MENÜ

Sikeresen mûködik az EURO-ÖKO FARM PROJEKT Demonstrációs Gazdaság rendszere

Oldalszám: 54
Dr. Orbán József 2014.05.29.

Az EURO-ÖKO FARM PROJEKT kiemelt célja az új termesztéstechnológiák magyarországi adaptálása, továbbfejlesztése és az új ismeretek köztermesztés számára történõ továbbadása.

A tényleges munkák 1998. évben kezdõdtek meg. A rendszerek továbbfejlesztése során gyorsan láthatóvá vált, hogy a technológiákat országosan elérhetõvé és használhatóvá kell tenni, mivel a köztermesztésben résztvevõk csak ebben az esetben fogják az új megközelítéseket elfogadni és az új technológiákat alkalmazni. Nem kellett messzire menni a megoldás keresésében, hiszen Nyugat-Európában jól mûködõ bemutató gazdasági rendszerek mûködtek. A siker egyik záloga ott az volt, hogy a bemutató gazdaságok a legjobbak, az újra legfogékonyabbak közül kerültek ki, akiket közvetlen környezetük maximálisan elfogadott. Ehhez társult, hogy a bemutató programokba bekapcsolódó gazdaságok tevékenységükért extra pénzt (támogatást) kaptak. A demonstrációs gazdasági rendszer kialakításakor az EURO-ÖKO FARM PROJEKT is ezt az utat követte. A technológia-fejlesztésben résztvevõ és a bemutató tevékenységet folytató gazdaságokat érdekeltté tette a munkavégzésben. Ennek köszönhetõen országosan jelenleg több mint 100 partnergazdaság mûködik együtt a projekttel.

Az együttmûködésben rejlõ, gazdaságok számára elérhetõ elõnyök az alábbiak:

  • Lehetõségük nyílik a legújabb technológiák alkalmazására
  • Az új fejlesztések, az újonnan alkalmazott technológiai elemek a termelés eredményezõségét nagymértékben javítják
  • A Projekt az egyes technológia-fejlesztési és bemutató programokhoz csatlakozó gazdaságok számára támogatási forrásokat biztosít, amelyeknek célja részben a technológia-fejlesztés és bemutató gazdaság feltételrendszerének megteremtése, részben pedig kiegészítõ forrásokat jelentenek a ténylegesen felmerülõ költségeken túlmenõen.
    A Projekt jelenleg három technológia-fejlesztési és bemutató programot koordinál:
  • „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák program”
  • „Hazai fehérjenövényekre alapozott takarmányozási rendszerek”
  • „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ tömegtakarmány termesztési rendszer”.
    A három program közül az elsõ bír jelen pillanatban a legnagyobb jelentõséggel, alapelveit több mint 250 000 hektáron alkalmazzák országosan. Értelemszerûen a bemutató tevékenység is ennek a programnak a keretei között a legerõsebb. Az állattenyésztés területéhez kapcsolódó programoknak kiterjesztése ténylegesen most kezdõdik a partnergazdasági rendszerben, továbbfejlesztésük 2005. évben prioritást élvez. Növeli a projekt lehetõségeit, hogy az idei évben jelentõsen bõvültek a demonstrációs gazdaság hálózat bõvítését célzó források. A bõvülõ forrásszerkezetnek megfelelõen lehetõség nyílik új gazdaságok bevonására, ugyanakkor a rendszer növekedésével számolni kell a támogatási lehetõségek feltételeinek enyhe szigorodásával is. A források kalkulálhatósága miatt jövõben csak azok gazdaságoknak lesz esélye a projekt támogatásaira pályázni, amelyek elõzetesen rögzítésre kerültek a nyilvántartási rendszerben. Szerencsére a regisztráció folyamata nem túl bonyolult. Mindössze egy kétoldalas adatlapot kell kitölteni és megküldeni az alábbi elérhetõségek valamelyikére:

EURO-ÖKO FARM PROJEKT Központi Koordinációs Iroda
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.
Tel.: 96/213-788, E-mail: [email protected]

Az adatlap kitöltése kötelezettségvállalást nem jelent egyik fél részérõl sem a jövõre nézve, azonban a támogatások elérésének lehetõségét mindenképpen megteremti. Az adatlap megtalálható a www.eurofarm.hu., honlap „Demonstrációs gazdaságok” menüpontja alatt, illetve kérhetõ a központi koordinációs irodától, a fent megjelölt címrõl.