MENÜ

A Saaten-Union 2005-ben is többet ad!

Oldalszám:
2014.06.16.

A Saaten-Union fajták 2004-ben különösen jó évet tudhattak maguk mögött, hiszen a köztermesztésben egyre nagyobb területen szerephez jutó õszi és tavaszi kalászosaink, kukoricáink és természetesen repcefajtáink és hibridjeink is kimagaslóan jó eredményekkel szolgálták meg a termelõi bizalmat, igazolva azt, hogy szélsõségesen eltérõ idõjárási körülmények között is magas jövedelmezõséget és jövedelembiztonságot jelentenek fajtáink.

Kiválóan szerepeltek azok a fajtajelöltjeink is amelyek 2004-ben, ill. hamarosan állami elismerésben részesülve már 2005 tavaszán elérhetõvé válnak. Ezek a sikerek az innovatív nemesítésen túl  többek között annak az Európában szinte egyedülálló, Magyarországot is magában foglaló  szelekciós és adaptációs kísérleti hálózatnak köszönhetõek,  melyek megalapozott információkat biztosítanak új fajtáink teljesítményére és adaptációs képességére vonatkozóan.

Jól tudjuk, hogy nem elég (de igencsak szükséges), hogy fajtáink tulajdonságai megfeleljenek a termelõi és feldolgozói igényeknek, azoknak a piaci vetélytársakkal szemben is  versenyképeseknek kell lenniük, ill. kapcsolódnia kell hozzájuk egy olyan „szolgáltatáscsomagnak” is, melyben meghatározó fontosságú a termelõvel, feldolgozóval folytatott folyamatos párbeszéd és együttmûködés. Ezen vezérelveknek megfelelve alakítottuk ki  2005 tavaszának fajtakínálatát és bõvítettük munkatársi hálózatunkat, most már az egész országot lefedve.

 


 

HibridkukoricaKínálatunk érdemiekben bõvül, hiszen kiemelkedõ termõképességû és termésbiztonságú új hibridekkel jelenünk meg azokban a tenyészidõszegmensekben is, ahol eddig nem rendelkeztünk elismert hibridekkel.Az igen korai csoport új elismerése a rendkívül erõteljes kezdeti fejlõdésû, jó szárszilárdságú ZORBA (FAO 280), mely a 2002–2004-es vizsgálati idõszakot kimagasló, rel. 111,3%-os  termésteljesítménnyel és az igen korai éréscsoportra jellemzõnél is lényegesen  alacsonyabb (st. fajták –0,26%) betakarításkori szemnedvességgel zárta. Termés- és ökológiai stabilitását kiválóan mutatja, hogy  2002-ben 9,3%-kal, 2003-ban 7,2%-kal, 2004-ben pedig 14,7%-kal múlta felül az összehasonlító fajták termésteljesítményét.A következõ éréscsoportban a SUM 0243 (FAO 340) új hibridünk ért el kimagasló teljesítményt. Az elmúlt három év átlagában 6% terméstöbbletet ért el a st. fajtákkal szemben alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett. Kiemelkedõen jó  stressztûrõ képességét 2003-ban bizonyította, amikor rel. 117% terméseredményt ért el az OMMI fajtaminõsítõ kísérleteiben.  2004-ben, lényegesen jobb termesztési körülmények között is igazolta a SUM 0243 az új genetikában rejlõ  többletpotenciált (rel. 103,6%). Nagyüzemi viszonyok között beállított nagyszámú kísérletben igazolta, hogy  a legismertebb korai hibridek versenyképes alternatívája mind extenzív, mind intenzív körülmények között, nemcsak termõképesség, de a betakarításkori szemnedvesség vonatkozásában is. A már korábban elismerésben részesült hibridjeink közül a korai SUM 330 (SIRIUS) (FAO 330) hibridünk 2004-ben a korai éréscsoport legjobb vízleadású hibridjének bizonyult az államilag elismert hibridek kísérleteiben. Betakarításkori szemnedvessége 1,25%-kal a csoportátlag  alatt volt, túlszárnyalva ezzel számos FAO 200-as hibrid vízleadását. Figyelemreméltó, ezen tulajdonsága – kiváló termõképessége mellett – évjáratoktól függetlenül konzekvensen nyomon követhetõ az elmúlt években: 2002-ben 0,82%-kal, 2003-ban 1,45%-kal volt alacsonyabb betakarításkori szemnedvessége, mint a korai fajták átlaga.A középérésû ZAMORA (FAO 460) 2004-ben már jelentõs vetésterületen, a köztermesztés körülményei között is bizonyította, hogy kimagasló jövedelmezõséget biztosít kiváló termõképességével és az éréscsoportra jellemzõnél kedvezõbb szemnedvességével. Az államilag elismert hibridek kísérleteiben immár három éve bizonyítja termésstabilitását (2002-ben rel. 104,7%, 2003-ban rel. 105,9%, 2004-ben rel. 100,8%), hiszen szélsõségesen eltérõ évjáratokban is átlag feletti teljesítményt hozott, az átlagnál kedvezõbb szemnedvesség mellett.A STARDUR (FAO 330), ill. a SUM 490 (FAO 490) hibridek közös jellemzõi , hogy kiválóan alkalmasak  élelmiszer-ipari alapanyag (gríz, liszt) elõállítására. Elsõsorban a kemény, üveges szemek, az egészséges érési folyamat, az intenzív sárga szín, a kitûnõ úszási szám azok a tulajdonságok, amelyek átlagon felül alkalmassá teszik ezen hibrideket az élelmiszercélú feldolgozásra. Míg a STARDUR egy igen korai betakarítást tesz lehetõvé, addig a SUM 490 azok számára nyújt új lehetõséget, akik az eddigi ipari kukoricák szántóföldi termõképességével voltak elégedetlenek.Az ORANJE (URANUS) (FAO 320), mint a korai éréscsoport elején, zöldszáron érõ hibrid elsõsorban azok érdeklõdésére tarthat számot, akik  viszonylag szerényebb költségráfordítás és kedvezõtlenebb termõhelyi adottságok mellett egy korán betakarítható, kalászos elõveteményeként is szóba jöhetõ, stabilan termõ, jó alkalmazkodóképességû hibridet keresnek. Korai, hideg talajba történõ vethetõsége, valamint a tenyészidõszak végéig is erõteljes szára biztosítja a szárítási költségek minimalizálhatóságát, ill. korai betakaríthatóságát.

 

Tavaszi kalászosokA Saaten-Union nemesítési programjaiban különösen sikeresek a tavaszi kalászosok. Európa-szerte elismert és termesztésbe vont fajták jelzik annak a nemesítõi erõfeszítésnek az eredményeit, amelynek során az agronómiai tulajdonságok fejlesztésén túl a feldolgozóipar által támasztott igények  figyelembevétele is alapvetõ fontosságú.Az ANNABELL sörárpa öt éve szerepel az államilag elismert fajták között, teljesítménye minden évben átlag feletti volt. A legbõtermõbb takarmányárpák termésszintjével versenyzõ ANNABELL évjárattól függetlenül mindig jelentõs, közel 10% terméstöbbletet  tudott elérni az eddigi piacos sörárpafajtákkal szemben úgy, hogy azoktól sem fehérjetartalom, sem osztályozottság tekintetében nem maradt el. Az ANNABELL 2004-tõl felkerült az Albadomu által ajánlott fajták listájára, így a fajta által képviselt agronómiai elõnyökön túl már a kül- és belföldi értékesíthetõség biztonsága is az ANNABELL mellett szól. A Biokontroll Hungária Kht. által kezdeményezett, az organikus termesztés viszonyai között végrehajtott kísérletsorozat elsõ évében a tavaszi árpák között az ANNABELL érte el a legmagasabb termést és a legalacsonyabb fehérjetartalmat!A TRITON tavaszi zab elismerésével éppen akkor kezdõdik meg a kimagasló termõképességû és kiváló alkalmazkodó képességû Saaten-Union zabfajták magyarországi köztermesztésbe vonása, amikor a lótenyésztés és lótartás egyre  nagyobb teret nyer hazánkban. Egyedülállóan magas és stabil termõképességét már bizonyította az elmúlt évek szélsõségesen változékony idõjárási körülményei között. Az eddig ismert zabfajtákat  mintegy 10%-kal felülmúló  termõképessége kiváló állóképességgel párosul, jelentõsen javítva a zabtermesztés jövedelmezõségét.

FehérjenövényekÉtkezési és takarmánycélú szárazborsó-kínálatunk a már évek óta közkedvelt, stabil magas termésszintû GRANA fajta mellett a BARYTON és ANDRILA fajtákkal bõvül 2005-ben. Új fajtáinkban a legfontosabb értékmérõ tulajdonságok olyan egyedülálló kombinációban jelennek meg, amely eddig nem volt elérhetõ hazánkban. A BARYTON a 2002–2004-ben elért rel. 106,3%-os termésszint után 2004-ben már az elismert fajták között rel. 110,7%-kal a legnagyobb termést adó fajta lett (4,6 to/ha). Ugyancsak kimagasló az ANDRILA által képviselt teljesítményszint, hiszen a 2002–2004 között elért rel. 106,5% teljesítménye után  2004-ben rel. 104,7%-os eredménnyel  igazolta kiváló termésstabilitását. Mindkét új fajtánk állóképessége kiemelkedõen jó a jelenlegi fajták között.Klasszikus zöldtakarmánycélú hasznosításra ajánlott a FLORIDA borsó, mely kiváló magtermés mellett magas szárazanyag- és alacsony tannintartalmú nagy zöldtömeget ad. Betegségekre nem fogékony, alacsony ezermagtömegének köszönhetõen kedvezõ a vetõmag hektárköltsége.

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a Saaten-Union 2005 tavaszára ismét TÖBBET AD, hiszen az erõsödõ vevõkapcsolatok mellett a nagy vetésterületû kultúrák mellett a kisebb jelentõségûnek tartott növényfajok esetében is olyan fajtakínálattal jelenik meg, mely érzékelhetõ módon emeli az adott faj termesztésének jövedelmezõségét. Részletesebb információkért keressék munkatársainkat, ill. az ismert vetõmag-forgalmazókat.

 


 

Saaten-Union Hungária Kft.

Dombóvár, Kórház u. 2/a

tel./fax: 74/566-055

www.saaten-union.hu