MENÜ

Takarmányozási tévedések és hibák hatása a sertések termelésére

Oldalszám: 113
Prof. Dr. Gundel János 2014.05.28.

Amikor állatainkat takarmányozzuk, a legalaposabb ismeretek, és a hosszú gyakorlat adta tapasztalatok birtokában is néha tévedünk, néha hibákat követünk el. Az is közismert, hogy ezek sajnos elég gyakran, legalább is részben, de függetlenek tõlünk.

Az okok között találhatunk objektíveket, de azért gyakran az állatokat szeretõ, gondozó ember is okolható.

A feladat ilyen esetben egyértelmû, õszintén végig kell gondolni, hogy mi, miért és hogyan történt, le kell vonni a tanulságokat. Ebben a gazda segítségére lehet a szaktanácsadó, esetleg az állatorvos, nehezebb, bonyolultabb esetekben pedig valamelyik kutatóintézet, vagy egyetemi tanszék szakértõje. Ezt a segítséget szeretné nyújtani ez cikk is.

1. Takarmányozási hibák és következményei a malacokraJó hízó alapanyag csak a jól fejlett, betegségen át nem esett, egészséges (választott, felnevelt), a fajtára jellemzõ súlyban megszületett malacra van szükség. Csökötten született állatokból, ha fel is nevelhetõk, igazán jó hízó sohasem lesz. Ez pedig, átlagos környezeti feltételek között, mindenek elõtt a kocák takarmányozásán múlik, de a választás körüli idõben, majd a felnevelésben is követhetõ el takarmányozási hiba.Hibák a kocatakarmányozásban, a vemhesség idején:

  • A kedvezõtlen energia, ásványi anyag és vitamin-ellátás következménye, hogy kicsi, gyakran életképtelen malacok jönnek világra. A kis kolosztrum felvétel hatására rosszul fejlõdnek, lemaradnak alomtársaiktól, nagy százalékos arányban elpusztulnak.
  • Energia-túletetés, és ami ezzel gyakran együtt jár, hiány fehérjébõl, Ca-ból és P-ból, szintén gyakran elõforduló hiba. Következménye ugyancsak a fejletlen malacok születése és az ebbõl következõ nagy malac veszteség, elhúzódó fialás, kevés kolosztrum.
  • A-vitamin és karotin hiányos vemheskoca-takarmány hatására, a kolosztrum és a normál tej kisebb A-vitamin tartalmú lesz, ami malacok vitalitásának csökkenéséhez vezet.

 • A vemhes kocák takarmánya túl kevés rostot tartalmaz. Ennek következménye, hogy kevesebb malac születik, a fialás elhúzódik, növekvõ számú „holt ellés”-t eredményez.

Hibák a kocatakarmányozásban, a fialás körüli napokban és a szoptatás alatt:

  • A fialást megelõzõ egy-két nap túl nagy fejadagja gátolja a belek egészséges kiürülését, és ez elhúzódó fialáshoz vezethet.
  • A koca nem jut elegendõ vízhez (20–40 l!) a fialás napján, nem kellõ intenzitással indul meg a tej (kolosztrum)termelése, ami a malacok fejlõdési zavarait eredményezi.
  • A koca napi takarmányadagjának túl gyors növelése elõbb bõséges tejtermeléshez, ezzel a malacok túl nagy, majd koca étvágyának szükségszerû („túl eszi magát”) visszaesése miatt, a tejtermelés csökkenéshez és ezzel elégtelen tejfelvételéhez vezet. Ennek következménye, hogy szétnövésébõl eredõ gondok megszaporodása (pl. rangsor harcok, kannibalizmus stb.).
  • Egy takarmányváltás változást eredményez a tejösszetételében (és ízében), aminek elkerülhetetlen következménye a malacok hasmenése, esetleg elhullása.

 • A szoptató koca elégtelen ivóvíz (< 15 l) felvétele a termelt tejmennyiség csökkenését, esetleg teljes elapadását eredményezi.

Hibák a malacok takarmányozásában:

 • Az eredményes malacnevelés alapkövetelménye: szoktatás a száraz takarmány mielõbbi felvételéhez. Lehetséges hiba, hogy a malacok nem minden nap kapnak friss takarmányt. A következmény valamilyen megbetegedés általában hasmenés. A megoldás kis adagok kiadása, napjában többször.

Hibák a malactakarmány összetételében. Ezt elkövetheti a gazda, ha õ akarja összeállítani a szopós malacok takarmányát és látszólag olcsó, de mégis csak kényszermegoldásokat alkalmaz. Akkor is téved a gazda, ha nem a korcsoportnak megfelelõ takarmányt vásárolja, illetve ha azt vesz, de nem a gyártó által elõírt módon használja. Hibákat a takarmánygyártók is elkövethetnek, de õket kötik az elõírások, a vállalt garanciák, ezért az ennek valószínûsége, kisebb.Hibák a takarmány minõségében. Ez általában a takarmány gyártójának a hibája. Ide tartoznak többek között a gombatoxin-tartalmú vagy atkával, esetleg szalmonellával fertõzött takarmányok, inhomogenitás stb.Hibák a takarmányozási technológiában. Ide sorolható a száraztakar-mány etetés túl késõi megkezdése, a választás utáni túl gyors adagemelés, a túl korai ad libitum adag, a hirtelen takarmányváltás, (pl. a „prestarter”-rõl a „nevelõ”-re), az indokolatlan receptváltoztatás, a takarmányvályú nem kellõ higiéniája, az elégtelen vagy rossz minõségû ivóvíz-ellátás.Módszerek a malacok hasmenésének megelõzése érdekében: a kocák immunitásának növelése, a kocák MMA betegségének megelõzése, a malacok ellenálló képességének fokozása (búvóláda, vasinjekció stb.), a korai takarmányfelvétel elõsegítése (az enzim termelõdés indítása), az átmenet nélküli takarmányváltás elkerülése, takarmányfelvétel korlátozás a választás után, (bármely ok miatti) áttelepítéskor, megfelelõ rosttartalom biztosítása a takarmányban (3–4%), szükség esetén speciális gyógytakarmányok alkalmazása (pl. E. coli ellen), ellenõrzött személy- és állatforgalom (védõruhák, fertõtlenítés stb.).

2. Takarmányozási hibák és következményei a hízósertésekreGyakran hangoztatott vélemény, hogy az állatok egészségével azért van baj, mert rossz a takarmány. E gyanakvás alapvetõ oka, és ezzel magyarázható a félreértés, hogy bármilyen megbetegedés is fordul elõ, az elsõ és könnyen (?) látható jel: az állatok étvágya csökken. Ha tényleg takarmányprobléma van és nem más, akkor lehet rossz az adag (emberi vagy technikai hiba) vagy a minõség (takarmányhibák) és lehet a technika (emberi, mûszaki-technológiai hibák). Ezért kell az etetésnél jelen lenni!

  • A visszautasított takarmány rendszerint mikrobiológiai okokra, illetve mikotoxinok hatására vezethetõ vissza. A legjellemzõbb tünetek: hasmenés, bõrpirulás, bõrkiütés és esetleg elhullás.
  • Az ásványi anyag, ill. vitamin-ellátás lehet hiányos vagy lehet túladagolt. Mindkettõ káros, mert az elõbbi rontja a takarmányozás hatékonyságát, az utóbbi pedig, még ha nem is okoz esetenként egészségkárosodást, anyagi veszteséget jelent.
  • A gyomorfekély sertéseink gyakori, többnyire a malacnevelés végén, a hizlalás kezdetén kialakuló megbetegedése. Többnyire takarmányozás eredetûnek tartjuk, de más hibák is okozhatják, így például a stresszhatásokban „gazdag” környezet.

 • A leggyakrabban elõforduló tévedés, hogy a gazda, a teljes értékû gyári abrakkeveréket valamilyen gabonafélével hígítja, vagy a fehérje koncentrátumot nem az elõírások szerint egészíti ki. Ennek következménye egy, a vártnál kisebb teljesítmény (súlygyarapodás és/vagy takarmány- értékesülés és/vagy vágóminõség), és ami ezzel biztosan együtt jár, a költségek növekedése vagy egy kisebb értékesítési ár, ami együttesen, de akár külön-külön is, a jövedelem csökkenéséhez vezet.

3. Takarmányozási hibák és következményei a kocákraA kocák takarmányozásában elõforduló hibák a malacok minõségrom-lásában jelennek meg. Azonban, van más nem kívánatos hatása is, mint például a kedvezõtlen ivarzás, az elhúzódó ellés, de leginkább a kis életteljesítmény (közismert, a sertéshústermelés ökönómiai kulcskérdése, a kocánként értékesíthetõ hízósertés). A kanok takarmányozásában elkövetett hibák elemzésekor pedig azt kell figyelembe venni, hogy a spermiumok kifejlõdéséhez 42 napra van szükség, tehát a vizsgált sperma minõsége, a mintavételt megelõzõ 40–50 nap takarmányozásának következménye.

  • Energia-túletetés, és hiány fehérjébõl, Ca-ból, és P-ból, gyakran elõforduló hiba. Oka, hogy a vemhes koca csak kukoricát kap és esetleg valami zöldet, ami szükségtelen elhízásához vezet nagyon sok közvetett és közvetlen, nem kívánatos következménnyel.

 • A vitamin, ill. ásványi anyag-ellátással kapcsolatban beszélhetünk hiányos- és túladagolásról. Mindkettõ közvetlen anyagi kárt is okozhat, de az ekkor elkövetett hibák hosszú idõn át, több vemhességi perióduson keresztül hatnak.

Hibák a kocatakarmányozásban, a fialás utánAz ebben a periódusban gyakran elkövetett hibákról, a malacok esetében már volt szó. Néhány további „lehetõség”:

A kocák ivarzására ható takarmányozási hibák:

  • vemhesség alatti túletetés miatt, a szoptatás alatti túl nagy súlyveszteség,
  • túl hosszú (hat hétnél hosszabb) szoptatási idõ,
  • a süldõk túl gyors felnevelése az elsõ ellésig, illetve toxin (pl. T2) tartalmú takarmány etetése a felnevelési periódusban,
  • vitamin- és/vagy ásványianyag hiány,
  • a féregtelenítés elmaradása,

 • a süldõk (és „lezsarolt” kocák), ún. „flushing” (lökésszerû) etetésének elmaradása.

A legelterjedtebb és a takarmányozással közvetve kapcsolatban levõ betegség az ún. MMA szindróma komplexum. Kialakulásában, a takarmányozási hibákon kívül jelentõs szerepet játszanak az emésztõ- vagy a vizeletrendszeren keresztüli fertõzések.A fertõzést elõsegítheti:

  • a rostban szegény takarmányozás okozta bélsár-pangás,
  • az elhízott kocák elhúzódó ellése (6 óránál hosszabb),
  • túl meleg környezet (20 °C felett),

 • a késõi áttelepítés, a csecsek lehûlése a hideg padozaton, a hirtelen (és fõleg szükségtelen) takarmányváltás stb.…

Jelentõs hiba az elválasztáskor, ha takarmányadag lényeges csökkentése nem jár együtt a teljes ivóvíz-megvonással. Az adag, 1-2 nap múlva fokozatosan emelhetõ, a javuló kondíció elérése érdekében.A takarmányozási hibák és tévedések korrigálására (és egyébként is!) gyógy-szereket, gyógyszerezett takarmányokat csak indokolt esetekben szabad felhasználni és akkor is csak az elõírásoknak megfelelõen. Szakszerûség és gondosság, a jó takarmány, a helyes etetéstechnológia, és a megfelelõ istálló-higiénia azok a legfontosabb faktorok, amelyek feleslegessé tehetik a gyógyszerek használatát és ráadásul lényegesen olcsóbbak is.