MENÜ

Invite technológia a kukorica integrált védelmében

Oldalszám: 15
Maros Péter 2014.06.12.

A növénytermesztés Földünk legnépesebb foglalkoztatási ága, és ez igaz mind a fejlett és fejlõdõ országokra, mind a fejletlen harmadik világbéli országokra.

A növénytermesztés és a terménytárolás során azonban 20–50%-os terméskiesést is okozhatnak a kártevõk, kórokozók, gyomnövények. A kémiai növényvédelem a károsítókkal szemben a szervetlen sók (higany, arzén, réz), majd a természetes hatóanyagok (pirethrum) felhasználásával kezdõdött, majd „bevetésre” kerültek a klórozott szénhidrogének és a hadiipartól megörökölt foszforsavészterek, karbamátok. Környezetünkre gyakorolt hatásuk ismert – vagy mégsem!
Az új károsítók és a növénytermesztés intenzitásának fokozódása a rovarölõ szeres védekezések technológiáját is megreformálta – megreformálja. A fejlõdés meghatározó pontja volt a kitinszintézis gátló majd a fajspecifikusan használható baktérium preparátum alapú inszekticidek – jelentõs felületen szõlõben, gyümölcsösben – történõ felhasználása.
Az évtized elején több ausztrál és amerikai kutatócég merõben új és merész elképzelés fejlesztését kezdte meg. A természetes alapú csalétekszerek illat- vagy zamatanyaguk segítségével magukhoz csalják a kártevõt és intenzív táplálkozásra serkentik. Az A + K (Actract & Killed = csald oda és öld meg) technológia elsõ gyakorlati felhasználásra megérett terméke az Amerikai Egyesült Államokban a Florida Food Products, Inc. által gyártott és piacra bevezetett INVITE EC. Az elképzelés „bázisa” a károsító megszállott táplálkozása a csalétekbõl. A készítményben lévõ kukurbitacim hatóanyag az imágó számára az érési táplálkozás és a természetes ellenségeivel szembeni védekezés alapanyaga. A speciális, nagy cseppekben történõ kijuttatást követõen az INVTE EC a kukoricabogár imágói ellen nyújt megbízható és tartós védelmet úgy, hogy a területen lévõ faunát nem befolyásolja, a hasznos élõ szervezeteket nem károsítja. A „világpremiert” követõ harmadik évben – a károsító drasztikus felfutásával egy idõben – Magyarországon (Európában elsõként) a Biomark Kereskedõház Rt. meghonosította az INVITE EC-s technológiát. Az eljárás sajátossága, hogy nagyon alacsony (az eredeti dózis 10%-a) DIABRO rovarölõszer-felhasználással tökéletes hatékonysággal elpusztítja a kukoricabogár imágókat. A védekezéseket a kukorica fenológiájától függetlenül, nappali védekezésbe lehet beilleszteni. A kezeléseket úgy kell idõzíteni, hogy a területen lévõ imágók (elsõ kezelés) számát mérjük fel, és a kukorica tövenkénti 2–3 imágó esetén megindítjuk a védekezéseket. A monokulturás kukoricatermesztés esetén sor kerülhet még egy permetezésre, ekkor azonban már a termékeny, tojásrakásra kész nõstények minél nagyobb számban történõ elpusztítása a cél.
Az elmúlt év során az Unió segítségével meghirdetett  szántóföldi alapprogram az INVITE EC kijuttatását évente két alkalommal támogatja. Az INVITE EC mind környezetvédelmi szempontból, mind fajspecifikus hatásmódja miatt messze elõre mutató és merõben új technológia, ami az Unióban is a kukoricabogár elleni védekezések alappillére lehet.