MENÜ

Juhok takarmányozása I. - Az anyajuhok takarmányozása

Oldalszám: 110
Dr. Várhegyi József 2014.06.06.

A juhok tartási, takarmányozási módszerei épp olyan különbözõek, mint a tartott fajták. Az elmúlt század közepén a juhtartás egyik fõ terméke még a gyapjú volt, ma Európa-szerte a hústermelés került elõtérbe, ugyanakkor kisebb számban megjelentek az intenzíven termelõ tejtermelésre szakosodott juhászatok is.


Ma elsõsorban a hústermelés a fõ irány, de sokhelyütt a bárányok választása után az anyákat fejik és így a tejtermeléssel is jelentõs bevételt érnek el.Legeltetés:Egyes intenzív tejtermelõ juhászatok kivételével, bármilyen hasznosítási irányú juhállományt tartunk is, közös jellemzõjük, hogy fõ takarmányforrásuk a legelõk és a tömegtakarmányok. A juhok legeltetésére hazánkban elsõsorban az õsgyep, vagy az ilyen jellegû gyepek szolgálnak, mûvelésük intenzitása széles skálán változik. Gyakran emlegetett álláspont, hogy a juh nem igényes a legelõk minõségével szemben, amely állítás minden bizonnyal helytálló, hiszen az extenzív nyájak valóban nagyon gyenge legelõkön is megélnek. Viszont ha a termelés oldaláról nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy csak olyan anyáktól várhatunk el megfelelõ termelést, melyek táplálóanyag-szükségletét kielégítjük. Ez azt jelenti, hogy ha a legelõ nem biztosítja a megfelelõ takarmányellátást, úgy az anyákat póttakarmányoznunk kell, mivel ez utóbbi a költségesebb megoldás, nyilvánvaló, hogy célszerû minõségében és nagyságában olyan legelõt biztosítani, amely mellett a póttakarmány- igényt minimálisra csökkenthetjük.A juhok gyepen legeltetése hazai körülmények között, a helyi adottságoktól függõen, mintegy 180–250 napig lehetséges, de mindenütt célszerû a legeltetés idejét kiterjeszteni vetett legelõkkel, õsszel, télen a tarlók vagy bundában maradt füves területek legeltetésével.A juhok legeltetésénél általánosnak tekinthetõ az állandó felügyelet melletti szabad legeltetés, e módszer kb. 10 ezer éves és rendkívül elavult. Ma a bekerített legelõszakaszokon õrzés, terelés nélküli legeltetés tekinthetõ korszerûnek. A folyamatos legeltetéshez minimális területlekötés esetén egy-egy nyájnak 6–7 legelõszakaszra van szüksége, ha bõségesen áll terület rendelkezésre, úgy 3–4 szakasz is elegendõ. Minél intenzívebb a termelés, annál inkább szükség van arra, hogy a szakaszos legeltetés alapelveit alkalmazzuk a legelõk használatában, mivel a folyamatosan jó minõségû fû így biztosítható. Átlagos körülményeket véve alapul 1 ha legelõ kb. 10–12 anyajuh számára elegendõ.A juhok legeltetésére nagyon sokféle alkalmi legelõ alkalmas, melyek hasznosításának lehetõsége és fontossága a helyi körülményektõl függ. A teljesség igénye nélkül ezek a következõk: kalászos gabonatarlók, kukoricatarlók, borsótarlók, dohány, zöldségnövény, cukorrépatarlók stb. Ezek között is kiemelkedõ fontosságú lehet a kukoricatarlók legeltetése, mivel ez akár hónapokig biztosíthatja a takarmányellátást. A juhok a kukoricatarlókon bõségesen fedezhetik táplálóanyag-szükségletüket, mivel a legértékesebb növényi részeket fogyasztják elsõsorban, amely mellett az elhullott szemeket és csöveket keresik és elfogyasztják. Ha a betakarítás vesztesége minimális, abban az esetben is mintegy napi 200–250 g szemet fogyaszthatnak. Egy felnõtt juh számára a tapasztalatok szerint kb. 8–10 m2/nap területtel lehet számolni.A legeltetés idejének kiterjesztésére kiváló lehetõséget teremtenek az ilyen célból vetett legelõk, elsõsorban a következõk jöhetnek számításba: rozs, rozsos bükköny, õszi árpa, muhar, pohánka, fehérmustár, köles, olajretek, a repce és hibridjei: emerald, tifon, perko. Ezek többsége nagy víztartalmú takarmányt ad, így kedvezõ ha legeltetésük mellett száraz szálastakarmányokat is etetünk, a kettõ rendszerint kedvezõen egészíti ki egymást. Ahogy az elõzõkbõl kitûnik, a vetett legelõk sokfélék lehetnek, kedvezõ tulajdonságaik folytán talán a rozs, õszi árpa és az emerald legelõk emelhetõk ki.A hústermelõ juhászatok esetében a legeltetés alapvetõ fontosságú, a legeltetés idejének minél nagyobb mértékû növelése nagyon sokat segíthet a gazdaságosabb, nyereségesebb termelés elérésében. A legeltetés a legolcsóbb takarmányozási módszer, egyben a juhok számára kedvezõ tartási feltételt is jelent.

 

Anyajuhok takarmányozásának szakaszai hústermelõ juhászatokbanAz anyák helyes takarmányozását mindenekelõtt a szaporítás szolgálatába kell, hogy állítsuk, cél, hogy minél több és minél nagyobb bárányt nyerjünk a helyi igényekhez igazodó választás idejére. Az évenként egyszer ellõ nyájak igényeit egyszerûen kielégíthetjük, míg sûrített elletés esetén a követelmények nagyobbak.Megfelelõ eljárásnak tekinthetõ, ha kihasználjuk az anyák normál kondícióváltozásaiból fakadó elõnyöket. Így a pároztatási idény elõtt legelõnyösebb, ha az anyák a közepesnél gyengébb kondícióban vannak, mivel így nagyon eredményes lehet a flushing alkalmazása. Mindezek befolyásolják az egész takarmányozás menetét, optimális takarmányellátásnál a következõket tudjuk elérni:•  üres, pároztatás elõtti anyák gyenge, közepes kondíció,

• pároztatás elõtti 2–3 hét erõsen javuló kondíció (flushing),

• vemhesség eleje javuló kondíció,

• vemhesség közepe létfenntartóhoz közeli ellátás,

• vemhesség vége jelentõs gyarapodás (vehem),

 jó közepes kondíció,

• laktáció élõtömeg-csökkenés,

• választás után gyenge, közepes kondíció.

 

Az évente egyszer ellõ anyákat az év 4–5 hónapjában, azaz az év 30–40 százalékában létfenntartó szint körüli táplálóanyag-ellátásban részesíthetjük, sûrített elletésnél ez az idõszak 2–3 hónapra csökken. Az üres anyák táplálóanyag-ellátását az extrém körülményeket leszámítva a legelõk általában biztosítják, ha kevés a legelhetõ növényzet vagy az túlzottan nagy nedvességtartalmú, úgy tömeg- vagy szálastakarmányok adhatók.FlushingAz úgynevezett flushing, melyet szerte a világon e néven emlegetnek, nem más, mint a nõivarú egyedek viszonylag bõséges takarmányozása a pároztatási idény elõtt és alatt. Célja, hogy így növelhetõ az ivarzók aránya és javíthatók a fogamzási eredmények. A lényeg, hogy az anyák e periódusban pozitív energia egyensúlyban legyenek, tehát gyarapodjanak.Az újabb tudományos eredmények tükrében azonban a kérdés nem ennyire egyszerû. Jó, vagy a közepesnél jobb kondíciójú anyák esetében sokszor nem kaptak pozitív választ e javított takarmányozásra. Úgy tûnik, hogy a flushing elsõsorban akkor alkalmazható eredményesen, ha az anyák kondíciója a közepesnél gyengébb, testtömegük 5–10%-kal kisebb, mint normál közepes kondíciónál. Szokásosan a flushing céljából nálunk 200–400 g szemestakarmányt etetnek, azonban feltétlenül meg kell jegyezni, hogy az abraketetés nem szükségszerû. Sok példa bizonyítja, hogy ebben a periódusban, egy szûkösebb ellátás után, bõséges, jó minõségû tömeg- és szálastakarmány-etetéssel, optimális növényzetû legelõre hajtással is ugyanolyan kedvezõ eredmények érhetõk el. A lényeg azon van, hogy a csökkenõ tömegû vagy energiaegyensúly állapotában lévõ anyákat a javított takarmányozással olyan helyzetbe hozzuk, amikor testtömegük nõ. A túlkondicionált vagy a flushing elõtti idõszakban is bõségesen takarmányozott anyák a „javított” takarmányozásra általában nem reagálnak, sõt az káros is lehet.

 

Vemhes anyajuhok takarmányozásaA vemhesség korai szakasza, amíg az embrió nem ágyazódik be a méhlepénybe, táplálóanyag-ellátását a méhlepény folyadékból nyeri. Ha az anyát ebben az idõszakban súlyos stressz éri, úgymint az alultáplálás, úgy ennek következtében gyakori lehet a magzatelhalás. Ennek elkerülése érdekében az anyákat a fogamzás, illetve a pároztatási idõszak után következõ 1–1,5 hónapban úgy takarmányozzuk, hogy energiamérlegük pozitív legyen, kismértékben gyarapodjanak. A túltáplálás és a hõstressz szintén káros hatású. Kerülni kell ezen túl a sok pillangós etetését, mivel ösztrogéntartalmuk révén elõidézõi lehetnek a magzatelhalásnak. Az anyák E-vitamin és Se-ellátását szintén érdemes felülvizsgálni, ellenõrizni, mivel a hiányuk szintén primér oka lehet a magzatelhalásnak.A vemhesség közepe. A vemhesség közepén az anyák takarmányellátását kizárólag legelõre alapozhatjuk, ha az kellõ mennyiségben áll rendelkezésre. Ezt az idõszakot a vemhesség 40. napjától, a 110–115. napig számíthatjuk. Kedvezõ, ha az anyák tartják a súlyukat, tehát táplálóanyag-ellátásuk az életfenntartáshoz közeli lehet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem okoz kimutatható hátrányt az sem, ha 5–6%-nyit veszítenek súlyukból, ezzel szemben a túltáplálás komoly veszélyekkel járhat.A vemhesség vége. A vehem növekedésének kétharmada a vemhesség utolsó 6 hetére esik. Megfelelõnek tekinthetõ, ha az egy, illetve iker báránnyal vemhes anyák 12–15, illetve 20–25%-kal növelik testtömegüket ebben az idõszakban. Alapvetõen fontos a kedvezõ energia- és fehérjeellátás a tartalékok képzéséhez, a vehem építéséhez és a kolosztrum, illetve tejtermelés elindításához.Ha az anyák ellátása a vemhesség elsõ két harmadában megfelelõ volt, a jó legelõ vagy a jobb minõségû tömeg- és szálastakarmányok etetése révén, úgy csak ebben az idõszakban igényelhetnek korlátozott mértékû abrakkiegészítést (0,2–0,3 kg/nap). A fehérjeellátás rendszerint biztosítható fehérjében gazdagabb szálastakarmányokkal, ebben az esetben az etetett abrakfélének elsõsorban energiát kell biztosítani. Az abrak etetésének szükségessége végsõ soron az aktuális kondíció alapján ítélhetõ meg.A szükséglet szerinti takarmányozással elérhetõ, hogy megfelelõ testtömegû bárányok szülessenek, ellenálló képességük jó legyen és az anyák elegendõ mennyiségû tejet termeljenek. A hiányos táplálóanyag-ellátás ebben a periódusban hátrányt jelent a nyájak produkciójára, mivel kevesebb és gyengébb minõségû bárány állítható elõ. A túltáplálás szintén káros, különösen az utolsó 3-4 hétben jelentõsen növeli a vemhességi toxémia elõfordulását, elsõsorban a túlkondicionált, több báránnyal vemhes anyáknál.

Az utolsó hetekben az anyák takarmányfelvétele jelentõsen csökken, ez természetesen negatív változást jelent a táplálóanyag-ellátásban is. Ez a csökkent táplálóanyag-ellátás a vemhességi toxémia kifejlõdésének fõ faktora a túlkondicionált több bárányt ellõ anyáknál. A védekezés meglehetõsen nehéz, mindenekelõtt el kell kerülni az anyák meghízását. Az étvágytalanság okozta táplálóanyag-hiányon pedig úgy segíthetünk, hogy koncentrált kisebb teriméjû takarmányokat etetünk. Az abrakadagok túlzott növelése azonban az acidózis veszélyét hordozza magában.A gyakorlati takarmányozásnál ebben a periódusban lehetõség esetén célszerû az anyákat csoportosítani és a kondíciójukhoz igazított takarmányozásban részesíteni, így például a következõ csoportok alakíthatók ki:1.  Fiatal, még növekvõ anyák, sovány anyák

 (ezek extra kiegészítést igényelnek)

2.  Megfelelõ közepes kondíciójú egyedek

3.  Plusz kondíciójú anyák

 (ezeket nagyon mérsékelt, majd az ellés közeledtével koncentrált adagokkal célszerû etetni)

A csoportosításnál alapvetõ szempont lehet, hogy az anya egyes báránnyal vagy ikrekkel vemhes, ha ennek megállapítására lehetõség van.

Szoptató anyajuhok takarmányozásaA laktáció elõtti táplálóanyag-ellátás közvetlenül befolyásolja az anyák tejtermelését. A laktáció elsõ 6–8. hetében az anyák mobilizálják korábban feltöltött tartalékaikat a tejtermelés érdekében, a tartalékokkal nem rendelkezõ anyák kevesebb tejet termelnek, figyelembe véve, hogy az ellés után a takarmányfelvétel rendszerint kisebb, mint a szükséglet. A tejtermelés szinten tartásának fontos faktora, hogy a bárány vagy bárányok elfogyasszák azt a tejmennyiséget, melyet az anya megtermel, ellenkezõ esetben a termelés csökkenni fog.

 

A juhtejtermeléshez a tej nagy zsír (4–7%) és tejcukor tartalma révén sok energiára van szükség. A másik fõ limitáló faktor a fehérje. Ez utóbbiból minimális mértékû tartalékokkal rendelkeznek az anyák, ezért a szükségletet a napi táplálóanyag-felvételbõl kell biztosítani. A tejtermelõ anyáknál fokozott figyelmet kell fordítani a Ca- és P- ellátásra is.A hústermelõ juhászatokban a legfõbb kérdés az, hogy a legelõ és az egyéb tömegtakarmányok fedezhetik-e a táplálóanyag-szükségletet, vagy ha nem, úgy milyen mennyiségû abrakféle etetésére van szükség. A kísérletek és gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jobb minõségû legelõkkel, tömeg- és szálastakarmányokkal mérsékelt mennyiségû tej termelésének a táplálóanyag-szükséglete fedezhetõ. Sok függ a környezeti, tartási körülményektõl is, kedvezõ tartási feltételek mellett, és ha az ad libitum takarmányfelvétel biztosítható, úgy kevésbé van szükség abrakkiegészítésre. Befolyásolja a takarmányozás intenzitását az is, hogy milyen szintû termelést célzunk meg, mennyi az ikerbárányok aránya, mikor szándékozunk a bárányokat elválasztani; a bárányok részére lehetõség van-e, és mikortól póttakarmányok adagolására, mennyi szilárd takarmányt fogyasztanak a bárányok stb. Ebbõl következik, hogy a szükségletek figyelembevételével minden esetben érdemes kalkulációt készíteni, hogy adott helyi körülmények között a rendelkezésre álló takarmányok milyen mértékben fedezik a szükségletet. Ennek ismeretében kell dönteni az etetendõ takarmányok mennyiségérõl és arról, hogy milyen pót- és kiegészítõ takarmányozás szükséges az anyák ellátására.

 

 Tejtermelõ anyák takarmányozása választás után („kettõs v. vegyes” hasznosítású állományok)A vegyes hasznosítású juhászatokban a minél nagyobb tejtermelés érdekében általában korai választásra törekednek. A választás után a takarmányozást a várható termelési szinthez kell igazítanunk. A kisebb termelésû (0,4–0,5 kg/nap) anyák táplálóanyag-szükségletét a szokásos szálas- és tömegtakarmánnyal és a fejõházban etetett 0,2–0,3 kg abrakkal bõségesen fedezhetjük. A félintenzíven (1 kg/nap) termelõ anyák esetén fontos, hogy jó minõségû legelõt, illetve szálas- és tömegtakarmányokat biztosítsunk, amely mellett mintegy 0,5–0,7 kg abrakfélét kell etetnünk. Elõnyös, ha az abrak egy részét a fejõházban, a másik részét a tömegtakarmánnyal keverten etetik. A kísérletek szerint, ha tejtermelõ tehenészetekben használt komplett takarmánykeverék etetéséhez hasonlóan oldjuk meg a tejelõ juhok takarmányozását, úgy növelhetõ a takarmány- és energiafelvétel, melynek eredményeként javítható a tejtermelés.

 

Intenzív tejtermelõ juhászatok takarmányozásaAz intenzíven termelõ anyákat – melyek napi termelése 2–5 kg – érdemes hasonló elvek szerint takarmányozni, mint a tejtermelõ teheneket. Hazai körülményeink között az istállózott tartás és a komplett keverékekkel történõ takarmányozás ajánlható, kedvezõ módszer lehet. Nagy gondot kell fordítani az ásványianyag-, mikroelem- és vitaminpótlásra. Ez azt jelenti, hogy a tejelõtápnak tartalmaznia kell tejtermelõ anyák számára kifejlesztett komplett premixet, megfelelõ mennyiségû takarmánysót, és szükség szerint takarmánymeszet. A laktáció elején a nagyobb tejtermelés érdekében a tápban helyet kaphatnak a bendõemésztéstõl védett fehérjék és zsírféleségek is. Az ellés elõtt a tejtermelõ anyákat hasonlóan kell elõkészíteni az ellésre és az azt követõ koncentráltabb takarmányozásra, mint a tejtermelõ teheneket.

A tejtermelõ tehenekhez hasonlóan az a legkedvezõbb, ha a takarmányokat összekeverten, komplett keverékként és ad libitum etetjük az anyákkal. Ez a tejtermelés növelésének legfontosabb eszköze, mivel ilyen etetés esetén az elõgyomrok mûködése optimális lehet, hogy takarmányfelvétel érhetõ el és megelõzhetõk a koncentrált takarmány etetése következményeként esetlegesen fellépõ emésztési zavarok. A legmagasabb termelési szintre összeállított adag, illetve komplett keverék fedezheti a 4 kg felett termelõ anyák táplálóanyag-szükségletét is. Ezek a kiválóan termelõ egyedek az átlagosnál nagyobb takarmányfelvételre képesek, és az átlagosnál hatékonyabban hasznosítják a takarmányokat.