MENÜ

A burgonya gyomirtásának néhány kérdése

Oldalszám: 35
Péter János 2014.06.12.

A burgonya a burgonyafélék (Solanaceae) családjába tartozó egyéves fejlõdésû növény. Módosult gyökerei a gumók, melyekkel szaporítjuk.

Õshazája Chile, Európába az 1500-as években került. Magyarországon termesztése érdemben csak az 1800-as években kezdõdött. Az 1920-as évekig hazai fajtánk nem volt, a vetõgumó-szükségletet importból fedeztük. 1929-tõl a hazai nemesítés eredményeként sorban jelennek meg a magyar fajták Teichmann Vilmos, Késõbb Sárvári István és Barcsi Sarolta munkásságának köszönhetõen. Az 1970-es évekig burgonyatermesztésünk magyar fajtákra volt alapozva. A fajtafenntartó munka fellazulásával a vírusvektor levéltetvek nyomása miatt fajtáink rövid idõ alatt leromlottak, szerényebb potenciális termõképességük miatt helyüket átvették a holland vetõburgonyák.

A burgonyát április elsõ harmadában ültetjük. Az ültetéssel egy menetben sekély bakhátat húzunk fölé, majd 3–4 hét múlva kialakítjuk a végleges (szekunder) bakhátakat. Ideális esetben a szekunderbakhátak kialakítását követõen azonnal végezzük a preemergens gyomirtást, tehát a herbicideket nedves talajfelületre juttatjuk ki, ezzel is segítve a hatásukat.

A 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. számú melléklete „Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban használható (engedélyezett), illetve tiltott növényvédõ szer hatóanyagok”-at tartalmazza. A hivatkozott rendelet értelmében integrált burgonyatermesztésben acetoklór, klomazon, linuron, prometrin, propaklór, propizoklór, rimszulfuron, szetoxidim és terbutrin hatóanyagok használata tilos. Így a rendelkezésre álló gyomirtószer-választék rendkívül korlátozott. 2,0–2,5 kg/ha PLatex 41,5 WG preemergensen kijuttatva jó hatékonysággal alkalmazható a magról kelõ egy- és kétszikû gyomok irtására, így parlagfû ellen is. További preemergens gyomirtási lehetõségünk 4,0–6,0 l/ha Stomp 330, vagy 1,4–1,6 l/ha Dual gold 960 EC. Ezen készítményekhez kombinációs partnerként 2,0–2,2 l/ha Racert, parlagfüves területeken 0,8–1,2 kg/ha 70% hatóanyag-tartalmú Sencor, vagy Metripaz hozzáadása javasolt. A burgonya 10–12 cm es fejlettségétõl a magról kelõ kétszikû gyomok ellen 0,5–0,75 kg/ha Sencor, vagy Metripaz, vagy Titus 25 DF-fel védekezhetünk. Parlagfüves területeken a Titus 25 DF-et 0,3–0,5 kg/ha Sencorral kell kombinálni. Amennyiben a területen erõs egyszikû fertõzés lép fel, speciális egyszikû irtókkal (Nabu S használata tilos) védekezhetünk. A rendelkezésre álló herbicidekkel a csattanómaszlag, szerbtövis fajok, aprószulák és amezei acat irtását nem tudjuk megoldani, ezért az elõveteményben ezek fokozott irtása indokolt.