MENÜ

A siker kulcsa a biztonság!

Oldalszám:
Tenczer Tibor 2014.06.12.

Beszélgetés Makai Sándorral, az Öcsödi Mezõgazda Kft. ügyvezetõjével

Legyen szíves, mutassa be a céget!

Az Öcsödi Mezõgazda Kft. Jász-Nagykun-Szolnok megye délkeleti sarkában 2000 ha-on gazdálkodik. Adottságai korántsem mondhatók kedvezõnek, zömében belvízre hajlamos kötött réti talajok, javított, digózott szolonyeces szikesek. Az aranykorona-érték 15 és 22 között változik, átlagosan 17 AK.

Milyen technológiát alkalmaznak a napraforgó-termesztésben?

Alaptrágyaként õsszel 200 kg/ha 15-15-15 NPK mûtrágyát szórunk ki. Szántásos alapmûvelést végzünk. Tavasszal a kiszórt mûtrágyamennyiséget nitrogénnel egészítjük ki. Gyomirtásra 1,8 l/ha Olitrefet használunk, majd a vetést követõen 1 l/ha Galigant permetezünk ki.

Állományban kétszeri kultivátorozást végzünk. Fontos, hogy az esetlegesen elõforduló ellenálló gyomnövények (Datura, Xanthium) ellen a gazoló kapálást elvégezzük. Egyéb növényvédelmi kezelést nem alkalmaztunk.

Az elmúlt évben HELIASOL RM (Helia 04 RM) Cruiserrel csávázott vetõmagot vásárolt a KWS-tõl, milyen tapasztalatokat szerzett ezzel kapcsolatban?

Gyakorlatilag az elvetett tõszámmal kalkulálhattam, a kártevõk okozta tõszámkiesés elenyészõ volt. A térségben komoly problémát jelent a fekete tücsök kártétele, ezt sikerült kivédeni.

Több éve termeszti a HELIASOL RM (Helia 04 RM) napraforgóhibridünket, mi szól évrõl érvre mellette?

Növényvédelmi probléma az elmúlt években nem volt! Alacsony növények, kis szártömeg, jó állóképesség. Nagyon jó ellenálló képesség a gombabetegségekkel szemben. Mindig egészséges állomány, stabil terméseredmények. Gazdálkodási körülményeink között ezen a tápanyagszinten is megállja a helyét. Kedvezõ tányérállás, nagy tányérok. Olajtartalma évrõl évre magas, nagy olajtermés. Önmagában – a mi talajadottságaink mellett – a genetikai termõképesség nem minden, itt kedvezõtlen adottságok mellett is elfogadható eredményt kell nyújtani, ezt találtuk meg a HELIASOL RM (Helia 04 RM)-ben.

További sok sikert kívánunk, köszönjük a beszélgetést!