MENÜ

Gabonatárolás profi módon

Oldalszám: 28
2014.06.16.

Az Európai Unióhoz csatlakozás a magyar gazdáknak sokféle lehetõséget biztosít, de a döntést minden termelõ ez után is saját maga kell, hogy meghozza tevékenységének minden kérdésében.

Igen sok álmatlan éjszakát hozó dilemma a jó gabonatermés idõbeli betakarítása, de szinte még nagyobb gondot okoz a gabonatermés értékálló, szakszerû tárolása.

Az itthoni gyakorlatban sok módszer jelent és jelentett megoldást – tárolósiló, toronysiló, és síkpadozatú vegyes hasznosítású épületek –, de idõvel minden módszer elõnyei és hátrányai kiütköztek. Amíg a tárolósiló kis kapacitása, de jobb anyagmozgatási lehetõsége, a toronysilók nagy mértébõl adódó nehéz szellõztetési képessége, addig a síkpadozatú vegyes hasznosítású rendszer gazdaságossága, de nehezebb gépesítési feladata.

Mi a síkpadozatú, vegyes hasznosítású rendszerrel egy olyan alternatívát javasolunk, amely egyben biztosítja a termény értékálló és minõségét megtartó biztonságos tárolását, valamint a bekerülési költségek alacsony voltával, és a kézi munkaerõ minimális felhasználásával számottevõen gazdaságosabb.

Az 1. számú ábra a JE-MA dán gyár több lehetõsége közül a síkpadozatú tárolóépület hossztengely irányú betárolási módszerét ábrázolja. Az épületen kívül elhelyezett talajszintû fogadógaratba került a terményt, az összehordó és emelõ kaparóláncos berendezések továbbítják az épület födémszintjére. Itt lehetõség nyílik közvetlenül az anyagszállító szalagokra való továbbításra, vagy tisztító és mérlegelõ berendezésre juttatásra. Ennek jelentõsége az, hogy tisztítással és porleválasztással eltávolított felesleges anyagot továbbiakban nem kell szállítani, tárolni és kezelni, valamint a törtszemek és zöldszármaradványok melegedésnek és kártevõk pusztításának okozói lehetnek.
A födémszinten lévõ anyagot a tárolóépület közepéig fix szállítószalaggal mozgatjuk, mely egy mozgó szalagra érkezik. Ez a berendezés az épület hossztengelyével párhuzamosan elhelyezett sínen a tároló teljes kiterjedésében mozgatható, valamint a szalag mozgási iránya változtatható. A keresztirányú szalag szintén sínrendszeren mozgatható, és a szalag mozgásirány változtatható. Ennek a két anyagtovábbító berendezés együttes mozgáskoordinálásával a tárlószint minden pontja felülrõl feltölthetõ, a tárolási magasság (20% víztartalomig max. 5 m, 20% felett max. 4 m) automatikusan magasságérzékelõkkel szabályozható, emberi beavatkozást nem igényel. A berendezés együttes szállítási képessége 25–100 tonna/óra. Az épület alapterülete 4–5 m-es falakkal felosztható, mely alkalmassá teszi fajok és fajták elkülönítésére. Fontos tulajdonság, hogy ez a megoldás öntisztító tulajdonságú, nem szórja a szemet, és vetõmag betárolására kiválóan alkalmas.

Az épület LM padozati ventilátoros szellõztetõ rendszerrel is ellátható, mely lehet süllyesztett kivitelû, 10 tonna áthajtási terhelés kerekenként, valamint felszedhetõ héjlemezes. Magyarországon a gabonabetakarítást 17–18% nedvességtartalom értéknél szokták megkezdeni. A naponta 16–18 órát mûködõ ventilátorokkal 0,5%/nap vízelvonással, a termény 6–8 nap alatt szellõzéssel leszárítható. A gyakorlati számok alapján 60–65% relatív páratartalom mellett a termény tonnánként kb. 100 m3/h szellõzetõ levegõt igényel, szükség esetén hõcserélõ beiktatásával a hatékonyság növelhetõ. A padozati szellõztetésnél az egyenletes anyagterítés fontos kritérium. A rendszer hagyma, burgonya szellõztetésére is felhasználható, energiaköltség-felhasználás csökkentése szakaszolással megoldható.

A kombájntiszta anyag még rövid ideig sem tárolható, gyommagvak, szármaradványok minõségi problémát okoznak. A gabonatárolás egyik legfontosabb eszköze a tisztítógép.

Mi jellemzi a korszerû tisztítógépet? Üzembiztos, alacsony vibrációjú mûködés, könnyû telepítés, pontos méretre osztályozás. Leválasztja a könnyû szennyezõdéseket, elõ- és utó levegõje van, rugalmas rostarendszerrel rendelkezik, könnyû a karbantartás, kevés a kopóalkatrész, egyszerû  a rostacsere. Elõ- és utótisztításra egyaránt alkalmas, környezetbarát a porkibocsátás mértéke.

A fenti kívánalmaknak a 2. számú ábrán bemutatott DAMAS tisztítógépek felelnek meg. Téves elképzelés, hogy ezek a berendezések horribilis bekerülési költséggel rendelkeznek. Az egyszerûbb kivitelûek már 2,5 millió Ft, 30 t/óra teljesítménnyel. A teljes gyártmánypalettában 220 tonna/óra kapacitásúak síkrosták, triõrök, gravitációs asztalok, laboratóriumi berendezések is szerepelnek. Fontos a környezetvédelmi elõírások pontos betartása, melyhez a hatásos szûrõk, ciklonok használata szükséges. Megoldható a fogadó garatnál a por elszívása is. Minden esetben már az elképzelések kialakításánál javasoljuk szakember bevonását, illetve a gyártó ajánlásainak elfogadását.A fentiek nem új dolgok, a dán mezõgazdaságban már régóta, és hazánkban számos referenciahelyen is, igen jó hatásfokkal és megbízhatósággal mûködnek. A fentiekkel kapcsolatban keressenek bennünket.

SZEGÁNA KFT.

6791 Szeged, Dorozsmai út 143. T/F: 62/461-822,  461-212, 554-640
7400 Kaposvár, Jutai út 16 T/F: 82/510-254, 30/838-7851
5900 Orosháza, Huba u. 51. T/F: 68/418-780, 30/9282-730
5300 Karcag, Marsi tó T.: 30/4457-599
2890 Tata, Toldi u. T.: 34/587-545, 30/3837-852