MENÜ

A mûvelõutas termesztés

Oldalszám: 63
Dr. Tóth Zoltán, Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezõgazdaságtudományi Kar 2014.06.18.

A növényápolási feladatokkal összefüggõ mûvelõutas vetést a sûrûn sorba vetett kultúrákban (pl. kalászos gabonák) akkor alkalmazhatunk, ha rendszeres növényvédelmet és késõi fejtrágyázást szeretnénk végezni.

A növényvédelmi és tápanyag-ellátási munkákhoz használt traktor keréktávolságának és abroncsméretének megfelelõen 2 - 2 vagy 3 - 3 sort kihagyunk. A mûvelõutat a munkagép munkaszélességének megfelelõ távolságokra helyezzük. A mûvelõút lehetõvé teszi, hogy az említett munkákat nagyobb átfedés és kihagyás nélkül végezzük.

A mûvelõutas termesztés lehetõséget ad arra, hogy a mûtrágyázási és a növényvédelmi munkák elvégzése a növény igényeihez igazodó módon és számban – bokrosodástól virágzásig, - az állomány taposása nélkül, szántóföldi géppel megvalósítható legyen. A mûvelõút lényege, hogy a vetéssel egy menetben a vetõgép egyes vetõelemeinek lezárásával meghatározott távolságban olyan vetetlen nyompárokat alakítsunk ki, melyeken a tenyészidõszak alatt taposás mentesen közlekedhetnek a szántóföldi gépek.

A mûvelõút kialakításának számos elõnye van:

  • A gépek paramétereinek figyelembe vételével kialakított mûvelõút méretei nyompontosak és az egész táblán állandóak, pontos a csatlakozás, ami lehetõvé teszi a mûtrágyák és a vegyszerek pontos adagolását, hatékony alkalmazását, egyszóval az agrotechnikai beavatkozások színvonalának javulását, mivel nincs túladagolás és nincs elmaradt kezeletlen terület sem. (Meg kell jegyezni, hogy ezeknek a szempontoknak az érvényesüléséhez a mûholdas navigációs rendszer is nyújt alternatívát.)
  • A különbözõ növényvédelmi és trágyázási munkák az adott helyzetnek és a növény igényének megfelelõen bármikor elvégezhetõk a növényállomány taposása nélkül, továbbá esetlegesen új agrotechnikai eljárások is kivitelezhetõk.

A mûvelõutas termesztés mint az intenzifikáció egyik formája, elsõsorban a magasabb termelési színvonalon gazdálkodók körében ajánlható. A mûvelõutas vetés a legtöbb vetõgéppel elvégezhetõ.

Ismerve a napjainkban használatos gépek, eszközök ide vonatkozó paramétereit a nyomszélesség legkedvezõbb értékét 12 cm-es sortávolság esetén 3 sor (azaz 4 sorköz: 48 cm), 15,24 cm-es sortáv esetén pedig 2 sor (azaz 3 sorköz: 45,72 cm) kihagyásával biztosíthatjuk.

A mûvelõút sávjai vetetlenek, ebbõl következik, hogy ez termést csökkentõ tényezõ, ezért törekedni kell a vetetlen nyom miatti kiesés mérséklésére úgy, hogy annak aránya ne legyen nagy. Ezt befolyásolja a mûvelõ utak egymástól való távolsága és a nyom szélessége.

A területkiesés nem jelent egyúttal ilyen mértékû terméscsökkenést, ugyanis a mûvelõútpárok szélsõ sorai az ún. szegély- vagy szélhatás (nagyobb tenyészterület, több tápanyag, több víz, több fény) eredményeképpen csaknem teljesen kompenzálják a kiesést. A mûvelõút készítésekor a termés néhány százalékát kockáztatjuk csupán a mûvelõút elõbb felsorolt elõnyeivel szemben.

A mûvelõutas termesztés alapja a vetõgépek, mûtrágyaszóró gépek és növényvédelmi gépek munkaszélességének a szinkronja. Ennek megvalósítása azonban nem mindig egyszerû feladat.