MENÜ

Felkészülés a cukorrépa gyomirtására

Oldalszám:
2014.06.11.

A cukorrépa a libatopfélék családjába tartozó kétéves fejlõdésû növény. Elsõ évben vegetatív részeket (répatest és levélzet) fejleszt, második évben magot hoz.

Megjegyzem, hogy répatermesztõ üzemekben szórványosan elõfordul a „gyomrépa”, melynek teljes életciklusa egy év, cukorrépa állományokból csak mechanikusan tudjuk kiírtani. A cukorrépa (õsének) leírását már a nyolcszázas években megtaláljuk, azonban hazai termesztése csak az 1800-as években kezdõdött el Tessedik Sámuel munkásságának eredményeként. 1801-ben Gertinger J. Sámuel a cukorrépa gyökértermésébõl kristálycukrot állított elõ. 1808-ban Ercsiben felépül az elsõ kis cukorgyár, azonban ez pár év után meg is szûnik. A cukorrépa-termesztés és a -feldolgozás csak a XIX. század második felétõl stabilizálódik. A növény világszintû elterjedését (Japán, Kanada, Svédország stb.) nagymértékû alkalmazkodó képessége tette lehetõvé. Legeredményesebben a mélyrétegû csernozjom talajokon termelhetõ, de váz, szerkezet nélküli, erõsen kötött, és szikes talajok kivételével minden talajtipuson megterem, ahol a talajvízszint 1,5 m alatt van és a talaj pH-értéke magasabb, mint 5,5, és a vegetációs idõszakban (április, október) kedvezõ eloszlásban 300–350 mm csapadék hull, vagy ezt öntözéssel biztosítani tudjuk. A magvak alacsony hõmérsékleten jobban csiráznak, valamint a növény tenyészideje hosszú, ezért március végén–április elején kell vetnünk. A korai vetés feltétele az õszi talaj-elõkészítés–szántáselmunkálás, hogy tavasszal a talajt ne szárítsuk ki, közvetlenül vetés elõtt sekélyen (4–5 cm) nyissuk meg, a magvakat 2–4 cm mélyre, 14–16 cm-es fellazításban vessük és vetés után zárjuk le azonnal a területet. Ha a talajt nem szárítottuk ki, optimális esetben 10–12 nap alatt a cukorrépa kisorol.

A növény kifagyása esetén (ez akkor következik be, ha a talaj menti hõmérséklet –4 °C-tól alacsonyabb) április végéig újravethetjük. A vetést követõen azonnal, de legkésõbb egy héten belül el kell végeznünk a preemergens gyomirtást, melynek célja a korai magról kelõ egy- és kétszikû gyomok kelésének megakadályozása.

A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. számú melléklete tanyás gazdálkodás esetében a gyomirtó szerek használatát nem korlátozza, azonban integrált termesztésnél megtiltja a Sabet, Ro-Neet, Proponit, Adol, Venzar, magtermesztésnél a felsoroltakon kívül a Merkazin, Prometrin, Gesagard, Afalon és Linurex használatát. Így vetés utáni–kelés elõtti kezeléssel a magról kelõ egyszikû gyomok ellen 1,0–1,6 l/ha Frontier 900 EC, vagy 1,4–1,6 l/ha Dual Gold 960 EC-vel védekezhetünk. A kétszikû gyomok ellen kombinációs partnerként 3–5 l/ha Flirtet, vagy nem kombinált kloridazon hatóanyagú készítményt (Pyraminok, Betoxonok, Cerberusok) adhatunk ki. A kétszikû gyomok ellen preemergensen használható gyomirtók közül a libatopok ellen a metamitron (Goltix, Butix, Metron Stefes) a legjobb hatású, ezért erõsen fertõzött területeken alkalmazása indokolt.

A cukorrépával szinte egy idõben várható a magról kelõ egy- és kétszikû gyomok kelése. A kikelt cukorrépában eredményesen csak a szik-, kettõleveles gyomok ellen védekezhetünk. A kétszikû gyomok ellen a desmedifam, fenmedifam, etofumesat, pyramin, vagy Flirt is jó hatású lehet, azonban erõs labodafertõzésnél a metamitron kombinációs partnerkénti alkalmazása indokolt. A magról kelõ egyszikû gyomok ellen etofumezátos kombinációkat kell alkalmazni. A cukorrépagyomok között speciális helyet foglal el a selyemmályva. Szik-kettõleveles fejlettségénél 30 g/ha Safari 50 DF- fel eredményesen irtható. A készítményt kiadhatjuk önmagában nedvesítõvel, vagy az elõzõekben vázolt posztemergensen alkalmazható kombinációkkal.

Gyakorlati tanácsok:

• A klopiralid (Lontrel) integrált cukorrépa-termesztésnél nem használható, ezért a mezei acatot az elõveteményben, illetve tarlóján kell kiirtanunk.

• A szik-kettõleveles cukorrépa-állományok gyomirtásánál a fitotoxicitás miatt a herbicideket az engedélyezett alsó dózisban alkalmazzuk. A cukorrépa megültetésével növeljük a gyökérfertõzés veszélyét.

• Selyemmályva-fertõzés esetén a 30 g/ha Safarit a posztemergensen alkalmazott egyéb készítményekkel együtt permetezzük ki, a kezelés a gyom újrakelésekor megismételhetõ.

• A cukorrépa 4–6 leveles fejlettségétõl az állomány záródásáig a sorközök mechanikus lazításával (kultivátorozás) a sorközök gyommentesen tartásán túlmenõen biztosítjuk a talaj legfelsõ rétegének levegõztetését, ezzel csökkentjük a gyökérfertõzés veszélyét, elõsegítjük a tápanyagfelvételt, a kapillárisok elroncsolásával segítünk a talaj vízkészletének megõrzésében.