MENÜ

Saaten-Union, a nemesítésé a jövõ

Oldalszám: 22
Blum Zoltán 2014.05.28.

A Saaten-Union, mint hét, családi tulajdonú német nemesítõház közös szervezetének megalapítását 1965-ben olyan célok vezérelték, amelyek jelentõsége az azóta eltelt idõben sem csökkent:


 

  •  nemesítés koncentrálása és intenzifikálása,
  • a tulajdonosok (7) közötti közös nemesítés és kutatás megteremtése,
  • rizikómegosztás és a belsõ konkurencia megszüntetése,
 • hatékony és magas szakmai színvonalon mûködõ forgalmazási szervezet létrehozása és mûködtetése.

Az akkori és a mai célok valójában ugyanazok: valamennyi számottevõ szántóföldi kultúrában saját nemesítés  mûködtetése, miközben egy-egy nemesítõ-tulajdonosnak csak néhány fajra kell összpontosítania erõforrásait. Ezáltal a Saaten-Union Németország legjelentõsebb nemesítõjévé vált úgy, hogy gyakorlatilag a teljes szántóföldi fajspektrumban a legszélesebb fajtakínálattal tudott megjelenni a vetõmagpiacon. Ennek az egyedülálló és töretlenül sikeres együttmûködésnek az eredményeként napjainkban kultúránként változó, általában 20 és 30% közötti piacrészesedést sikerült elérni mindamellett, hogy egyes fajoknál ez a részesedés jóval nagyobb (pl. õszi káposztarepce esetében ez 70% feletti). Az elmúlt évtizedek nemesítõi erõfeszítéseit mindig az erõteljes jövõorientáltság és innovatív fejlesztés jellemezte. Nem véletlen, hogy a Saaten-Union nemesítõi tevékenyen vettek részt olyan újdonságok létrehozásában, ill. gyakorlati bevezetésében mint pl.:

  • hibridkukorica termesztése az északi régióban,
  • kétsoros  õszi árpák fejlesztése,
  • hibridrozs nemesítése és piaci bevezetése,
  • a fonálféreg problematika ökológiai kezelése köztes növények segítségével,
  • a piaci igényeknek megfelelõ 0- majd 00-repcefajták nemesítése és piaci bevezetése,
  • restaurált repcehibridek nemesítése és piaci bevezetése (MSL-rendszer),
  • kitûnõ rezisztenciális tulajdonságokkal rendelkezõ új õszi búza generáció nemesítése,
  • új típusú, kiváló állóképességû, többsoros õszi árpák nemesítése,
 • hibridbúzák nemesítése és piaci bevezetése.

Számos, a kezdetek idején sokak által alábecsült fejlesztés, befektetés ma már egyértelmûen bizonyította sikerét. Példaként említhetõ a hibridrozs vagy hibridrepce nemesítés éppúgy, mint az olyan biotechnológiai módszerek alkalmazása, mint a dihaploid technológia. Véleményünk szerint hasonlóan sikeressé válhat az az Európában egyedülálló és kizárólag a Saaten-Union  által birtokolt hibridbúza nemesítési program, melynek elsõ termékeivel hamarosan Magyarországon is találkozhatunk.A Saaten-Union nemesítési és forgalmazási tevékenysége mára már szinte egész Európára kiterjed, valamennyi számottevõ mezõgazdasággal rendelkezõ országban leányvállalatok fogják össze a tulajdonosok nemesítési tevékenységét, felügyelik a vetõmag-szaporításokat és gondoskodnak arról, hogy a kiváló vetõmagminõség mellett szakmailag megalapozott  fajta- és technológiai ismeretek jussanak el a termelõkhöz.  Így a hagyományos és biotechnológiai nemesítési eljárások kombinációja, az Atlanti-óceántól az Urálig terjedõ kísérleti, adaptációs hálózat, valamint a vetõmagban realizálódó genetikai elõrehaladás és fizikai minõség együttesen olyan egyedülálló alapot teremt, amely biztosítja a Saaten-Union fajtát termelõk részére az adott termõhelyi és idõjárási körülmények között elérhetõ jövedelem legteljesebb kihasználását.A magyarországi termelõk már eddig is találkozhattak  számos Saaten-Union kalászos fajtával, többek között a CANDESSE, NELLY, CAROLA õszi árpával, a FILIUS, LUPUS tritikáléval, a rozsok közül pedig a MATADOR-ral és a hibrid GAMET-tal. Ezek a fajták már bizonyították a Saaten-Union nemesítés létjogosultságát Magyarországon is. Az új generációként megjelenõ õszi kalászosainktól, elsõsorban a LAVERDA õszi árpától és a VERSUS tritikálétól ezen felül még azt is elvárjuk, hogy az egyre változékonyabb idõjárási, valamint a folyamatosan nehezedõ piaci körülmények között is az ökostabilitás, az egyre fontosabbá váló termelési biztonság és a költséghatékony, alacsony önköltségû (nem azonos az alacsony technológiai színvonallal) termeszthetõség legyen jellemzõjük.A Saaten-Union búzanemesítés elsõ magyarországi sikereit jelzi, hogy  két új fajtával tudunk megjelenni a piacon. A BILL és a GLOBUS  hivatalos fajtakísérletekben mutatott teljesítménye igazolta, hogy nem származásuk alapján kell ítélkezni a fajták felett. Kiváló adaptációs képességüket igazolja, hogy 2002 és 2004 között vizsgált idõszakban  igen szélsõséges idõjárási körülmények között is kiváló termõképesség és stabil, magas minõség jellemezte õket. Rezisztenciális tulajdonságai rendkívül kedvezõek, mind lisztharmattal, mind  levélrozsdával szemben nagyfokú ellenállóságot tanúsítanak, szárrozsdára rezisztensek. Növénymagasságuk a hazai fajták átlagához mérhetõ, állóképességük kitûnõ, megdõlésre nem hajlamosak. A minõség szempontjából kritikus idei esztendõ is igazolta, hogy a Saaten-Union genetika nem okoz „kellemetlen meglepetéseket”, minõségstabilitásuk ilyen körülmények között is magas szintû.Az elkövetkezendõ idõszakban további búzaújdonságok várhatóak a Saaten-Union-tól. A nagy teljesítményû, kiváló rezisztenciális tulajdonságú malmi búzák (pl. MULAN) mellett a legszigorúbb hazai és nyugat-európai  minõségi kritériumoknak megfelelõ fajták (pl. QUEBON) éppúgy megjelennek, mint pl. a speciális feldolgozói igényeket kielégítõ kekszbúzák. Kiemelt figyelmet fordítunk a hibridbúzák magyarországi vizsgálatára és bevezetésére is, hiszen a hibridek által képviselt technológiai haladás, termés-, ill. minõségstabilitás tovább erõsítheti a magyarországi búzatermesztés technológiai színvonalának és egyben jövedelmezõségének javítását. A magyarországi kísérletekbõl származó eredmények egyértelmûen igazolják, hogy nagyüzemi körülmények között a HYSUN és PERCEVAL hibridbúzák akár 15–20% terméstöbblet elérésére is képesek a fajtákkal szemben, köszönhetõen robosztusságuknak, kiváló szárazságtûrõ-, valamint kiemelkedõ stessztûrõ képességüknek.