MENÜ

Takarmányozás

Szakfolyóirat > 2005/9 > Takarmányozás Tehén tejelő MOS

A mannán-oligoszacharidok öt alkalmazása kérõdzõ és nem kifejlett kérõdzõ állatokban

Bár a borjaknál és szarvasmarhánál történõ mannán-oligoszacharid (MOS) felhasználást értékelõ adatok mennyisége egyelõre még nem elegendõ ahhoz, hogy lehetõvé tegye egy meta-analízis elvégzését, a MOS alkalmazása világszerte exponenciálisan nõ a kérõdzõ és nem kifejlett kérõdzõ állatfajoknál.

Szakfolyóirat > 2005/9 > Takarmányozás Tej Tehén aminosav

Az aminosav-egyensúlyra alapozott takarmányozás hatása a tejhasznú tehenek anyagforgalmára és a termelésre

Az aminosavak túlnyomó része peptidkötéssel egymáshoz kapcsolódva, fehérjemolekulák építõelemeként található a szarvasmarha szervezetében. Az aminosavaknak mindössze 2–3%-a található szabadon a vérplazmában és a szövet közötti folyadékban (szabad aminosavak). Ez utóbbiak eredetüket tekintve egyaránt lehetnek az emésztõcsõbõl felszívódott vagy a szöveti fehérjék lebomlásából származó aminosavak.