MENÜ

A Saatbau Linz Hungária Kft. repceajánlata

Oldalszám: 66
Kiss Péter 2014.05.30.

A repce, mint fontos gazdasági tulajdonságokkal bíró növény, egyre inkább megtalálja a helyét a hazai vetésszerkezetben.

Az elmúlt esztendõkben a hagyományosnak mondható termesztési régiókban örvendetesen növekedett a vetésterülete, ami nem csupán pillanatnyi felfutás eredményének tûnik, hanem stabil változást jelent a növénytermesztési ágazatban. A tavalyi év a repce szempontjából igazi „siker story”-nak bizonyult, mivel soha nem tapasztalt terméseredményeket tudtak a gazdálkodók realizálni, és emellé még kedvezõ értékesítési árak is társultak.Napjaink repcetermesztése eddig nem ismert versenyhelyzetbe került az ökológiai és ökonómiai környezeti változások miatt. A gazdálkodóknak ebbõl adódóan, igazi kihívást jelent, az egységnyi területrõl való legnagyobb nyereség elérése, ami nem csupán a megélhetést, de sok esetben a túlélést is biztosítja számukra. A jövedelmezõ repcetermesztésnek számtalan útja-módja van, de elengedhetetlen feltétele a fajtakérdés, amely akár 20%-ban is képes jó vagy rossz irányba befolyásolni a tevékenységünk eredményét.Van egy angol mondás, miszerint a világon egyetlen hely van ahol a sikert megelõzi a munka, ez pedig az angol szótár. Nekünk is pontos és jó munkát, azaz befektetést, kell végeznünk annak érdekében, hogy a repcetermesztésünk a lehetõ legnagyobb profitot produkálja. Mi a Saatbau Linz Hungária Kft ehhez kívánunk hozzájárulni a magunk módján, úgy, hogy a lehetõ legjobb repcefajtákat ajánljuk a termelõk széles táborának. Cégünk nemesítõi munkája során törekszik a repce legfontosabb gazdasági tulajdonságait úgy alakítani, javítani, hogy azok megfeleljenek a mai kor kihívásainak. A jelenlegi szortiment Európa legtöbb országában köztermesztésben van, és évrõl-évre nehéz piaci versenyben biztosítja elõkelõ helyét.

 

Labrador

Rendkívül jó megjelenési habitusával és kiemelkedõ termõképességével már a tavalyi évben felhívta magára a figyelmet. Az elõzetes kísérleti eredmények alapján, sokan kipróbálták üzemi körülmények között is, és azt kell mondanunk, hogy jól jártak a bátrak, mert egy roppant ígéretes fajta került a birtokukba.A Labrador óriási terméssel hálálja meg a belé vetett bizalmat, akár csak a névadója olyan hûséges, és nem csapja be az õt termelõ gazdát. Nagyon jó kezdeti fejlõdés és korai virágzás jellemzõ rá. Erõs és stabil szárral rendelkezik. Terméspotenciálja éréscsoportjában magasan az átlag fölött található. Korai, 00-ás, alacsony glükozinolát tartalommal bíró szabadelvirágzású repcefajta. Igazi újdonságot fog jelenteni azon termelõk számára, akik kedvelik a korai repcéket, mivel a Labrador ebben az éréscsoportban az egyike a legnagyobb termõképességgel rendelkezõ repcefajtának.

 

Mohican

1999 óta van Magyarországon köztermesztésben ez az elnyûhetetlen repcefajta. Évrõl-évre növekvõ eladásai bizonyítják, hogy a termelõk nagyon megszerették és ragaszkodnak hozzá. Sikerének sok összetevõje van, de talán a legfontosabb az, hogy kiváló az alkalmazkodóképessége. Ez az a repcefajta amelyet bátran választhat az a gazda, aki akár extenzív, akár intenzív körülmények között gazdálkodik. Számtalan visszajelzés igazolja, hogy aki egyszer kipróbálta nem csalódott benne.A Mohican kiváló termõképességét számtalan kisparcellás és nagyüzemi kísérlet bizonyítja. Gyengébb termesztési körülmények között is stabilan terem, de kitûnõ tápanyag-reakciójának köszönhetõen, magasabb mûtrágyadózis esetén a hibridek szintjén produkál.Olajtartalma és hektáronkénti olajtermése szinte páratlan a jelenlegi magyar fajtakínálatban.Kezdeti fejlõdése lassú, a sikeres begyökeresedés érdekében javasoljuk a korai augusztusi vetését.

 

Tissot

A Saatbau Linz ogura-rendszerben elõállított hibridrepcéje. 2001-ben nyert állami elismerése óta, minden évben éréscsoportjának élmezõnyében foglal helyet. Mind az OMMI kisparcellás kísérleteiben, mind a nagyüzemi termesztés során bizonyította, hogy az egyik legnagyobb genetikai termõképességgel rendelkezõ hibridrepce. Az elmúlt esztendõben számos termõhelyen elérte vagy túlszárnyalta a 4 t/ha-os termésátlagot. A Tissot köztermesztésbe kerülésével hozta meg az elsõ igazi áttörést a hibridrepcék és a szabadelvirágzású fajtarepcék között, markánsan bizonyítva azt a 15–20%-os genetikai terméstöbbletet, amit a hibridrepcék képviselnek a másik csoporttal szemben. A Tissot középérésû, 00-ás, kiemelkedõ olajtermésre képes repce. Télállósága kiváló, kezdeti fejlõdési erélye jó, pergésre nem hajlamos.Bátran tudjuk ajánlani azoknak a gazdáknak, akik jó körülmények között gazdálkodva, kellõképpen ki tudják szolgálni mind tápanyag, mind növényvédelem vonatkozásában.

 

Aviso

Nyugat-Európa vezetõ repcefajtája. 2001-ben került Magyarországon bevezetésre, és azóta kedvezõen emelkedik az értékesítési mutatója. A hazai termelõk közül nagyon sokan megelégedéssel termesztik. Kifejezetten intenzív típus. A jó körülményeket hatalmas terméssel hálálja meg. Beltartalmi mutatói is kiválóak, télállósága kifejezetten jó, pergésre nem hajlamos.

 

Navajo

A Mohicanhoz hasonló karakterû és tulajdonságú, középérésû, 00-ás, szabadelvirágzású repcefajta. A Navajo éréscsoportjának legkorábban virágzó repcéje. Rövidebb tenyészideje ellenére kiváló terméspotenciállal rendelkezik. Agronómiai tulajdonságai közül ki kell emelni a rendkívül jó télállóságát és tápanyag-reakcióját. Szára rendkívül erõs, kitûnõ alkalmazkodóképességgel rendelkezik.

Winnetou

2002-ben nyert állami elismerést. Középérésû „00-ás” szabadelvirágzású repcefajta. Az OMMI kisparcellás kísérleteiben három év átlagában a standardek szintje felett termett. Igen kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkezik. Erukasav és glükozinolát tartalma éréscsoportjában a legalacsonyabbak közé tartozik. Nagyon jó télállóságú és kezdeti fejlõdésû fajta, pergésellenállósága kiváló. Agronómiai tulajdonságai alapján nem támaszt különleges termesztési igényeket. Minden repcetermelõ gazdának szívesen ajánljuk kipróbálásra.