MENÜ

A szemeskukorica betakarítás

Oldalszám: 36
2014.05.28.

A kukorica a szántóföldi növénytermesztésünk egyik legfontosabb növénye. A hazai talajadottságok és éghajlati viszonyok következtében az egész ország területén jó minõségben, megfelelõ hozamokkal és jövedelmezõen termeszthetõ.

A kukoricatermesztés tekintetében figyelembe véve az országos termésátlag alakulását, valamint a bevetett terület nagyságát, (ezt szemlélteti az 1. ábra)

ennek megfelelõen a termés mennyisége 6-8 millió tonna körül alakulhat. A kukoricát Magyarországon többféle felhaszálásra is termesztik. A különbözõ célra termesztett kukorica termõterületének változását az elmúlt idõszakban a 2. ábra szemlélteti. Az ábrából látható, hogy a döntõ mennyiséget a saját felhasználású és áruként értékesített szemeskukorica adja. A következõkben ezen kukoricaféleségek betakarításával foglalkozunk.A megtermelt 6-8 millió tonna kukorica betakarítása a termelõket komoly feladat elé állítja. A kukorica betakarítási idejét a rendelkezésre álló, eltérõ tenyészidejû fajták megválasztásával az üzem ökológiai adottságaihoz jól lehet hozzáigazítani. A betakarítás során a betakarító, a szállító és a fogadó kapacitást kell megfelelõen összehangolni.

A szemeskukorica betakarításának döntõ többsége csõtörõ adapterekkel felszerelt arató-cséplõ gépekkel történik. A kalászos gabona betakarításra használt, tangenciális cséplõszerkezettel és szalmarázó-ládákkal szerelt, hagyományos építésû gépek mellett az újabban egyre nagyobb számban terjedõ tangenciális cséplõszerkezettel és forgó szalmatovábbító hengerekkel szerelt „rotoros” gépek és az axiál-dobos gépek is jól használhatók.

A hagyományos, tangenciális cséplõszerkezetû gépek többségénél ma már az univerzálisan használható dobkosarakat használják, ami a kukorica betakarítása során is jól használható. A cséplõdob hajtásába azonban – a dob fordulatszámának, ill. kerületi sebességének csökkentésére – „reduktort” kell beszerelni, a tisztítószerkezet alsó rostáját pedig ki kell venni, az axiál-dobos gépeknél is.

Az arató-cséplõ gépek kiválasztásánál a termõterület nagyságát, tagoltságát, domborzatát az üzemeltetés körülményeit (pl. bérvállalkozás) fontos szempontként kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy kis termõterülettel rendelkezõ vállalkozók elsõsorban a kisebb teljesítményû, illetve áteresztõképességû 8–12 kg/s, valamint 1100–1400 mm dobszélességû gépeket tudják gazdaságosan használni. Ezek a gépek 85–150 kW motorteljesítménnyel rendelkeznek. Azokban a gazdaságokban, ahol kisebb vándorlási távolságok vannak az egyszerûbb mechanikus, variátoros meghajtású járószerkezetû gépek is megfelelõek (3. ábra).A nagyobb vállalkozások részére az 1400–1600 mm cséplõdob szélességû, 5–6 szalmarázóládás, 16–24 kg/s áteresztõképességû, hagyományos építésû gépek mellett a hasonló cséplõszerkezetû, de rotoros magleválasztású vagy axiál-dobos, 14–19 kg/s áteresztõképességû arató-cséplõ gépek használata javasolható (4. ábra). Természetesen a nagy áteresztõképesség kihasználására ezekbe a gépekbe nagyteljesítményû és nagy nyomatékrugalmasságú motorokat építenek. A járószerkezet hajtása szinte kizárólag háromfokozatú + hátrameneti fokozattal rendelkezõ válton keresztül hidrosztatikusan történik, vagyis a sebességszabályozás az egyes fokozatokon belül folyamatos. A nagyteljesítményû gépek többsége rendelkezik a gép üzemeltetési adatait kijelzõ fedélzeti számítógéppel és megrendelhetõk GPS rendszerrel is.Az arató-cséplõ gépeket az áteresztõképességüknek és a beépített motorteljesítménynek megfelelõ munkaszélességû csõtörõ adapterekkel kell felszerelni. A kisebb áteresztõképességû, vagyis kisebb tömegteljesítménnyel dolgozó gépeket 4–5-soros, a közepes nagyságrendûeket 6-soros, míg a nagyteljesítményûeket 8–12-soros adapterekkel célszerû üzemeltetni.

A kukoricacsõ-törõ adapterek soros kivitelben, az adott termeléstechnológiának megfelelõ, esetenként állítható sortávolsággal, vagy legújabban a sortávolságra kevésbé érzékeny kivitelben családelven készülnek. Csatlakozó felületeiket és a hajtásátvitelt tekintve, általában valamennyi arató-cséplõ géphez alkalmas, átszerelhetõ készlettel rendelkeznek. Az utóbbi idõben az egyre szigorodó közlekedésrendészeti elõírások, valamint az arató-cséplõ gépek megnövekedett áteresztõ-képességének a kihasználására épített nagyobb munkaszélességû változatok esetén gyakori az összecsukható gép is.

A kukoricacsõ-törõ adapterek a kialakított gyorscsatlakozó-kerettel illesztõ prizmákkal és csapokkal kapcsolható az arató-cséplõ gépek ferdefelhordójához. Az adapterek a munkaszélességnek megfelelõ méretû zárt szelvénybõl kialakított vázszerkezetre épülnek. A vázszerkezetet az oldalfalak, a hátfal és a fenéklemezek borítják be. A két oldalfal tartóira szerelt csapágyházak rögzítik a nagy menetemelkedésû terménytovábbító csiga golyós csapágyait.

A vázkeret mellsõ tartóihoz csatlakoznak hegesztéssel a törõhengereket és a hajtómûveiket tartó zártszelvényû konzolok. A mellsõ konzolok egyben a behúzó fülesláncok lánckerekeinek, hajtó- és láncfeszítõk csapágyazásának is bázisfelületét képezik (5. ábra).A behúzóláncok a törõhengerek elé nyúlnak, a kukoricaszárat a csõvel együtt behúzzák a törõhengerek közé, a törõhengerek a kukoricacsövet a törõléc által határolt résen áthúzzák és letörik. A letört csövek az adapter anyagtovábbító csigájához, majd az arató-cséplõ gép ferdefelhordójára jut. A behúzóláncok meghajtó lánckerekeinek csapágyháza csavarkötésekkel van rögzítve, míg a másik lánckerék csapágyháza általában csavarorsó segítségével elmozdítható, vagyis a láncok szükséges feszessége beállítható.

A csõtörõ hengerek általában acélöntvény kialakításúak, és a behúzás hatékonyságának növelésére mellsõ részük nagy menetemelkedésû kúpos csavarmenet szerint van kialakítva. A további hengeres részen pedig a paláston alkotó irányú felöntések találhatók. A törõhengereknek ezen bordaszerû felöntései az aktívan mûködõ részek, tehát ezek kopnak leginkább. A gyakori törõhenger-cserék csökkentésére és a szerelési munkák megkönnyítésére a bordákat szerelhetõ kivitelben is készítik, ezeket csavarkötések rögzítik a hengerek palástján. Az elkopott bordákat pedig egyszerûen kicserélik. A törõhengerek alatt tisztító késeket helyezhetnek el. A törõegységeket a betakarítandó soroknak megfelelõ osztásban helyezik el. A kukorica csöveket tehát a fülesláncok a törõhengerek mögött elhelyezett középrehordó csigához szállítják, melynek dobólapjai juttatják az anyagot a ferdefelhordóra (6. ábra).A csõtörõ adapterek hajtásukat az arató-cséplõ gép ferdefelhordójáról kapják. A kisebb munkaszélességû, 4–6-soros változatok egy oldalról, míg a nagyobb, 8–10–12-soros változatok két oldalról kapják a hajtásukat kardántengelyen keresztül. A törõhengereket és a fülesláncokat a bejövõ tengelycsonkról, ill. az átmenõ tengelyrõl külön-külön egy-egy kúpkerék hajtómû mûködteti. A hajtómûveket láncos biztonsági tengelykapcsoló köti össze. A változtatható magasságú csiga hajtása láncáttételen és súrlódó tengelykapcsolón keresztül történik.

A csõtörõ adapterek kiegészítõi a szárzúzó berendezések. A kukoricaszár betakarítás utáni kezelése, ill. talajba dolgozásának technológiai igénye szerint többféle, eltérõ konstrukciójú szárzúzó berendezés került kialakításra. A jelenleg alkalmazott szárzúzó berendezések azonban a csõtörõ adapterekkel egybe vannak építve. A függõleges tengelyû, lengõkéses berendezések forgó részei soronként kerültek elhelyezésre, általában a kúpkerekes hajtómûvekkel vannak egybeépítve, hajtásukat is onnan kapják. Egyes változatoknál a zúzás hatékonyságának fokozására vagy javítására a kukorica szárat a vágás pillanatában egy állókés támasztja meg. A függõleges tengelyû szárzúzók elõnye, hogy hajtásuk kikapcsolható. Néhány típus esetében a forgás iránya megváltoztatható és rendrakó üzemmódban is tudnak dolgozni.

A száraprítás hatékonyságának növelésére a törõhengerek mellsõ kúpos részén túl aprító késeket helyeznek el. Ilyen kialakítású szárzúzós adaptert gyárt a GERINGHOFF cég. Az ilyen rendszerû kukorica csötörõ adapternél a szár lehúzását, a törõlécek között soronként egy-egy szárlehúzó-aprító henger végzi. A hengeren mûanyag távtartó tárcsák között kis osztástávolságra aprító késeket helyeztek el. A hengerrel, ill. az aprító késekkel szemben, az osztásnak megfelelõen helyezkednek el az ellenkések. A kukoricaszár alsó részét a forgó-aprító henger a szemben lévõ lemeznek nekiszorítja, a forgó kések pedig az álló késekkel szemben felaprítja azt. Az aprítóhenger a szárat tovább húzza lefelé és aprítja, miközben a törõlécek a csövet leválasztják. A csõtörés biztonságának fokozása, a zúzóhatás további növelése céljából alkalmazzák az ismertetett csõtörõ-zúzóberendezés két zúzóhengeres változatát.

A betakarítás biztonságának növelésére vagy javítására az arató-cséplõ gépek áteresztõképessége és a beépített motorok teljesítménye is folyamatosan emelkedõ tendenciát mutat. A nagyobb kombájnkapacitást és a motorteljesítményt csak nagyobb munkaszélességû adapterekkel lehet kihasználni. A munkaszélesség, vagyis a betakarítható sorok számának emelkedése, az adapterek geometriai méreteinek növekedése, valamint a közlekedésrendészeti elõírások szigorodása következtében egyre inkább terjednek már a 6-soros gépek esetében is az összecsukható változatok. Az összecsukható csõtörõ adapterek mûködõ szerkezetének kivitelei, konstrukciós megoldásai az eddig ismertetettekkel megegyezõ, eltérés a vázszerkezet, az anyagtovábbító csiga és a hajtásátvitel kialakításában van.

Általában a 4 középsõ csõtörõ egységet tartó vázkerethez csuklók körül felhajtható tartókkal csatlakoznak a szélsõ törõegységek. A felhajtható törõegységeket – szállítási helyzetben – csapok mechanikusan rögzítik. Munkahelyzetben a pontos illesztést helyezõ csapok és prizmák biztosítják, a mûködõ szerkezeti részek hajtása pedig az oldható körmös tengelykapcsolókon keresztül történik. A kiemelõ mechanizmust az arató-cséplõ gép hidraulikus rendszeréhez kapcsolt kettõs mûködésû hidraulikus munkahengerekkel lehet mûködésbe hozni.

Amint arról már az elõzõekben is szó esett, hogy a szemeskukorica esetében a rendelkezésre álló fajta-, ill. hibrid-választékkal, a betakarítás ideje az üzemi adottságokhoz jól hozzáigazítható. A hibridik közül a 200-as FAO számúak már szeptember elsõ felében, a 300-as FAO számúak pedig szeptember második felében érik el a 20% nedvességtartalmat. A késõbbi érésû fajták közül a FAO 400-as csak október elsõ felében érik el a 20–22% nedvességtartalmat, a FAO 500-asok azonban csak jó idõjárási viszonyok mellett érhetik el a 22–25% nedvességtartalmat (Sziebert D. és mts. Bp. 2004.).

A kukorica betakarításában az arató-cséplõ gépeket a kalászos gabona-betakarításhoz képest jóval nagyobb szemtömegteljesítménnyel lehet üzemeltetni. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb tömegteljesítmény és a betakarítási idõszak elnyújtása miatt a kalászos gabona-betakarításkor rendelkezésre álló kombájnkapacitás bõven elegendõ. A betakarítási idõszak elnyújtása azonban azt jelenti, hogy a FAO 400-as és 500-as fajták betakarítási idõszakában már mindenképpen számolni kell a csapadékos idõjárásra, tehát a szárítókapacitás az egyik határoló tényezõ. A csapadékos idõjárás esetén azonban az arató-cséplõ gépek is nehezebb körülmények között üzemeltethetõk. A nedves talajon történõ biztonságos üzemeltetést nagymértékben segíti az arató-cséplõ gépek 4-kerék-hajtású változatainak használata. Ma már szinte valamennyi arató-cséplõgép-gyártó gyárt 4-kerék hajtású típusokat.

Ugyancsak a nehéz talajviszonyok melletti biztonságos üzemeltetés érdekében, egyes típusok gumihevederes járószerkezettel szerelhetõk fel. A gumihevederes járószerkezet emellett csökkenti a talajtaposásból eredõ káros talajtömörség értékeit. A gumihevederes járószerkezet alkalmazásával a magtartályban lévõ szem tömegét és a kombájn tömegét is figyelembe véve, ami a nagyteljesítményû betakarító gépeknél elérheti a 20 t összgördülõ-tömeget, a fajlagos talajterhelés értéke nem haladja meg az 1,0–1,2 kp/cm2 értéket szemben a gumikerekes járószerkezet 3,0–4,0 kp/cm2 talajterhelésével.

A nehezebb, nedves talajviszonyok az arató-cséplõ gépek kiszolgálását, vagyis a termény átvételét is megnehezíti. A szállítóeszközök ilyen körülmények között csak nehezen tudnak manõverezni a területen. Ez egyben azt is jelenti, hogy ilyen esetben a szem szállítására közúti szállítóeszközök nem jöhetnek szóba. A szem átvételét, vagyis a kombájn ürítését – ilyenkor még jó terepjáró-képességû, tandem-futómûves pótkocsiból és univerzális traktorból, vagy négykerék-hajtású terepváltóval felszerelt tehergépkocsiból és alacsony nyomású gumiabroncsokkal szerelt pótkocsis szerelvények esetében is – álló helyzetben lehet elvégezni.

A nehéz körülmények között végzett kukorica-betakarítás esetén különösen nagy jelentõsége lehet a gyûjtõ-átrakó kocsik alkalmazásának. A gyûjtõ-átrakó kocsik nagy raktérfogatú, 20–40 m3-es kocsiszekrénnyel rendelkeznek. A kisebb, 20 m3-es változatok ballonos alacsony nyomású gumiabroncsokkal, a nagyobb raktérfogatú változatok pedig alacsony nyomású gumiabroncsozású tandem futómûvel vagy gumihevederes futómûvel vannak felszerelve. Ezek a konstrukciós megoldások lehetõvé teszik az 1,0–1,2 kp/cm2 fajlagos talajterhelés mellett a felázott talajon való menõverezést. Az üzemeltetésre 130–150 kW motorteljesítményû, nagy vonóerõ kifejtésére alkalmas nehéz univerzális traktorok használhatók. Mindezek még rossz körülmények között is, figyelmes üzemeltetés mellett lehetõvé teszik az arató-cséplõgép magtartályának menetközbeni ürítését.

A magtartályban összegyûlt szem átvétele után a szállítmányt az átrakó kocsival a táblaszélen várakozó, nagy teherbírású, 40–44 t össztömegû közúti szállítóeszközhöz viszik ki és ott az átrakókocsi nagy teljesítménnyel, 200–300 t/h-val mûködtetett átrakócsigával a szemet átrakja.

Mindezekbõl látható, hogy a szemeskukorica betakarításra a betakarított termény 6–8 millió tonna volumenét, és a betakarítás körülményeit tekintve, nagy feladatot jelent az üzemeltetõk részére, amit csak a betakarító, a szállító és a fogadó kapacitás összehangolásával lehet biztonságosan megoldani.