MENÜ

Az állattenyésztés szolgálatában

Oldalszám:
Dr. Dér Ferenc 2014.06.12.

2004. szeptember 23–25. között immár hetedik alkalommal rendezték meg Kaposvárott a Pannon Állattenyésztési Napokat, amely az õszi idõszak legjelentõsebb országos tenyészállat-kiállításának és mezõgazdasági szakvásárának tekinthetõ.

A rendezvény fõvédnöke dr. Németh Imre Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter, védnökei a Magyar Állattenyésztõk Szövetsége, a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara, a Pannon Lovas Akadémia és a Somogy Megyei Területi Agrárkamara voltak. Horn Péter akadémikus, a Kaposvári Egyetem rektora a rendezvény jelentõségét a következõképpen értékelte:

„Szent Mihály napja a hagyomány szerint az állattenyésztõk számára a legelõ állatok behajtását, az ígéretes szaporulat számbavételét jelenti. Ünnepi pillanat, melyhez számos népi hagyomány kötõdik.

Napjainkban e nap értelmezése kibõvült, jó alkalom az állattenyésztés eredményességének elõzetes felmérésére.

Nem volt könnyû évünk. A sertésárak piaci hullámzásai, a baromfifogyasztás „bizalmi válsága”, a tejpiac túltelítettsége és az ebbõl eredõ feszültségek, hogy csak a legjelentõsebbeket említsük, sok gondot okoztak a gazdálkodóknak.
Az átmeneti nehézségek mellett egyre súlyosabb lelki teher az uniós tagsággal együtt járó változások kezelése.

A kiállítás szervezõi az elmúlt év sikerein felbuzdulva önálló, új bemutatóteret építettek a juhágazatnak és a kecskének. Jelen van a kiállításon a nyúlágazat és a tenyésztett vadfajokat reprezentáló „farmszarvas” is.

Ezzel a szakkiállítás a magyar állattenyésztés csaknem teljes keresztmetszetét adja. Mindez kiegészül az állattenyésztés háttériparának (takarmánygyártás, gép- és eszközgyártás) rangos kiállítóival, az állattenyésztésben mûködõ szolgáltató vállalkozások, szervezetek megjelenésével és mindazokkal, akiknek tevékenysége az állattenyésztési ágazathoz kötõdik.

Az Állattudományi Kar és a Pannon Lovas Akadémia infrastruktúrája kiváló lehetõséget kínál arra, hogy az állattenyésztési szakkiállítással párhuzamosan szakmai fórumokra, tudományos tanácskozásokra és gyakorlati bemutatókra is sort kerítsünk, melyek mindegyike napjaink aktuális kérdéseivel foglakozik.

„A Rendezõk és a magam nevében minden látogatónak hasznos tapasztalatokat, kellemes élményt, a kiállítóknak sikeres bemutatkozást kívánok. Remélem, jövõre mindnyájukat viszontlátjuk itt, Kaposvárott!”

Mint ahogy az Horn Péter akadémikusnak a rendezvényt méltató szavaiból is kitûnik, a rendezõk a kiállítás és szakvásár szervezése mellett kiemelt figyelmet fordítottak az ágazat tudományos és gyakorlati kérdéseinek szakmai fórumok keretében történõ megvitatására. Ennek során a témák jeles hazai és külföldi szakemberei és gyakorlati mûvelõi részvételével a következõ szekcióülésekre került sor:

• Az állattenyésztés versenyképessége a „Visegrádi Négyek” országaiban
• Állattenyésztés és természetvédelem – a Nemzeti Parkok aktív szerepe
• Kecsketenyésztési Konferencia
• Zárt téri vadgazdálkodás és környezetbarát állattenyésztés
• A magyar lótenyésztés lehetõségei az EU új piacain
• A méhészekért

A szekcióüléseket a szakterület legjelentõsebb kérdéseit taglaló elõadások jellemezték, melyeket aktív véleménycsere és vita követett.
A következõkben a „Zárttéri vadgazdálkodás és környezetbarát állattenyésztés” szekcióban elhangzott elõadásokból nyújtunk ízelítõt.