MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2005/9 > Gépesítés Kukorica Tej betakarítás

A jó minõségû kukoricaszilázs-készítés feltételei

Manapság, amikor a mezõgazdasági termelésben kialakult az új birtokstruktúra, az állattartás területén is stabilizálódnak a termelési viszonyok. Magyarországon a tejtermelõ tehenészetek döntõ többségében 600–1000, vagy afeletti állatlétszámmal gazdálkodnak, és kisebb részük az ez alatti állománnyal dolgozó üzem. Az üzemekben optimálisan, tehát üzemszervezési, üzemviteli, gazdaságossági és jövedelmezõségi szempontok szerint is a nagyobb állatállománnyal rendelkezõ telepeknek lehet perspektívája.

Szakfolyóirat > 2005/9 > Gépesítés Komposzt Technológia Műtrágyázás

Új komposztálási technológiák a mezõgazdaságban

Az állattartó telepeken keletkezõ igen nagy mennyiségû és környezetterhelõ trágyák, illetve az egyéb felszaporodó mezõgazdasági hulladékok jelenlegi szigorú elõírásoknak megfelelõ kezelése, elhelyezése és kijuttatása komoly feladatok elé állítja az érintett gazdaságokat. Ezen anyagok ártalmatlanítása, újrahasznosítása iránti igény, valamint a szigorodó uniós környezetvédelmi elõírások és agrárpolitika, kiemelt szerephez juttatják a komposztálást.