MENÜ

Intenzív repcetermesztés Arysta-technológiával

Oldalszám: 45
Vitéz Péter 2014.06.12.

Repcetermesztésünk jövedelmezõsége hazai viszonyok között már õsszel és télen eldõl! Az ekkor leesõ csapadék mennyisége és eloszlása rendkívül fontos az optimális tõszám és repcefejlettség szempontjából.

Sajnos a 2004. augusztus vége és szeptembere egyes megyékben csapadékhiányos volt, ami késõn kelt, néhol ritkás állományt  és 2–4 levelesen  télbe menõ, fejletlen  repcetöveket eredményezett.

Sokan már fontolgatják, vagy ki is tárcsázták repcetábláikat. A repcetábláink kísértetiesen hasonló képet mutatnak, mint 2003–2004 õszén és telén, de ekkor a tavaszi nagy mennyiségû csapadék kompenzálni tudta a tõszámkiesést a jó kötõdéssel. Ahol viszont nem a fent leírt képpel találkozunk, ott csak intenzív technológiákkal várhatunk 3 tonnához közeli termésszintet hektáronként.

Véleményünk szerint repcét termeszteni csak magas technológiai szinten, a repce éghajlati, talaj-, tápanyag- és térigényének stb. maximális figyelembevételével érdemes.

Aki „minimumtechnológiát” követ, annak hosszabb távon nem érdemes repcetermesztésre adnia a fejét, hiszen ritka a 2004-es évhez hasonló  ideális évjárat, ahol az egyik legalapvetõbb termést meghatározó tényezõ, a csapadékos, humid idõjárás tavasszal adott volt és ez termésben kompenzálni tudta néhol a hiányos termesztéstechnológiát.

Akkor most lássuk, hogy az Arysta Agro Mo. Kft. milyen tavasszal alkalmazható technológiai elemekkel és termékekkel járul hozzá az intenzív, jövedelmezõ termésszintekhez.


 

Szerencsés esetben, ha a talaj kultúrállapota (gyomfertõzöttsége) és a tõszám is megfelelõ, valamint helyes agrotechnikával irtjuk a gyomokat (tarlóhántás, kombinátorozás vetéshez), az õszi gyomirtás elhagyható vagy csak a gabona árvakelések irtására szorítkozik (Targa Super 0,5 l/ha).

Ez így lenne ideális, hiszen elkerülhetnénk a gyomirtószerstresszt és a jelentõs anyagi ráfordítást!

Sajnos az utóbbi években jelentkezõ csapadékhiányos szeptember  egyenletlen kelésein, a talajfoltokon és a gabonában hiányosan elvégzett kétszikûirtás, valamint a tulajdonviszonyok változásai miatt a repcetáblákat célszerû pre illetve poszt gyomirtásban részesíteni. Gazdaságossági okokból a gyomirtás a leginkább elhagyott termesztéstechnológiai elem repcében, pedig a gyomkonkurencia idõbeni kiiktatása egyik feltétele az egyenletes állománynak, betakaríthatóságnak és a nagy termésnek.

Repcében õsszel leginkább gyomosító gyomfajaink: pásztortáska, tyúkhúr, árvacsalán- és veronikafajok, árvakelésû gabonafélék. Az utóbbi kivételével  ezen gyomok kis növésûek, emiatt nem konkurensei a repcének.

Ma repcetalajaink gyomfertõzöttsége magas, átlagosan 10–30%. A  leggyakoribb repcegyomok egyike a kamillafélék, melyek túlnövik a repcét, így árnyékhatásuk is  nagy.

Az ebszíkfû (Matricaria inodora, T4) a 3. országos szántóföldi gyomfelvételezés  alapján a 6. legfontosabb gyomnövénnyé lépett elõ, a repce elsõ számú gyomfaja.

Nálunk szinte mindenütt megél, egész évben folyamatosan csírázik (legintenzívebben szeptember, október, novemberben), renkívül nagy a magprodukciója és a talajviszonyokra sem érzékeny, ezért minden repcetáblában kívánatos hatékony irtásuk.

Ahol Matricaria spp, Centaura cyannus a fõ gyomprobléma, ott posztemergensen a Cliophar (klopiralid) kiemelkedõ hatékonysággal oldja meg a gyomosodást.

A hormonrendszerre ható, aromás karbonsav-származék. Klopiralid hatástünetei a következõek:

• Gátolja a hosszirányú növekedést, virágzást, rügydifferenciálódást,

• már alacsony koncentrációban is irreverzibilisen gátolja az auxintranszportot,

• szétroncsolja a szállító szöveteket,

• hormonellenes hatás.

 

A klopiralidnak az az elõnye más hormonbázisú szerrel szemben, hogy nemcsak a föld feletti zöld részeket pusztítja el, hanem bejut a gyökerekbe és rhizómákba és ott a föld alatti rügyek nagy részét is elpusztítja (Pl. acat).

Repcében ideálisan 4–6 leveles állapottól a virágbimbók megjelenéséig használható 0,25–0,4l/ha dózisban. Optimálisan az ebszíkfû 2–4 leveles állapotában végezzük a kezeléseket.

Ügyeljünk rá, hogy a léghõmérséklet 10 °C-nál magasabb legyen, ellenkezõ esetben  hatástalanság léphet fel.

Amennyiben a gabona árvakeléseket költségkímélõ módon szeretnénk kiirtani repcetábláinkból, akkor a Targa Super (5% quizalofop–P–ethil)  0,4–0,6 l/ha-os dózisával ezt õsszel vagy tavasszal, az egyszikû gyomok gyökérváltása elõtt (2–3 leveles stádium) kell elvégeznünk.

Hatóanyag a zöld részeken keresztül kerül a növénybe, gyorsan felszívódik és jól szállítódik. A zsírsav-bioszintézis gátlásával roncsolja a merisztémaszöveteket, így a hatástünetek is itt jelentkeznek.

Különösen hideg idõben, mikor az osztódószövetek kevésbé aktívak, ezen szuperszelektív egyszikûirtók is késõbb fejtik ki hatásukat (10–14 nap).


 

Repcekárosítók elleni védekezés

Az Alphaguard 100 EC (10% alfametrin) és a Cyperkill 25 EC (25% cypermetrin) gyors hatású, nem szelektív piretroid típusú készítmények. Kontakt és gyomormérgek, a központi és perifériális idegsejteket bénítják. Repcében repceszár-ormányos, becõormányos és fénybogár ellen méhkímélõ technológiával, azok táblára történõ betelepülésének idején  célszerû kijuttatni. Szükség esetén 5 nap múlva a kezeléseket ismételni kell.

Az Alphaguardnak légi kijuttatásnál 50–60 l/ha vízmennyiséggel, méhkímélõ technológiával engedélyezett a felhasználása.

Repceszár-ormányos elleni védekezéskor a hatástartam növelése miatt célszerû szerves foszforsavészter típusú rovarölõszerekkel kombinálni Pl.: diklórfosz, endoszulfán, mivel azok táblára történõ betelepülése elhúzódó lehet.

A makroelemeken kívül (100 kg magterméshez 5,5kg N/3,5Kg P2O5/4,3 kg K2O szükséges) számos mezo- és mikroelem optimuma a repcében meghatározza a termés mennyiségét és az olajtartalmat. A kéntartalmú aminosavak a fehérjék szintézisében igen fontosak. A kén alkotóeleme egyes vitaminoknak (H-vitamin), Koenzim-A-nak és a glutationnak. Fokozza a növények olajszintézisét is. Hiánytünetek leginkább a szár megnyúlásának idején és virágzáskor jelentkeznek (fakó virág). Pótlására elemi kéntartalmú Necatort  javasoljuk 3 kg/ha dózisban a virágzás elõtt (Repceszár-ormányos elleni védekezéssel összekapcsolva) és után kijuttatva, összesen 2 alkalommal. A mikroelemek közül a bórhiány a leggyakoribb a repcében.


 

A bórhiány tünete

A bórhiány elõször a tenyészõcsúcs gátlásában és rendellenes fejlõdésében nyilvánul meg. A legjellemzõbb tünet, hogy kora tavasszal a gyökerek üregesek, gyengén fejlõdnek.

A B közremûködik a nukleinsav-, szénhidrát- és a fehérje-anyagcserében és befolyással van a transpirációra. Ha csekély a vízellátás, a bórral táplált repcenövények jobban tudják korlátozni transpirációjukat, mint a bórhiányosak. Szerepe a virágok kifejlõdésében és a megtermékenyülésben nélkülözhetetlen. A bórhiány pótlására kora tavasszal és a virágzáskori (bimbós állapot) védelemmel egybekötve 2–3 l/ha Polybór 140 kijuttatását javasoljuk.


A Polybór 140 a bórt a repce számára jól felvehetõ komplex formában tartalmazza. A termék egy additív bóramin molekula komplexet tartalmaz, amit levélen és gyökéren keresztül is képes a repcenövény felvenni.Vízben tökéletesen és gyorsan oldódó folyékony bórtrágya, mely a legtöbb rovarölõ és gombaölõ szerrel kitûnõen keverhetõ.

Az utóbbi idõkben intenzíven repcét termesztõk körében egyre jobban terjed a növényi kondicionáló és termésnövelõ készítmény, az ATONIK alkalmazása.

Hangsúlyozzuk, hogy ezen bioaktivátor hatása a termésmennyiségre akkor tud érvényesülni, ha a repce számára ideálishoz közeli a tápanyagellátás, csapadékeloszlás stb., azaz a repcetermesztésre ideális körülmények együttese megvan.

Az Atonik hatásmechanizmusa: a nitrofenolok sóiból álló készítmény egyedülálló hatása, hogy segítik a növényt a környezet káros hatásaira való gyors reagálásban (Pl: tél végi regenerálódás és újrahajtás), valamint a kártevõk és kórokozók által okozott stressz gyors kivédésében. Fokozza a repcenövények tápanyagfelvételét és sejtnedváramlását, felfokozza az életfolyamatok intenzitását, így elõsegítve a repce újrahajtását, virágdifferenciálódását és az oldalágak képzését. Közvetlen hatással van a terméskötõdésre, a stresszhelyzetek okozta virág- és terméselrúgás mérséklésére. 

Õszi repcében 2 kijuttatási idõszakot javaslunk:

• 1) Kora tavasz (március eleje, közepe): Ekkor a repceszár-ormányos ellen irányuló védekezéssel egybekötve fokozza a tápelemek (N, P, K) felvételét, a sejtnedváramlást, evvel elõsegíti a regenerációt és az újrahajtást, virágdifferenciálódást és az oldalágak képzését. Ilyenkor bórkészítménnyel (Polybór) együttesen kijuttatva fokozza annak hasznosulását, virágszervekbe történõ beépülését. Kísérletek szerint a korai Atonikos kezeléssel 1-2 oldalággal több fejlõdik repcetövenként, mint a kezeletlen egyedeken.

• Április közepén, bimbós állapotban a rovarölõ szeres kezelésekkel egy menetben fokozza a megtermékenyülést és a becõberakódás egyenletesebb lesz a fõ- és oldalágakon. Ekkor komplex lombtrágyákkal kombinálhatjuk (Humix Universal 5 l/ha )

• Dózisa: mindkét kijuttatási idõszakban 0,6–0,75 l/ha. Egyszeri kijuttatás esetén az  elsõ rovarölõ szeres kezeléssel egy menetben

1 l/ha-ral végezzük a kezelést.

 

Reméljük, hogy a 2005-ös esztendõ tavasza a tavalyihoz hasonlóan támogatni fogja csapadékkal az intenzív repcetermesztésben gondolkodó felhasználóinkat!