MENÜ

Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt.

Oldalszám: 22
vezérigazgató, Hajdú Huba 2014.06.19.

A Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt. mûvi és sajáttelepi közraktározása továbbra is lehetõséget nyújt a gazdáknak, termelõknek, vállalkozóknak raktározási és gazdasági gondjaik enyhítésére.

Az idei évben a tõlünk már megszokott, megbízható, magas színvonalú hagyományos közraktározás mellett teljes körûen felkészültünk az Európai Unió intervenciós tárolására, illetve kidolgoztuk a kifejezetten intervenciós célú közraktározási és finanszírozási konstrukciónkat is.

Hagyományos szolgáltatásaink mellett külön hangsúlyozzuk, hogy olyan megoldásokat dolgoztunk ki, amely az aratást követõ közraktározástól az intervenciós ár befolyásáig megoldja partnereink finanszírozási gondjait.

 

A választható megoldások lényegei a következõk:

1. Vagy: az árutulajdonos közraktároztatja a terményt, majd a kibocsátott közraktári jegyekre kölcsönt vesz fel Társaságunk Lombard Igazgatóságán.

2. Vagy: az árutulajdonos közraktároztatja a terményt, majd a kibocsátott közraktári jegyekre kölcsönt vesz fel valamely együttmûködõ banktól.

3. Vagy: a Letevõ döntésétõl függõen a kölcsön lejárata elõtt, vagy annak lejáratakor a GMS Kft. megvásárolja a hitellel terhelt közraktározott árut.

A vételár a minõségvizsgálat alapján, az Európai Közösségek Bizottsága 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete szerinti minõségi felárral, illetve levonással megállapított – szállítási költséggel és az MVH által kötelezõen elõírt vizsgálati díjjal csökkentett – ár 99,25%-a. A GMS Kft. a vételárból az árfolyamkockázatokra az intervenciós ár 5%-át visszatartja.

A vételár kiegyenlítése oly módon történik, hogy a GMS Kft. a Letevõ helyett a közraktári jegyeket terhelõ hitelt és annak járulékait a hitelt nyújtó intézetnek kifizeti. Ha a visszafizetett hitel és járulékai nem érik el az adásvételi szerzõdésben meghatározott, árfolyamkockázati tartalékkal csökkentett vételárat, akkor a fennmaradó részt átutalja az Eladóknak.

Tehát a Letevõ már ebben az idõpontban szabadon rendelkezhet az intervenciós ár közel 100%-ával.

Ezek után a GMS Kft. a tehermentes árut 5 munkanapon belül felajánlja intervencióra.Amikor a GMS Kft. az MVH-tól az intervenciós vételárat megkapja, akkor az Eladóval a visszatartott árfolyamkockázati tartalékkal tételesen elszámol, és az esetleges többletet számára átutalja.

Joggal teheti fel az árutulajdonos a kérdést, hogy a finanszírozás alapját adó áru elhelyezéséhez a Concordia Közraktár Kereskedelmi Rt. milyen raktárkapacitást tud biztosítani, illetve milyen szolgáltatást tud nyújtani:

• Természetesen minden telepünk és raktárunk megkapta az EU intervenciós raktározási tevékenység végzéséhez szükséges tanúsítványt, illetve telepvezetõink, raktárosaink, minõségellenõreink elvégezték az intervenciós raktározáshoz szükséges tanfolyamot, és eredményes vizsgát tettek. Ennek fontosságát az adja, hogy e két feltétel megléte nélkül uniós intervenciós raktározás nem végezhetõ, tehát felkészültünk az Európai Unióban már gyakorlattá vált intervencióra.

• Nagyon sok olyan partnerünknél közraktározunk mûvi úton, akik szintén rendelkeznek az intervenciós raktározási tevékenység végzéséhez szükséges tanúsítványokkal. Ezért hangsúlyoznánk mind a sajáttelepi, mind a mûvi tárolás esetében, hogy nemcsak kimagasló szolgáltatásaink miatt érdemes a terményeket nálunk letárolni az aratás után, hanem azért is, mert a közraktári jegy bevonását követõen a termény azonnal az intervenciós felvásárlás részét képezheti a tulajdonunkban lévõ, illetve az általunk bérelt raktárakban anélkül, hogy az árunak meg kellene mozdulnia, valamint az intervenciós felvásárlás megkezdéséig a fent részletezett finanszírozási lehetõségeket tudjuk biztosítani.

• Megbízható, hagyományos szolgáltatásaink körébe a saját telepi és mûvi tárolás mellett nem szabad megfeledkeznünk a közraktár keretein belül függetlenül mûködõ minõségvizsgáló cégrõl: a Gabona Controlról, mely immár 15. éve az egyik legnagyobb nemzetközileg is elismert, GAFTA és FOSFA által is akkreditált minõségtanúsító szervezet az országban.

Az EU intervenciós felvásárlásában és értékesítésében, mint a GAFTA által akkreditált labor mûködik közre.

Mûszerezettsége, szaktudása és tapasztalata alapján a nyugat-európai vevõk igénye szerint el tudja végezni a speciális alveográfos és extenzográfos vizsgálatokat, minõsítést is a klasszikus magyar paraméterek mellett. A Gabona Control az országban az elsõ akkreditált, nemzetközileg elismert kereskedelmi GMO (genetikailag módosított termékek) laboratóriummal rendelkezik.

 


Elérhetõségeink és részletes információk: 

CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Rt.

 1095 Budapest, Soroksári út 24. • Levélcím: 1453 Budapest, Pf: 37. • Tel.: 456-3400 • Fax: 456-3458 

 E-mail: [email protected] • Internet: www.concordia.hu

 

Saját telepi tárolással kapcsolatban:   

Tel.: 1/456-3412; 1/456-3473; 1/456-3446; 1/456-3472; 1/456-3466; 1/456-3465 • Fax: 1/456-3497Mûvi tárolással kapcsolatban:  

Tel.: 1/456-3413; /456-3414; 1/456-3434; 1/456-3431 • Fax:1/456-3492

 

Hitel esetén Lombard Igazgatóság:

Tel.: 1/456-3427; 1/456-3428; 1/456-3475 • Fax: 1/456-3495

 

Gabona Control:  

Tel.: 1/2124403; 1/212-1731 • Fax: 1/212-1607

 GMS ‘96 Kft.  

Tel.: 1/456-3416; 1/456-3421; 1/456-3418; 1/456-3422 • Fax: 1/456-3420