MENÜ

Vitaminok és ásványi anyagok szerepe a baromfi csontépítési folyamataiban

Oldalszám: 125
Dr. Mézes Miklós 2014.05.28.

A baromfi takarmányozás célja az állati termék, hús és tojás, mennyiségének és minõségének optimalizálása. A termelés szintjét genetikai és takarmányozási tényezõk befolyásolják.

A termelés alapfeltétele az állatok szervezetének, ezen belül csontvázrendszerének stabilitása. A csontok kialakulását a takarmányozás, a takarmányok táplálóanyag, ezen belül ásványi anyag és vitamintartalma is befolyásolja.

A  nagy növekedési eréllyel rendelkezõ brojlercsirkénél a kortikális csont kialakulása során a csont szilárd váza kialakul ugyan, de annak mechanikai stabilitása a szerves állomány fejlõdésének lassabb üteme miatt nem mindig éri el a szükséges mértéket. Ennek oka, hogy a kortikális csont szerkezetében üregek maradnak vissza, amelyeket nem tölt ki teljesen a szerves állomány. Utalni szükséges a tojótyúkok sajátos kalcium anyagforgalmára is, amelynek alapja az ún. medulláris csont. Az elnevezés azt jelzi, hogy ezekbõl a csontokból a tojáshéj képzõdés során az ahhoz szükséges kalcium részben a csontokból történõ mobilizációval biztosítható.

A csontok az ásványi anyagok, így a kalcium, foszfor, magnézium és fluor mellett számos egyéb szervetlen és szerves anyagot is tartalmaznak. Ez utóbbiak szintézise számos enzim mûködését is igénylik, amelyek nagy része fémeket is tartalmazó, ún. metalloenzim. A takarmányozás oldaláról azzal is tisztában kell lenni, hogy az egyes elemek mennyisége a takarmányban nem csak abszolút mértékben, de az egyes elemek egymáshoz viszonyított arányában is meg kell, hogy feleljen az állat szükségleteinek.

D-vitamin és a makroelemek

Az angolkór jól ismert betegség, amelyet a D-vitamin, a kalcium és a foszfor hiánya idéz elõ. Szövettanilag a D-vitamin/kalcium, illetve a foszfor hiány eltérõ képet mutat, bár a következmények közel azonosak. A D-vitamin, illetve annak a szervezetben kialakuló aktív metabolitja, az 1,25-dihidroxi D-vitamin, szerepe a kalcium felszívódásában és a csontokba történõ beépülésében jelentõs. Hiányában az intenzív növekedésû brojlercsirkénél tibia dyschondroplasia betegség jelentkezik. Az említett tünetek kivédésére a 25-hidroxi D-vitamin is alkalmas, de annak végsõ átalakulása a vesében megy végbe, így egyéb takarmányozási eredetû ártalmak, amelyek a vesét károsítják, csökkenthetik az aktív D-vitamin kialakulását. A D-vitamin élettani minimum szükségleti értéke 200 NE/kg (NRC, 1994), de napjaink brojlerállományainak ennél lényegesen nagyobb (1000–5000 NE/ kg) mennyiségre van szüksége a zavartalan csontfejlõdéshez.

A takarmányok kalcium- és foszfortartalmának szerepe, illetve a hiányukban bekövetkezõ problémák jól ismertek a gyakorlatban. Szintén számos eredmény támasztja alá a kalcium és foszfor egymáshoz viszonyított arányának hatását is a csontvázrendszer stabilitására, elsõsorban annak mechanikai stabilitására, azaz törékenységére. Korábban a brojlerállományoknál a 2 : 1 arányt tartották ideálisnak (NRC, 1994), amely a takarmányban 1,0% kalcium és 0,45% hozzáférhetõ foszfortartalmat jelentett. Napjainkban ennek az aránynak a tágítását tartják indokoltnak, különösen az élet elsõ két hetében akár 2,6 : 1 értékre, amely 1,2% kalcium és 0,45% hozzáférhetõ foszfortartalomnak felel meg.

A foszfor esetében további lényeges kérdés a gabonamagvak jelentõs fitin-foszfor tartalma, amely a foszfor emészthetõségét csökkenti. A madarak emésztõrendszerében nem termelõdik fitáz enzim, így annak a takarmánnyal történõ kiegészítése indokolt olyan esetekben, amikor az ásványi foszfor kiegészítõk mennyiségét csökkenteni kívánják környezetvédelmi okokból, azaz az ürülékkel történõ foszforürítés mértékének csökkentése érdekében. Ezzel a módszerrel a foszforürítés jelentõsen mérsékelhetõ (1. ábra) és még alacsonyabb foszforadagolás mellett is fenntartható a csontok mechanikai stabilitása (2. ábra).

Az egyéb makroelemek közül a klór mennyiségének csökkentése, azaz a Na++K+/Cl– arányának növelése szintén csökkentheti a tibia dyschondroplasia kialakulásának kockázatát.

Ez a betegség pulykáknál is elõfordul, de a kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján más kóroktani folyamat révén, mivel sem a D-vitamin tartalom, sem a Ca/P arány változtatásával nem lehetett lényeges eredményeket elérni ennek kiküszöbölésére.

Tojótyúkoknál a kalcium illetve D-vitamin hiányában osteoporozis – a csontok fokozott törékenysége – alakul ki, amely a tojáshéjba történõ intenzív kalcium mobilizáció eredménye.

B-vitaminok és a réz

A B-vitaminoknak a csont szilárd vázának kialakulására nincs bizonyított közvetlen hatása, de hiányukban a porcképzõdés zavarával, az ún. chondrodystrophia-nál lehet számolni. Ennek súlyosabb eseteinél akár perosis – az inak „megcsúszása” – is kialakulhat. A chondrodystrophia kialakulása a niacin, a biotin, a folsav és a kolin, valamint nagy fehérje tartalmú takarmányok etetésekor a piridoxin, hiánya esetén valószínû. A piridoxál-foszfát, a rézzel együtt a kollagén bioszintézisét katalizáló lizil-oxidáz enzim mûködéséhez nélkülözhetetlen. Gyakorlati takarmányozás körülményei között klasszikus B-vitamin hiány viszonylag ritkán fordul ugyan elõ, de csontok mechanikai stabilitását az ellátás zavarai csökkenthetik.

C-vitamin

A C-vitamin vagy aszkorbinsav biológiai hatása abban áll, hogy erõteljes redukáló vegyület, illetve redox-rendszert képezhet. A baromfi szervezete számára a C-vitamin nem tekinthetõ esszenciálisnak, mivel rendelkezik azzal az enzimmel, gulonolakton-oxidáz, amely lehetõvé teszi az aszkorbinsav szintézisét az állat szervezetén belül. Ennek ellenére baromfi fajoknál az aszkorbinsav esszenciális voltát régóta tényként fogadják el, mivel a szervezet szintézis kapacitása esetenként nem elegendõ az aktuális szükséglet kielégítéséhez, illetve az aszkorbinsav igény bizonyos esetekben – így például stresszhelyzetekben – megnõ.

A C-vitamin iránti valós igény mértékét nem lehet meghatározni, mivel nem különíthetõ el a szervezet által termelt, illetve a takarmánnyal vagy ivóvízzel szolgáltatott aszkorbinsavnak a hatása. A C-vitamin emellett könnyen bomló és reakcióképes vegyület. Szabad formában már 40–50 °C-on elbomlik, a levegõ oxigénje hatására oxidálódik, egyes fémekkel, fõképp a vassal reakcióba lép. Alkalmazása, illetve a szükséges mennyiség meghatározása során tekintetbe kell venni a gyártási folyamatok során fellépõ hõhatásokat, illetve a tárolás alatt bekövetkezõ veszteségeket is.

Az aszkorbinsavnak szerepe van a csont- és porcképzõdésben is. Ez a hatás elsõsorban fiatal állatoknál jelentõs, de a tojótyúkok lábszerkezeti stabilitásának kialakításában is lényeges. Az osteoporozis kialakulása intenzíven termelõ tojótyúkoknál jelentõs kieséseket okozhat, bár en-nek kialakulásában, illetve annak prevenciójában a C-vitamin szerepe nem egyértelmû, annak ellenére, hogy az aktív D-vitamin forma kialakulásában is bizonyított a C-vitamin szerepe.

A C-vitamin igényt az állatokat érõ elháríthatatlan stressztényezõk is befolyásolják. A legfontosabb stressztényezõ a baromfitartásban a hõmérséklet, illetve a hõstressz. A komfortzóna felsõ határértékét (30–32 °C) tartósan meghaladó hõmérséklet hatására, mivel a madarak tollazatuk miatt jelentõsebb mértékû hõleadásra nem képesek, csökken a baromfi fajok takarmányfelvétele és megváltozik számos táplálóanyag, így az ásványi anyagok és vitaminok felvételének mértéke és azok metabolizmusa is a szervezetben.

K-vitamin

A K-vitamin szerepe a csontképzõdésben abban foglalható össze, hogy a csontok szerves állományát alkotó egyes fehérjék végsõ szerkezetének kialakításához szükséges egyik fontos kofaktora. Ez a mechanizmus ugyan a baromfi fajoknál is bizonyított, de ennek ellenére a K-vitamin szerepe pontosan nem ismert a csontképzõdésben.

Magnézium

A csontképzõdés során feltétlenül szükség van magnéziumra is, súlyos hiánya esetén ugyanis, amely a gyakorlatban nem fordul elõ, a csontok mechanikai stabilitásának csökkenésével kell számolni. A magnézium-hiánnyal kapcsolatosan szükséges arra is utalni, hogy ilyen problémák elsõsorban trópusi országokban fordulnak elõ a folyamatosan fennálló hõstressz hatása miatt. Hazánk ugyan nem trópusi ország, de a globális felmelegedés miatt nálunk is számolni kell a hõstressz kedvezõtlen hatásaival. Ilyen esetben csökken a magnézium felszívódásának hatékonysága a vékonybélbõl, így a vérben rendelkezésre álló magnézium mennyisége is. Más oldalról viszont a magnézium túlzottan – vagyis az aktuális szükségletet jelentõsen meghaladó – mennyisége a takarmányban gátolhatja a kalcium és ezzel együtt a foszfor felszívódását is. A magnézium túladagolás ugyan nem gyakori probléma, de esetenként a kalciumszükséglet kielégítésére – gazdasági megfontolásból vagy szakmai hozzá nem értésbõl – dolomit típusú kõzetekbõl készült ásványi kiegészítõket is használnak. Ezek magnéziumtartalma a karbonát típusú kõzetek még elfogadható 1-2% mennyisége helyett elérheti a 10–12%-ot is, amely viszont már kalciumfelszívódási zavarokat okozhat még megfelelõ -kalcium és D3-vitamin ellátottság mellett is.

Mangán

A csontvázrendszer stabilitásának befolyásolásában a rézhez nagyon hasonló hatásokkal rendelkezik, a mukopoliszacharidok bioszintézisét katalizáló mukopoliszacharid-szintetáz enzim másik fontos kofaktora.

Cink

A cinknek, mint esszenciális mikroelemnek a csontvázrendszer kialakításában közvetett szerepe van, mivel az A-vitamin szervezeten belüli transzportjához nélkülözhetetlen. Az A-vitamin viszont lényeges a csontok szerves struktúrájának kialakításában, így ezt a folyamatot közvetett módon a cink is befolyásolja.

Egyéb ásványi anyagok

A fluor a hidroxi-apatit kristály integráns része, így annak kialakulásához nélkülözhetetlen. Hiánya a gyakorlatban nem fordul elõ, inkább túladagolása okozhat gondot, mivel a takarmányokban lévõ túlzottan nagy mennyiség esetén olyan mértékben megnöveli a kristályok mé-retét, amely már nem növeli, hanem éppen ellenkezõleg, csökkenti a csontok mechanikai stabilitását.

Néhány egyéb elem, így például a stroncium, az ólom vagy az alumínium szintén beépülhet a csontok szilárd vázát alkotó hidroxi-apatit kristályokba, különösen kalcium-hiányos takarmányozás esetén. Normális esetben ezeknek az elemeknek a beépülése nem idéz elõ számottevõ problémát, de nagy mennyiségû felvételük – pl. takarmány eredetû toxikózis – esetén már jelentõsen csökkenthetik a csontok mechanikai stabilitását.

Egyes ritka elemek, így a bór, a kadmium, a szilícium és a vanádium, szintén befolyásolhatják, toxikózis esetén, a csontok szilárdságát.

Összességében elmondható, hogy a csontvázrendszer fejlõdésének optimalizálása és a mechanikai stabilitás folyamatos fenntartása érdekében a gyakorlatban jól ismert kalciumon és foszforon, valamint a D-vitamin ellátáson túl gondoskodni kell a baromfiállományok megfelelõ egyéb makroelem, mikroelem, és vitamin-ellátásáról is.

Az ellátottság azonban nem csak az adott ásványi anyagoknak az aktuális szükségletnek megfelelõ mennyiségben való adagolását jelenti, hanem azt is, hogy a takarmányok ásványi anyagait a felszívódásra leginkább alkalmas formában alkalmazzuk.