MENÜ

Több támogatást kapnak majd a gazdák?

Oldalszám: 9
Keresztes 2014.05.27.

Az OMÉK-on, a mezõgazdasági gépforgalmazásról rendezett fórumon Hajdú József, az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet igazgatóhelyettese így kezdte elõadását: bízunk abban, hogy az Európai Unióban a 42–43 milliárd eurós támogatásból a magyar gazdák is részesednek majd.

Ez szolgálhatja és ösztönözheti ugyanis a fejlesztést, s ezáltal jobb „piaci klíma” alakulhat ki, amire oly nagy szüksége van a gépkereskedõknek is – mondta az igazgatóhelyettes. A résztvevõk azt is megtudhatták elõadásából, hogy napjainkban 900 gépkereskedõ kínálja termékeit a hazai piacon. A kereskedõk dolgát nem könnyíti meg az egyre erõsödõ globalizáció sem, amelynek nem csak hátrányai, hanem természetesen elõnyei is vannak, ami fõként a versenyképesség szempontjából jelent pozitívumot. Az elõadó – egyebek között – a nemzetközi és hazai piacon látható trendekrõl tájékoztatta a jelenlevõket, valamint ismertette a vezetõ gépgyártók eladási és forgalmazási adatait.
Kocsondi Csaba, az FVM fõosztályvezetõ-helyettese azzal egészítette ki Hajdú József elõadását, hogy az EU költségvetés 83–84 milliárd euróban gondolkodik, ez pedig azt is jelenti, hogy a gazdák 2007-tõl számíthatnak jelentõsen több támogatásra. A SAPARD pénzek 2003-as, elhanyagolható nagyságrendû kifizetése után 2004-ben 14,4 milliárd forintot kaptak a gazdák, akik az idén 32 milliárd, illetve 2006-ban várhatóan 17 milliárd forintra számíthatnak. De rövidesen itt az Egységes Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) amely 130–140 milliárd forintot biztosít az összes mezõgazdasági beruházásra. A jövõben ugyanis az agrár és vidékfejlesztésen belül a hangsúly áthelyezõdik a vidékfejlesztési támogatásokra.
A fórum levezetõ elnöke Harsányi Zsolt, az Axiál társtulajdonosa, egyben a Gépforgalmazók Európai Szövetsége (CLIMAR) alelnöke beszámolt a nemzetközi szervezet tevékenységérõl, s a résztvevõk képet kaphattak a gépkereskedõk jelenleg tapasztalható nehézségeirõl. Nagy Miklós, a Magyar Gépforgalmazók Szövetségének elnöke is ismertette a piaci helyzetet, s arról is beszélt, milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a piaci szereplõknek az elkövetkezõ években. Hangsúlyozta, hogy az eddiginél is nagyobb összefogásra lenne szükség, s a kormányzattal együtt, közösen kellene gondolkodni az ágazat támogatásáról.