MENÜ

Növénytermesztés

Szakfolyóirat > 2005/1 > Növénytermesztés piac fajtabemutatók

Elõszó

Agrártörténelmünket ismerõk számára tudott, hogy a növénytermesztés elõrelépését mindig megelõzte a növénynemesítés, a biológiai alapok felhasználásának fellendülése. Különös jelentõsége van ennek napjainkban akkor, amikor fokozottan kell megharcolnunk a piac megszerzéséért és megtartásáért.

Szakfolyóirat > 2005/1 > Növénytermesztés Kukorica Időjárás Kártevők

Kukorica

Az OMMI (Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet) 2004-ben is koordinálta az államilag elismert fajtákkal folytatott országos kiterjedésû kísérleti programot. Az utóbbi idõben sok kérdés merült fel a kísérletezés szervezését és formáját illetõen.