MENÜ

Nyílt nap a Génbankban

Oldalszám: 51
2014.05.28.

Közel 350 látogató részvételével, 2005. október 5-én ismét megnyitotta kapuit a Génbank – Semex Magyarország Kft. a szakmai érdeklõdõk elõtt Mezõhegyesen. Történt ez azzal a szándékkal, hogy számot adjanak Partnereiknek az elmúlt egy év eredményeirõl és elképzelésükrõl a jövõt illetõen.

Veres Zoltán ügyvezetõ úr köszöntötte és kalauzolta végig a programok során a megjelent vendégeket. Az ivadékcsoport-bemutatóval kezdõdött a nap, amely a Génbank Kft. tenyészbikáinak válogatott szépségû tehén utódait mutatta be olyan tenyésztõk állományából, akik korábban részt vettek a cég tenyésztési programjában.
Tizenegy nagyszerû küllemû tehén került bemutatásra. Az elsõ négy egyed a kanadai Semex Alliance kínálatában található második körös tenyészbikáktól származik. Egy Comestar Leader apaságú harmadik laktációs tehén nyitotta a sort. Leader saját és utódai jogán is jól reprezentálja a hasznos élettartam jelentõségét. Maga a bika is 15 éves, de lányai is magas élettartam mutatót biztosítanak számára. Majd Comestar Lee elsõ laktációs lányait tekinthették meg. Lee a világon a második legnépszerûbb tenyészbika, több mint 1,6 millió eladott adaggal, amely a világ hetven országában került felhasználásra. Canyon-Breeze Allen lánya folytatta a sort. Allen a második legjobb küllemjavító bika a kanadai listán, ahol össztenyészérték-indexével (LPI) az elõkelõ 17. helyen áll. Utánuk Comestar Stormatic lánya következett. Stormatic már elsõ értékelése idején közkedvelt bikaelõállító bika volt.
Az import tenyészbikák mellett Magyarországon ivadékvizsgált bikák utódai voltak láthatóak. Rajongó, Ráró és Rejtõ tenyészértékei hamarosan kiegészülnek a már termelõ második körös lányok eredményeivel. E három bika már jól ismert a tenyésztõk körében, és számos utódjuk között könnyû volt egy-egy olyan egyedet találni, amely méltóan képviselte apjának tenyészértékeit.
A következõ csoportot három olyan tenyészbika lányai alkották, amelyek az elõbbieknél fiatalabbak és a Génbank Kft. jelenlegi ajánlatának részét képezik. Vajk februári értékelése óta a legjobb küllemjavító bika hazánkban. Zsilett a világ holstein tenyésztését alapvetõen meghatározó két bikának kombinációja, kivételes lábtulajdonság javítással és alacsony szomatikus sejtszám-örökítõ képességgel. Zsálya nevû bikánk elsõ értékelésével egybõl a legjobb tejmennyiség-örökítõ tenyészbikák körébe helyezte magát lányai termelése révén.
A bemutatót Ménesbirtok Zéta James egyik legszebb küllemû tehene zárta. Zéta még nem értékelõdött, de reményeink szerint erõs pillére lesz a Génbank kínálatának.
Ezután következett a Génbank Kft. tenyészbikáinak bemutatása. A bemutató a hazai, és a nemzetközi genetika értékeit kívánta reprezentálni. A jelent legjobb értékelt bikánk, Gelej Zsilett Outside, és az idei év legjobb hazai küllemörökítõje, Vajháti Vajk Aaron képviselte, a közeli jövõt Zéta James, akinek frissen ellett lányai egyöntetûen harmonikus küllemükkel, kifejezetten erõs tõgyszerkezetükkel hívták fel magukra a fígyelmet. A távolabbi jövõt néhány itthon és a nagyvilágban már bizonyított tehéncsalád utódai reprezentálták, így Rivális, Vajk tehéncsaládjából láthattunk utódokat, valamint a kanadai listavezetõ – Goldwyn anyai féltestvérét is láthattuk Canyon-Brezee Allen után, aki jelenleg a legjobb második körös bika Kanadában.
A további programok a helyi mûvelõdési házban kerültek lebonyolításra.
Kiss Ferenc úr – a Dél-Borsodi Agrár Kft. ügyvezetõje – azokat a feltételeket emelte ki [genetika, tartás (tehén komfortérzet!), takarmányozás, menedzsment, tejfeldolgozás], amelyek a versenyképesség alapjai. Az értékesítési viszonyok ma még nem egyenrangúak a termelõ és a feldolgozó között, ezért célszerû azt fejleszteni. Sok lehetõség ma még kihasználatlan nálunk, de mindezt elõ kell venni, mert a világpiaci versenyben vállalni kell a megmérettetést, és tennünk kell a versenyképesség fokozásáért – mondta el elõadásában Kiss Ferenc.
Peter Claessens úr – a Somogyszobon található Claessens Mg. Kft. tulajdonosa és vezetõje – összehasonlításában az amerikai, az európai és a hazai tejtermelés közgazdasági feltételeit vizsgálta. Kiemelte, hogy az amerikai koncentrációs fejlesztések, a génmanipuláció szabad alkalmazása, a hormonhasználat, a környezetvédelem kevésbé szigorú követelményei gazdasági elõnyt biztosítanak a termelõi önköltségben, míg a hazai nehezen teljesíthetõ munka- és környezetvédelmi szabályok, a hatósági elõírások jelentõsen drágítják a termelést és a világpiacon a hazai termelõk versenyhátrányba kerülnek. A szakma érdekvédelme nem hatékony, s ha a tendencia tovább folytatódik, akkor kérdéses, hogy tíz év múlva lesz-e tejtermelés Magyarországon.
Bognár László úr – a Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesületének ügyvezetõje – a magyarországi tenyészértékbecslés fejlõdését, jelenlegi eredményeit mutatta be. Hangoztatta, hogy a nõivarú tenyészérték az állomány létezõ legpontosabb értékét tudja megmutatni. Ennek használatával a szelekció sokkal hatékonyabbá tehetõ. Kiemelte, hogy a párosítási programokban mind a termelési, mind a küllemi tulajdonságokban az egyedi tenyészértékek felhasználására kell támaszkodni.
Mélykúti Tibor – ügyvezetõ úr – az Alföldi Tej Értékesítõ Kft. szerepérõl szólt. A 2003. április 30-án alakult kft. 2005. április 13-án végleges elismerést nyert. Céljuk a belföldi piacok megtartása mellett export piacok felkutatása és megszerzése. Törekednek saját termékfeldolgozás létrehozására. Jelenleg 82 a taglétszám. Az ország tejtermelésének 18%-át koordinálják, a 2006-os esztendõben ez várhatóan 27%-ra nõ.  A Parmalat feldolgozó üzemének megvásárlásával a jövõ piaci céljai elérhetõ közelségbe kerültek.
Dr. Torstein Steine úr – a norvég Geno Breeding tenyésztési és kutatási igazgatója – egy új lehetõséget mutatott be, mellyel a tejelõ szarvasmarha ágazat gazdaságossága fokozható. A norvég vörös fajta és holstein állomány rotációs keresztezésével a tejtermelés színvonala megtartható, az állomány szaporulati mutatói mintegy 11–12%-kal növelhetõk, a mastitis elõfordulása jelentõsen csökkenthetõ, a hasznos élettartam 15–17%-kal növekedhet. Ezt az eredményt biztosítja a norvég-vörös fajtában végrehajtott szigorú szelekció a menedzsment tulajdonságokra, s ennek a fajtának rotációs keresztezésbe vonása a holstein-fríz fajtával – ismertette elõadásában Dr. Torstein.
Veres Zoltán úr több, a Génbank jövõjére nézve rendkívül jelentõs bejelentést is tett: a cég 2005. április elseje óta tulajdonosának, a The Semex Alliance-nak közép- és kelet-európai regionális központjaként mûködik, így 12 környezõ ország munkáját segíti és koordinálja. Továbbá a holstein-fríz fajtán túl négy további szarvasmarha fajta szaporítóanyagával bõvítette a kínálatát: magyar tarka, jersey, brown swiss, magyar fehér-kék belga.
Információ: Génbank Kft. 5820 Mezõhegyes, Pf. 24.,
Tel.: 68/566-200, www.genbank.hu