MENÜ

Réz vagy arany?

Oldalszám: 46
Dr. Antal Anikó 2014.06.10.

Helyes táplálkozással, a vitaminok napi bevitelével a betegségek kialakulásának kockázata csökkenthetõ az ember esetében.

Ugyanígy van ez a növényeknél is. A jó kondícióban tartott, okszerû táplálásban és a prevencióra alapozott növénykímélõ növényvédelemben részesített kultúrnövényünk kevésbé lesz fogékony a betegségekre, az idõjárási körülmények és a kártevõk okozta stressz helyzetekre. Ha viszont ez bekövetkezik, a gondosan táplált növény könnyebben és gyorsabban kiheveri.

A prevenciónak a kondíció biztosításával óriási jelentõssége van a magas minõségi és mennyiségi paraméterekre törekedõ növénytermesztésben! Hogyan biztosítsuk ezt? A Magyar Kwizda kultúrákra adaptált „Táplálunk és védünk” Programjával!A LIEBIG-féle „Minimum törvény” kimondja, hogy a termésprodukció nagyságát a vizsgált termesztési tényezõk közül az határozza meg, amely az adott idõpontban minimumba kerül. Melyek ezek? Elsõsorban a környezeti tényezõk, mint pl. a csapadékviszonyok, a hõmérséklet, a légnedvesség, talajnedvesség stb. Másodsorban a gyomkonkurencia, a kártevõk és kórokozók által okozott fertõzések. Az elmúlt években a környezeti tényezõk mellett a talajok kiürült mikroelem-készletének következményeként a gabonatermesztésben minimumtényezõként jelentkezett a réz. Gabonafélékben a réz hiányának tünete általában már a bokrosodás után jelentkezik: a levélcsúcsok kifehérednek, a levelek keskenyek maradnak, és bepödrõdnek, lankadttá válik a növény. Késõbbi tünetként jelentkezhet a kalász végének kifehéredése (fehérkalászúság), mely esetben a kalászkákban csak léha szemek találhatóak meg. Súlyosabb rézhiány esetében a virágzás és a termésképzõdés is elmaradhat.A réz nagyon fontos biokémiai funkciókat tölt be a növények életében: nélkülözhetetlen az oxidáz-enzimek katalizálásában, zsírsavak hidroxilációjában, része a fotoszintetikus elektrontranszportnak, valamint hozzájárul a klorofill és más színtestek stabilitásának megõrzésében. Fontos szerepet játszik továbbá a növények fehérjeszintézi-sében, és szénhidrát-anyagcseréjében. Mivel a réz a kloroplaszt fehérje, a plasztocianin egyik alkotójaként a két fotokémiai rendszer közt létrejövõ elektrontranszport folyamatosságát biztosítja, így közvetlenül a növények fotoszintetikus aktivitásának fontos alkotóeleme. Vagyis rézzel jól ellátott kultúrnövényünk vizuálisan is üdébb, zöldebb színû. A levelek és a szár a kezeletlenhez képest tovább maradt zöld (1. ábra), amely az asszimiláták hosszabb idejû szállítását teszi lehetõvé a generatív szervek felé. Ez a tenyészidõszak-megnyújtás (1 hét–10 nap) számunkra a termés mennyiségének növekedésében (2. ábra), és a minõség javulásában jelentkezik.A mikroelemek pótlásában nagy szerepe van a levéltrágyázásnak, hiszen ha az elmúlt évtizedben kimerített mikroelemkészleteket a talajon keresztül szeretnénk feltölteni, a lekötõdések és a kimosódási veszteségek miatt 10–20-szoros dózisban kellene kijuttatni, míg egy kiváló levéltrágyával a növény igényeihez igazított összetételben biztosíthatjuk számára. Nem is beszélve arról, hogy néhány mikroelem, mint pl. a réz is, nehezen mozog a növényben a levelek felé, ahol kezdeti hiánytünete jelentkezik. Kedvezõtlen idõjárási körülmények között hatékonyan, és gyorsan csak levéltrágyázással tudjuk táplálni a növényünket, hiszen annyi csapadék sincs, amivel a fejtrágya a gyökérzónáig eljusson. Ezért kell levélen keresztül pótolni a rezet a gabonafélék esetében is!A rézhiány tünetétének megelõzésére, illetve a fotoszintetikus aktivitás növelésére a Wuxal® Szuszpenziós levéltrágyacsalád új tagja, a Wuxal® Réz a legalkalmasabb. 70 g/l mennyiségû kelatizált réztartalmával (1 ha területrõl egy átlagos 5 t/ha nagyságú terméssel 30–50 g rezet vonunk ki a talajból), egyedülálló a piacon. Kijuttatását a gyomkonkurencia gyors és hatékony kikapcsolásával, a Granstar® Combi-val történõ gyomirtással egy menetben javasoljuk 1 l/ha -os dózisban. A termék minden gyomirtó szerrel a keverhetõ, valamint permetezéstechnikai adalékanyagai révén kiváló levéltapadási, és egyenletes permetlébevonat-képzési tulajdonságok jellemzik.A tenyészidõszak további nyújtására az Agriplant® Kalászos vízoldható mûtrágyával van lehetõségünk, amely szintén emelt mennyiségben tartalmazza a rezet. Kijuttatását az Eminent® gombaölõ szerrel egy menetben javasoljuk 5 kg/ha adagban. Mivel az Eminent vizes bázisú azol készítmény, keverési probléma és perzselési veszély nem áll fenn.A tenyészidõszak megnyújtása a fent leírt módon maximum 3000 Ft/ha ráfordítást jelent, hozadéka azonban sokszorosa ennek.A mondás szerint a májusi esõ ugyan aranyat ér, a jövedelem növelésében azonban a Wuxal Réz és az Agriplant Kalászos is hasonló színben pompázik.