MENÜ

Saaten-Union hibridkukorica, továbbra is a jövedelmezõség biztosítéka

Oldalszám:
2014.06.12.

A Saaten-Union/SWS magyarországi nemesítési programjában született hibridek köre 2005 tavaszán érdemiekben bõvül, hiszen nagy termõképességû és kiemelkedõ termésbiztonságú új hibridekkel jelenünk meg azokban a tenyészidõszegmensekben is, ahol eddig nem rendelkeztünk elismert hibridekkel.

Új és ismertebb, régebbi hibridjeink közös jellemzõje a kiváló ár–érték-arány mellett, hogy olyan magasszintû jövedelmezõséget és termésbiztonságot nyújtanak a magyarországi gazdálkodás viszonyai között, hogy termesztésükkel az egyes évjáratokban olykor szélsõségesen változó idõjárási körülmények ellenére is elérhetõ a termõhelyre jellemzõ maximális jövedelem.

Az igen korai csoport új elismerése a rendkívül erõteljes kezdeti fejlõdésû, jó szárszilárdságú ZORBA (FAO 280), mely a 2002–2004-es vizsgálati idõszakot kimagasló, rel. 111,3%-os termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzõnél is lényegesen alacsonyabb (st. fajták –0,26%) betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy 2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét. A korai vetést kiválóan tûri, intenzív körülmények között csúcsok elérésére képes, extenzív viszonyok között pedig stabilan a termõhely átlaga felett terem.
A következõ éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) új hibridünk ért el kimagasló teljesítményt. Az elmúlt három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó stressztûrõ-képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el az OMMI fajtaminõsítõ kísérleteiben. 2004-ben, lényegesen jobb termesztési körülmények között is igazolta a SUM 0243 az új genetikában rejlõ többletpotenciált (rel. 103,6%). Nagyüzemi viszonyok között beállított nagyszámú kísérletben igazolta, hogy a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája mind extenzív, mind intenzív körülmények között. Vékony csutkájának, korán szétnyíló, vékony csuhéleveleinek köszönhetõen nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is állja a versenyt a legjobbakkal. A hibrid generatív jellegû, betakarításakor viszonylag kis mennyiségû szármaradvány marad vissza. Intenzív kezdeti fejlõdésû, a korai vetést kiválóan tûri.

A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül a korai SUM 330(SIRIUS) (FAO 330) hibridünk 2004-ben a korai éréscsoport legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. Figyelemre méltó, hogy ezen tulajdonsága  – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ az elmúlt években: 2002-ben 0,82%-kal, 2003-ban 1,45%-kal volt alacsonyabb betakarításkori szemnedvessége, mint a korai fajták átlaga. Alacsony szárítási költségének, ill. kedvezõ vetõmagárfekvésének köszönhetõen elsõsorban az intenzív területeken biztosítja a ha-onként elérhetõ maximális jövedelmet.

A középérésû ZAMORA (FAO 460) 2004-ben már jelentõs vetésterületen, a köztermesztés körülményei között is bizonyította, hogy kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár három éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel. 105,9%, 2004-ben rel. 100,8%), hiszen szélsõségesen eltérõ évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezõbb szemnedvesség mellett (2002-ben –0,35%, 2004-ben –0,84% a középérésûek szemnedvességéhez képest). Intenzív és extenzív területekre egyaránt javasoljuk.

A STARDUR (FAO 330), ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzõje, hogy kiválóan alkalmasak élelmiszer-ipari alapanyag (gríz, liszt) elõállítására is. Elsõsorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitûnõ úszási szám azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetõvé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetõséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termõképességével voltak elégedetlenek.

Az ORANJE(URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, kalászos elõveteményeként is szóba jöhetõ, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége, valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.

További információkért forduljanak az ismert vetõmagforgalmazókhoz, ill. keressék területi képviselõinket!

Saaten-Union Hungária Kft.
Dombóvár, Kórház u. 2/a. • tel./fax: 74/566-055 • mobil: 30/9025-909
e-mail: saaten@t-email.huwww.saaten-union.hu