MENÜ

A DEKALB napraforgóhibridek 2004-ben is a legjobbak között!

Oldalszám:
Riczu István, Kiss Istvánné dr. 2014.06.16.

A MONSANTO jelenleg a világ legnagyobb vetõmagforgalmát bonyolító nemesítõ és kereskedelmi vállalata, mely évrõl évre jelentõs emberi és anyagi erõket fordít kutatásra és fejlesztésre.


 

Az elmúlt évek kiemelkedõen eredményes kukoricanemesítési és forgalmazási eredményei mellett a napraforgó területén is jelentõs fejlõdés mérhetõ. A DEKALB célja a hatékony portfoliófejlesztés, ezen belül is a környezeti feltételekhez jól alkalmazkodó – elsõsorban szárazságtûrõ –, nagy stabilitású és termõképességû, magas olajtartalmú napraforgóhibridek bevezetése.Fejlesztõmunkánk alapját a jól megszervezett és jól mûködõ kísérleti hálózatunk képezi, melyben az elmúlt 4 évben nemcsak mennyiségi, de jelentõs minõségi fejlõdést is sikerült megvalósítanunk. Úgy gondoljuk, hogy a nagyszámú, magas színvonalon kivitelezett, megbízható kísérletekbõl származó adatbázis, a korszerû módszerekkel történõ összehasonlítás és értékelés nyújthat csak megfelelõ alapot termékeink értékvizsgálatára, megmérettetésére és pozicionálására. Ennek jegyében alakítottuk ki többlépcsõs kísérleti rendszerünket, melyek eredményeit együtt értékeljük az állami kísérletek eredményeivel. 2004-ben már az OMMI 10–16 kísérleti állomásának adatai mellett a saját 12 kisparcellás, a 18 üzemi fejlesztési, és a szerte az országban elvetett mintegy 80 bemutató kísérlet eredményeit értékelhettük. A kísérletek színvonalának érzékeltetésére hivatkozunk a 18 üzemi fejlesztési kísérlet 3,571 t/ha-os átlagára, mely a 2004. évi országos rekordtermést 1t/ha-ral elõzi meg. (1. sz. ábra) Ez a kimagasló eredmény utal a kísérletek jó technológiai színvonalára és a kísérletekben elvetett hibridek kiváló genetikai értékére. A kísérletek átlagos 5,6 CV%-a pedig a kisparcellás kísérletekben elvárt megbízhatósági értéknél is jobb!

 


 Visszatekintve a rendkívül száraz 2003. évi eredményekre, napraforgóhibridjeink közül a GEOL, a SAMBASOL és a RUMBASOL már nagyüzemi körülmények között is bizonyították, hogy kiváló szárazságtûrõ képességgel rendelkeznek.

Hibridjeink 2004-ben – a 2003-as évtõl alapjaiban eltérõ, csapadékos évben is elvárásainknak megfelelõen nagyszerûen teljesítettek, bizonyítva ezzel kiváló alkalmazkodó képességüket és stabilitásukat. A 2004. évi eredményekben egyébként a késõi kitavaszodás miatti késõbbi vetések, a vetést követõ csapadékos idõjárás preemergens gyomirtószereket támogató hatása, a késõbbiekben hulló, átlagosnál ugyancsak több csapadék betegségekre és gyökérdõlésre hajlamosító, érést hátráltató hatása is jelentkezett A 2. sz. ábra jól szemlélteti a 2004-es évjárat hatásainak eredõjeként az elmúlt évihez hasonlítva megnövekedett termést és az ezzel ellentétes irányban elmozduló, lecsökkent olajtartalmakat.

A grafikonból az is kiolvasható, hogy hibridjeink közül a GEOL kiváló stabilitásának köszönhetõen idén is a legjobb eredményt érte el. A tavalyi abszolút gyõztes SAMBASOL megõrizte kimagasló olajtartalmát és nagy termését, míg újonnan bevezetett RUMBASOL hibridünk is úgy termésben, mint olajtartalomban a legjobbak szintjén végzett. Az eredmények értékét növeli, hogy ezek a nagyszerû eredmények az üzemi kísérletekben születtek, ahol Partnereink meggyõzõdhettek a kísérletek, mérések és értékelések pontosságáról és hitelességérõl!A GEOL egy igazi korai hibrid, melyet Partnereink már 2003-ban, azaz a bevezetés évében kedvezõen fogadtak, mert középmagas, kitûnõ szárszilárdságú, szép és jól termékenyült tányérú, egészséges és rendkívül kiegyenlített állományokkal mutatkozott be. Kaszattermése tetszetõs, nagy ezerszemtömegû, s ami még fontos, hogy az átlagosnál magasabb az olajtartalma. Az elmúlt 2 év egyik sikerhibridje, mely az egymástól eltérõ évjáratokban is az üzemi kísérletek egyik bajnoka volt.

 

A SAMBASOL és a RUMBASOL 1-2 nappal késõbbi érésû. Míg a SAMBASOL elnyerheti az olajversenyt és elnyerhetné a napraforgó szépségversenyt – középmagas, a szárat dúsan körülölelõ kisebb méretû, sokáig zöldellõ levelek, kissé bókoló, ideális állású, szép kiegyenlített tányérok jellemzik –, addig a RUMBASOL egy szokatlan habitusú, viszonylag magas, kiugró fejlõdési eréllyel bíró, hatalmas, szép tányérokat nevelõ hibrid. A genetikai fejlõdés abban mutatkozik meg, hogy a GEOL-énál még magasabb olajtartalom és a kiemelkedõ terméspotenciál mellett az egyik betegségekkel szemben legellenállóbb hibridek közé sorolható.

 

Az ITANOL tavaly és az idén is a legjobbak egyike volt az OMMI-államilag elismert kisparcellás kísérleteinek. 2003-ban az összesített OMMI-kísérletek olajtermés-rekordere volt, míg 2004-ben a Székkutason mért 5,32 t/ha-os termésével az összes állami kísérlet rekordtermését hozta el!53–55 000-es hektáronkénti termõtõvel az üzemi táblákon is realizálni lehet kiemelkedõ genetikai terméspotenciálját. Középmagas, generatív alkat, szép tányérok, kitûnõ megtermékenyülés és nagy ezerszemtömegû kaszatok jellemzik.

A kínálatunk további hibridje a FLOYD – kistestû, kiegyenlített és jól termékenyült tányérokkal –, mint az egyik legkorábban érõ, igen korai hibrid kiváló termése és kiemelkedõ olajtartalma révén egy olcsó – deszikkálás nélküli! – és igen eredményes napraforgó-termeléshez biztosítja a genetikai alapot.

A FLORIX-ot régóta kedvelik és keresik, fõleg a nyugat-magyarországi területeken. A zömök, nagy és sokáig asszimiláló levélzetû, hatalmas tányérokat nevelõ középkorai hibrid elsõsorban termésstabilitásával és kimagasló olajtartalmával nyerte el Partnereink tetszését.

 A RIGASOL PR évek óta egyik közkedvelt hibridünk. A koraiak közül is az egyik legkorábbi érésû, középmagas, generatív megjelenésû, konzekvensen 100%-osan megtermékenyült tányérokat és garantáltan a legnagyobb ezerszemtömegû kaszattermést produkáló hibridünk azon kevés fajták egyike, melyet a „szakma” rövid idõn belül kiválasztott, mert árértékaránya és genetikai képességei a kedvezõtlen adottságú területeken is páratlan stabilitást és eredményességet garantálnak.

Az üzemi táblákon is visszaigazolt kísérleti eredményeink alapján tehát elmondható, hogy a DEKALB napraforgóban is rendelkezik kiváló genetikai alapokkal, melyek eltérõ termelési és évjárati feltételek között is sikerrel termeszthetõk.

Úgy érezzük, hogy a DEKALB napraforgóhibridek is tükrözik azt az elkötelezettséget, mellyel a MONSANTO minden munkatársa a Termelõk, Tisztelt Partnereink szolgálatában áll, és megbízható, minõségi termékkel akar szolgálni egy eredményes gazdálkodást!