MENÜ

A tojástermelés gépesítése

Oldalszám: 106
Pazsiczki Imre, MGI 2014.06.18.

Az utóbbi években egyre többet hallottunk a tojás jótékony táplálkozás-egészségügyi hatásáról, megjelent már az „okos tojás” is, amely a szervezet számára fontos egy(~es) ásványi összetevõt(~ket) tartalmazza.

A tojás humán táplálkozásban betöltött szerepérõl még számos tudományos eszmecsere várható, a tojás termelés vonatkozásában azonban tény, hogy az elfogyasztott tojás döntõ hányadát továbbra is intenzív tartással, ketrecekben termeljük.

A már sok szakmai cikkben ismertetésre került új tartástechnológiai jogszabályok tükrében technológiai modernizáció kezdõdött el a hazai tojástermelésben is. E mellett az új piaci, marketing elvárások is új kihívás, (elsõsorban technikai innováció) elé állítják a tojástermelõket. Így két fõ részre osztható az istállótól csomagolt tojásig tartó termelés folyamata:

  1. tojótartás (gépesített etetés, itatás, trágyázás, szellõztetés, világítás, tojásgyûjtés)
  2. tojáscsomagolás (egyedi tojásjelölés, piaci igény szerinti csomagolási mód, esetleges kezelés)

Harmadik pontként megemlíthetnénk a tojásfeldolgozást is amely szervesen kapcsolódik a termeléshez, ez azonban már élelmiszeripari kategória akár tészta-, akár tojáslé gyártásról essen például szó.

  1.  A tojástermelés kiindulópontja a keltetés, elkerülve most a „mi volt elõbb a tyúk vagy a tojás ?” klasszikus problémát. A gépi keltetés ma már nagy biztonsággal megoldott, a 100 vagy 1000 db tojás keltetésére alkalmas berendezésektõl a több 10.000 db keltetésére alkalmasokon (szekrényes keltetõkön) át a 100.000 db-os keltetõ-termekig bezáróan vannak használatban keltetõgépek. A mérettõl függetlenül azonban közös a keltetõ berendezésekben a keléshez szükséges optimális körülmények biztosítása. A keltetés során több más fontos követelményt, a természetes keltetést követõ lépést kell kielégítenünk:
  •  a tojások forgatása, (az embrió fiziológiai igénye),
  • elégséges légcsere, légmozgatás,
  • tojások hûtése,
  • fertõzés elleni védekezés.

A kelést követõen a csirkék nevelése történhet mélyalmos, rácspadlós-, dróthálós almos istállóban és un. nevelõketrecben. E tartásmódok mindegyikének gépesítése megoldott, korszerû etetõ és itatóberendezések biztosítják az optimális körülményeket a neveléshez.

A termelõ állomány tartása kapcsán jelentõségénél fogva most csupán a ketreces tartásról ejtek szót. A ’fel nem javított’ típusú ketrecekenrõl - amelyekben többek között 550 cm2 alapterületet kell biztosítanunk egy tojó számára - csak annyit jelzek, hogy a jelenlegi elõírások alapján 2012. január 1.-tõl be lesznek tiltva az EU-ban. A következõkben az új típusú, 2003. január 1.-tõl üzembe helyezhetõ ’feljavított’ ketreces berendezésekre vonatkozó fõbb technológiai elõírásokat sorolom fel és a teljesség igénye nélkül, ismertetem néhány berendezés fõbb paramétereit tájékoztató jelleggel:

- 750 cm2/tojó férõhely,

- min. 2000 cm2 össz. ketrec alapterület,

- valamint ülõrúd,

- kapirgáló alom,

- tojófészek,

- legalább 12 cm/tojó hosszirányú etetõvályú,

- és tojónként legalább két szelepes vagy csészés itató elérhetõsége.

 1. táblázat: Feljavított ketrecek néhány fontosabb paramétere

Átalakított feljavított ketrecek

Ketrecszélesség

 

[cm]

Ketrecmélység

 

[cm]

Ketrecenkénti tyúkok száma

[db]

Tojóra jutó férõhely

[db tojó/cm2]

Zucami M.E.C.

122

63

10

768

Techno Comfort Plus

120

63

10

756

Big Dutchman AVIPLUS

120

63

10

756

Hellmann Euromodell 640

120,5

64

10

771

MBD

120

62,5

10

750

A táblázatban bemutatott új típusú ketreces rendszerek megõrzik az intenzív tartás számos elõnyét, ugyanakkor közelítenek a természetszerû tartásmód felé. Szerencsére több ilyen típusú ketreccel történt beruházás hazánkban az elmúlt évben. A táblázatokból jól látható ill. számítható, hogy a nem felújított, hagyományos ketrecekhez mérten mintegy 25-27 %-os egységnyi területre jutó állatlétszám csökkenés adódik a férõhely nagyságát is meghatározó jogszabály miatt. A keletkezett trágya kiszállítása a trágyaszalagos gépesítéssel jól megoldott, problémát a késõbbi trágyaelhelyezés okozhat. Nagy mennyiségû trágya esetén szükségessé válik valamiféle kezelés, vagy szárítással történõ nedvességelvonás (kisebb mennyiség, könnyebb tárolás), vagy valamilyen biológiai feldolgozás (komposztálás, fermentálás stb.). Ez lényegi kérdés, mert a telep mûködése kerül veszélybe környezetvédelmi hatósági engedély hiányában.

A jövõben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gazdálkodóknak a gazdálkodással összefüggõ információk pontosságára és összegyûjtésükre. A mindenkoron felhasznált takarmány mennyisége, a termelt tojás darabszáma de ugyanakkor a termelõdött trágya mennyisége is rendkívül fontos - akár naprakészen is - mind a stratégiai mind a napi üzemeltetéssel kapcsolatos döntésekhez. Erre a feladatra komplex telepirányítási informatikai rendszerek (a takarmánymérleggel, tojásszámlálóval stb.) szerepelnek a gépforgalmazók kínálatában, ára miatt elsõsorban a nagyobb telepeken kifizetõdõ. Ugyanilyen fontos az állatok számára megfelelõ istállókörnyezet biztosítása, melyhez napjainkban nélkülözhetetlen valamilyen istállóhûtõ berendezés alkalmazása. Jelentõsen emelkedett a szellõzés szabályzásának - az érzékelõk és vezérlõ rendszerek - színvonala.

2) A megtermelt, jó minõségû tojást el is kell tudni adni, ezt a célt segítik elõ a korszerû tojás osztályozó és csomagoló gépek. A tojás jelölését jogszabály rögzíti, de a termelõnek is érdeke, hogy a vásárlók visszatérve továbbra is az õ terméküket keressék. A gépek elõször a megfelelõ méretosztályokba sorolják a tojásokat: S=48-53 [g]; M=53-63 [g]; L=63-73 [g]; XL=73-  [g]. Az osztályozógépeken egyes méretosztályok határai az üzemeltetõ igényeinek megfelelõen változtathatóak. Következõ lépésként a géphez tartozó vagy csatlakoztatható csomagoló és jelölõ berendezés a kívánt tojástálcákba rakja a tojásokat. Az osztályozó és csomagológépek teljesítménye a pár ezer db/órától a 20-30 ezer db/óráig változnak.