkban. Egyedülállóan magas és stabil termõképességüket bizonyították az elmúlt évek szélsõségesen változékony idõjárási körülményei között. Az eddig ismert zabfajtáknál számottevõen magasabb termésük kiváló állóképességgel párosul, jelentõsen javítva a zabtermesztés jövedelmezõségét.

Fehérje és olajos növényekÉtkezési és takarmánycélú szárazborsó kínálatunk a már évek óta közkedvelt, stabilan magas termésszintû GRANA fajta mellett a BARYTON és ANDRILA fajtákkal bõvül 2006-ban. Új fajtáinkban a legfontosabb értékmérõ tulajdonságok olyan egyedülálló kombinációban jelennek meg, amely eddig nem volt elérhetõ hazánkban. A BARYTON a 2002-2004-ben elért rel. 106,3%-os termésszint után 2004-ben már az elismert fajták között rel. 110,7%-kal a legnagyobb termést adó fajta lett (4,6 to/ha).Ugyancsak kimagasló az ANDRILA által képviselt teljesítményszint, hiszen a 2002–2004 között elért rel. 106,5% teljesítménye után  2004-ben rel. 104,7%-os eredménnyel  igazolta kiváló termésstabilitását. Mindkét új fajtánk állóképessége kiemelkedõen jó a jelenlegi fajták között.Klasszikus zöldtakarmánycélú hasznosításra ajánlott a FLORIDA borsó, mely kiváló magtermés mellett magas szárazanyag- és alacsony tannintartalmú nagy zöldtömeget ad. Betegségekre nem fogékony, alacsony ezermagtömegének köszönhetõen kedvezõ a vetõmag hektárköltsége.Tavaszi repcéink termesztése korai kitavaszodás és az elmúlt két évhez hasonlóan kedvezõ termesztési feltételek esetén jövedelmezõ alternatíva lehet. A korai vetést, a kiegyensúlyozott tápanyagellátást, valamint a konzekvens növényvédelmet 2-2,5 t/ha terméssel és 42% feletti olajtartalommal képesek meghálálni.  A már itthon is termesztett HEROS fajta mellett újdonságként kerül bevezetésre az elsõ tavaszi MSL-hibrid, a SIESTA. A tavaszi MSL-hibrid elõnyei – az õsziekhez hasonlóan – a nagyobb termõképesség mellett leginkább a jobb aszály- és stressztûrésben nyilvánulnak meg.