MENÜ

„Jövedelmezõség egyik záloga a hatékony takarmányozás”

Oldalszám: 118
2014.05.28.

A Sombereki Mezõgazdasági Szövetkezet Rt., a BvL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG és az Agrifer 21 Kft. közösen rendezte meg a függõleges tengelyû takarmánykeverõ-kiosztó kocsik gyakorlati gépbemutatóját, tanácskozását.

A programot Nyilas Mihály a Sombereki Mezõgazdasági Szövetkezet Rt. elnök-igazgatója nyitotta meg, majd Somogyi Zoltán az Agrifer 21 Kft. ügyvezetõje tartott bevezetõt.

Felkérte Dr. Tossenberger János a Kaposvári Egyetem egyetem docensét, tartsa meg elõadását: „Nagy termelésû tehenek táplálóanyag-ellátásának biológiai és takarmányozás-technológiai összefüggései” címmel.

„Az elkövetkezõ évtizedek feladata egy olyan termelési rendszer kialakítása,– kezdte elõadását Dr. Tossenberger János – amely lehetõvé teszi a tejtermelõ tehenészetekben a környezeti károk minimalizálása mellett a kiváló genetikai háttérrel rendelkezõ tehenek optimális tápanyag-ellátás, az állatok egészségi állapotának, hosszú hasznos élettartamának megõrzését valamint az „állat-jólét” követelményeinek betartását. Az ágazatban napjaink legneuralgikusabb pontja a nagy termelésre képes állatok energia-, fehérje- és aminosav-ellátása valamint az ezzel összefüggésbe hozható anyagforgalmi megbetegedések és reprodukciós zavarok kiküszöbölésére. A korszerû takarmányozás-technológiai megoldások ugyanolyan sarkalatos pontjai a nagy termelésû tehenek takarmányozásának, mint a táplálóanyag-szükséglet kielégítése, illetve az egyes tápanyagoknak termelésre kifejtett hatásának pontos ismerete.”– fejezte be elõadását.

A Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Németország rövidítve BvL által gyártott gépek alkalmasak e követelményekre az  elengedhetetlen nagy pontosságú takarmánykeverékek elõállítására és kiadagolására. A BvL gyárat és termékeit Bernard van Lengerich mutatta be elõadásában. A cég 1860 óta mûködik, a tömegtakarmányozási technológiák gépeit több mint 30 éve gyártják.

Ezek közül kiemelkednek a silókímélõ és veszteségmentes kitermelést lehetõvé tevõ silóblokk-vágók és a nagy pontosságú keverék elõállítást biztosító függõleges csigás keverõ – kiosztó kocsik.

E kocsik készülnek 6,5–40 m3 ûrtartalommal, 44 alaptípusban melyekhez 21 féle különbözõ kiosztórendszer választható, párhuzamosan több is egyszerre.
Ez 924 variációt biztosít, így bizonyosan kiválasztható egyetlen olyan gép, amellyel akkor is megvalósítható a takarmányozás egy telepen, ha ott több – akár 6-8 féle etetési – rendszerû istálló is létezik egyszerre.

A gép 1 kg-os pontosságú mérleggel és számítógépes receptúra-kezelõ vezérlõvel rendelkezik. Azt, hogy milyen homogenítást tud biztosítani a V-MIX, illetve az, hogyan aránylik a megegyezõ nagyságú vízszintes csigásokéhoz, gyakorlati számok bizonyítják. A szabvány az, hogy öt perc keverés után, az alapanyagok vonatkozásában 10%, az adalékanyagok vonatkozásában 5% lehet az egyes alkotórészek eltérése az eredetileg bemért összetételekhez képest.

A tapasztalat az, hogy a vízszintes csigásoknál 5–6% az eltérés, függõleges csigásoknál 2–3% az eltérés, mindkét rendszerû kocsi megfelel a szabványnak. Azonban a függõleges tengelyû dupla olyan jó homogenítást ad, mint a vízszintes tengelyû.

A silóblokk-vágó, mint éles kés a vajba, úgy hatol be az érett silóhalomba.Onnan pengeéles metszéssel és lehullási veszteség nélkül vágja ki a blokkot. Elõnye, hogy egy részt nincs szóródási veszteség, másrészt pedig a silórakás ottmaradó részén tömör felületû éles vágott fal marad.

Ebbe a levegõ nem tud behatolni, így nem lesz káros utóerjedés a silórakásban vagyis nem lesz tápanyagveszteség és toxinképzõdés sem.

Gyakorlati gépbemutatóra az elõadások után került sor a Mg. Szövetkezet szarvasmarha telepén. A cég gépeinek forgalmazását Magyarországon a Becker Hungária Kft. kezdte meg még 1999-ben. Az FVM – MGI bevizsgálta azokat és a vizsgálatok pozitív eredménnyel zárultak. A kezdeti sikerek után a további piaci arány növeléséhez a BVL kérésére a Becker Hungária Kft. megszervezte a magyarországi márkakereskedõi és szervizhátteret, akik egyben regionális importõrök is.