MENÜ

Szoptatókoca-takarmányozás az A.C.S. Rt. termékeivel

Oldalszám: 79
2014.06.18.

Az utóbbi évek során rengeteg figyelem fordult a malactakarmányozásra, annak fontosságára a cirokvírus kártételének csökkentésében, valamint a jobb teljesítmény elérésében, azonban a koca takarmányozása csekély hangsúlyt kapott.

Bizonyított tény, hogy a magasabb választási testtömeg csökkenti a PMWS, ill. PDNS kártételét, azonban ezt malactakarmánnyal csak minimális mértékben lehet befolyásolni. (1. ábra, 2. ábra)

Különösen a nyári idõszakban jelentkeznek kiemelten a csökkenõ választási malacsúlyok, hiszen a hõstressz hatására (1. táblázat) lényegesen csökken a koca étvágya, ezáltal a táplálóanyagbevitel, ami negatívan befolyásolja a tejtermelést, valamint a szaporasági és felnevelési mutatókat. Pedig minden sikeres takarmányelõállítónak elsõdleges célja az egészséges nagy választási testtömegû malacok elérése.

Szintén komoly problémák fordulnak elõ az elsõ laktáció alatt, hiszen az állat lényegesen szerényebb tartalékokkal rendelkezik, így jóval érzékenyebben reagál a csökkenõ táplálóanyag-ellátásra.

Kísérletünkben 2 x 58 darab magyar nagyfehér x magyar lapály F1 kocát használtunk, melyeket a telepi gyakorlatnak megfelelõen a vemhesség 105. napján telepítettünk fel a fiaztatóra. A kocák fiaztatókutricába telepítésétõl fokozatosan áttértünk a szoptatókoca takarmánykeverékre, majd fokozatosan 6 kg/koca napi adagig (AGROKOMPLEX C.S. Rt. ajánlás alapján) emeltük a takarmány mennyiségét a fialás után. A kísérleti és a kontrollállatok egyaránt ezt az alaptakarmányt kapták egészen a 28 napos választásig. Ivóvíz korlátlan mennyiségben állt a kocák rendelkezésére, a szopókás önitatókból.

A kísérleti állatok ezenfelül 0,5 kg KOCA MAX szoptatókoca takarmányki-egészítõt is kaptak, az alaptakarmányon felül. Kísérletünkben azt a hipotézist kívántuk megvizsgálni, hogy koncentrált takarmányok etetésével ellensúlyozható a nyári melegben a kocák – magas környezeti hõmérsékletbõl adódó – csökkentett takarmányfelvétele, csökkenõ tejtermelése és nagyobb testtömegvesztesége.

A kísérlet folyamán a fiaztatóra történõ feltelepítés elõtt és a leválasztást követõen elvégeztük a kocák kondíciópontozását, valamint mértük a születési és a választási alomtömeget.

Mérési eredményeink:

A kísérleti kocák átlagos kondíciója a 105. vemhességi napon 3,3 pont volt (átlagosan a 2,5-ik ellés), míg a kontrollcsoporté 3,2 pont (átlagosan 3. ellés), ami jól mutatja, hogy a kísérletben részt vevõ kocák azonos kondícióban kerültek a fiaztatóra. A születéskori alomtömeg a kísérleti csoportnál 16,19 kg, az átlagos malactömeg 1,78 kg, míg a kontrollcsoport esetében ugyanezek az adatok 14,46 kg, illetve 1,57 kg.

A kísérleti csoport születéskori alomtömegben 11,9%-kal, egyedi malactömeg tekintetésben pedig 13,4%-kal múlta felül a kontrollcsoportot.
Ez a tendencia tovább folytatódik a késõbbiekben, hiszen a kísérleti kocáknál mért 28 napos alomtömeg átlagosan 80,1 kg, míg a kontrollkocáknál csak 62,2 kg, mely 28,8%-os különbséget jelent. A választási egyedi malactömegek kísérleti csoportnál átlagosan 7,56 kg-ot, míg a kontrollcsoportnál átlagosan 6,86 kg-ot mértünk.

Ez alomra vetítve napi 2,28 kg/nap-os alomtömeg-növekedést jelent a kísérleti csoport esetében, míg 1,72 kg/nap-os alomtömeg-növekedést a kontrollcsoport esetében, ami 32,6%-os relatív különbséget jelent. Az egyedi malactömeg-gyarapodás a kísérleti csoport esetében 206 g/nap, míg a kontroll esetében 189 g/nap volt átlagosan, mely relatíve kifejezve 9,0%-os különbséget mutat.
   
Ezek alapján a következõ eredményekre jutottunk:

Az AGROKOMPLEX C.S. Rt. KOCA MAX szoptatókoca takarmányki-egészítõjének már napi 0,5 kg-os adagolásával a malacok 9,0%-kal magasabb napi testtömeg-gyarapodást produkáltak, mint a csak alaptakarmányon tartott kocák malacai.
A KOCA MAX takarmány-kiegészítõt fogyasztó csoport esetében a kocák 53%-ának nem változott vagy kismértékben javult a kondíciója.
Agrocomplex C. S. Rt.