MENÜ

Induló segítség a növényi kultúráknak

Oldalszám: 25
Dr. Zorn 2014.05.26.

Többlethozamot és ezáltal magasabb bevételeket célozhatunk meg jövõ tavaszra komplex, azaz NPK-mûtrágyák használatával a szántóföldön. Mindenekelõtt meghatározó jelentõségû az elsõ, NPK-mûtrágya formájában adott nitrogénmennyiség, amennyiben õsszel nem juttattunk ki foszfátot és kálit.

A fiatal növény gyakran nem képes hasznosítani a talaj foszfát- és kálitartalékait. Ehhez társulhat az alacsony hõmérséklet miatti korlátozott foszfátfelvehetõség, de a téli csapadék következtében a szántott réteg káli-elszegényedése is. Több, mint 200 kísérlet eredményei mutatnak jelentõs többlethozamot tavaszi vagy vetéskor végzett NPK-trágyázásnak köszönhetõen (1. grafikon). A komplex mûtrágya használata legtöbbször már a felhasználás évében megtérül, mivel a többlethozam fedezi a mûtrágya költségeit.

A komplex mûtrágya igazán fontos hatása azonban könnyen elkerülheti a figyelmünket, ha az eredményeket rövid távon vizsgáljuk. A talaj termõképessége tisztán nitrogénnel történõ trágyázás során szinte észrevétlenül vész el. Ugyanakkor a hosszú távú kísérletek azt mutatják, hogy a veszteségek 10–20 év elteltével jelentõs mértékben összeadódnak (2. grafikon)!
Ha a hozamszint leesik, ezt követõen az emelt szintû, pl. foszfáttal történõ trágyázás hatására már nem áll vissza a hozam az eredeti szintre. Elõször újra fel kell tölteni a talaj tápanyagkészleteit; csak ezáltal emelkednek meg ismét a hozamok.

„Ma a csökkentett foszfát- vagy kálimennyiséggel történõ trágyázás a hozamról és bevételrõl történõ lemondást jelenti, illetve a mûtrágyakiadások elhalasztását az elkövetkezõ idõszakra.”