MENÜ

A 3 tonna feletti repce receptje

Oldalszám: 42
2014.06.19.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye szívében,
Megyaszón találkoztunk Sárossy Ferenccel,
a Megyaszó Mag Kft. vezetõjével

A Kft. által mûvelt területek megoszlása: 5300 ha szántó, 700 ha legelõ, 210 ha kertészeti kultúra. A szántón belül 1400 ha búza, 1000 ha tavaszi árpa, 1030 ha repce, 700 ha cukorrépa, 400 ha szemes- és 300 ha silókukorica, 300 ha lucerna, 100 ha napraforgó. A kertészeti kultúrában 60 ha szõlõ, 50 ha szuper intenzív alma és körte, 45 ha kajszi, 6 ha meggy, 5 ha cseresznye. Ehhez 1000 tonna hûtõház- kapacitás kapcsolódik, hiszen a tervek szerint további 200 ha telepítése történik csupán az elsõ körben. A számokat szem elõtt tartva látható, hogy a repce kiváltságos szerepben tündököl a vetésterületben.

Sárossy Ferenc szerint a repce az egyik legfontosabb olajosnövényük, hiszen 100 ha napraforgóval szemben 1030 ha repce van. Ez nem új tendencia, hiszen több évre visszamenõleg is hasonló arányok voltak. Az idei idõjárás kimondottan kedvezett a repcének, mindenütt gyönyörûek és ígéretesek. A napraforgóknál viszont már komoly gondokat jelentett a sok tavaszi csapadék. Ugyanakkor a repce kedvezõ elõvetemény hatása mellett a napraforgó kizsigereli a talajt és a következõ évben kultúrgyomként gyomirtási nehézségeket is okozhat. Ezek az okok együttesen eredményezik a magas arányát a repcének.


A KWS nemesítõházzal több éve jó kapcsolatot ápolnak. Kísérleti helyet biztosítanak a saját és más termelõk részére is hasznos tapasztalatszerzés miatt. A KWS-nek van náluk kukorica, napraforgó, repce és cukorrépa kísérleti sora is. A repcék mellett más kultúrák KWS-es fajtáit is használják. A kukoricák közül a kis FAO-számú KWS-282-t, a napraforgók közül a Heliasol-t, a cukorrépák közül az Oregont, és az Evelinát több száz hektáron.
A repce vetésterületben kimagasló arányban szerepel a KWS nemesítõház. Az 1030 ha 50%-a KWS repce. A köztudottan kiváló fagytûrõ képességû TRIANGLE hibrid repce mellett az Adder és az Aladin fajta repce is nagy arányban szerepel a köztermesztésben. Egyik évben a hibrid, másikban a fajta repcék jönnek be jobban, ezért mindkettõt elõszeretettel használják 50-50%-os arányt képviselve. Szem elõtt tartva, hogy a fajtákat inkább a gyengébb, a hibrideket a jó területekre helyezik.


Azért döntöttek a magas arányú KWS-részesedésben a köztermesztésben, mivel:

1. Kimagasló fagytûrõ képesség a kísérleti sorokban is.
2. Sok pozitív üzemi tapasztalat.
3. Precízen drazsírozott, kitûnõ minõségû vetõmag.

Számukra a repce termesztésének elõnyei nyilvánvalóak:

• Kiváló elõvetemény a kalászosoknak, hiszen hamar lekerül a területrõl.
• Kis kockázat, megfelelõ hibrid- és fajtaválasztás esetén.
• Kevés költséggel lehet magas hozamot elérni. Náluk most ez 1030 ha terület esetén 3 t/ha termést várnak. Ebben az átlagban benne van a nem ritka 4 tonna feletti termés is.
• Fontos jövedelemforrás a nyár közepén.
• Méhészek kedvezõ visszajelzései, 4 ezer forint méhcsaládonként a plusz-bevétel (1200 méhcsalád eltartása a területen). A méhcsaládok megerõsödve kezdik az akácszezont.
• Vadászati szempontból vadkímélõ, illetve kitûnõ vadfenntartó szerep. Nem mozgatja a talajt az ellések idején, vadlétszám növekedését eredményezi.

A sokéves szakmai tapasztalat, hozzáértés mindig meghozza a gyümölcsét. 8–10 évre visszamenõleg lehet megítélni a repcetermesztés eredményességét. Lássuk, hogy melyek ezek a legfontosabb termesztéstechnológiai elemek:

• Kalászos gabona az elõvetemény, melyet tarlóhántás és szántás követ.
• Mûtrágyából 1,5 q 3×15-ös NPK komplexet adnak õsszel.
• Szántás után egy menetben történik a vetõágy készítése, ill. a  talaj gyûrûshengerrel történõ lezárása.
• A vetést augusztus 25-e és szeptember 10-i idõszakra tervezik, ill. kezdik, természetesen csávázott vetõmagokkal.
• Ezt követi a post kezelés gyomok ellen. Megkapja a regulátort, hogy a gyökerek erõsödjenek. Ha szükséges, a repcedarázs álhernyója ellen is védekeznek. Viszont meggondolandó az õszi védekezés a repce szárormányossal szemben.
• A tavaszi kéntartalmú nitrogén fejtrágya megtette a hatását (90 kg kétszeri kijutatással), hiszen a teljes vegetáció alatt a felvett kén mennyisége eléri az 50–70 kg-ot.
• Lombvédelem érdekében védekeznek a kártevõk ellen, melyek a következõk: repcefénybogár, nagy repcebolha, repceszár ormányos, repcebecõ ormányos.
• Hatásfokozóval kiegészített érésgyorsítóval történik az állományszárítás, mely egyenletes érést és beépülést biztosít. 13% nedvességtartalom alatt kezdik meg a betakarítást.

Milyen lehetõségeket várhatnak a JÖVÕVEL kapcsolatosan?

• Házon belül fontos a több lábon állás.
• A sajátos mikroklíma kihasználása fontos nemcsak a gyümölcstermesztésben. Sokkal zamatosabb, ízletesebb gyümölcsöket tudnak termeszteni. Hûtõházkapacitás teljes kihasználása, és további bõvítése.
• Kereskedelmi tevékenység fokozása, feldolgozottabb termékek. Házon kívül a politikai szemléleten kell változtatni.
• Nagyobb arányú politikai lobbira van szükség, talán UNIÓ-s tagként ez jobban érezhetõvé válik. Túl sok ember kapcsolódik közvetve vagy közvetlenül a mezõgazdasághoz, ezt jobban figyelembe kellene venni.

Sárossy Ferenc bízik a repcében, hiszen az idén 1200 ha repce vetését készítik elõ. Ebbõl hasonló arányt képviselnek a KWS-repcék az idén is, mint tavaly, sõt! A bevált, kimagasló termést biztosító TRIANGLE hibrid repce mellett a fajták közül az ADDER, és az idén kipróbálásra kerülõ, Nyugat-Európában elismert középérésû DIGGER is nagyobb területen szerepel majd.
A szakmai hozzáértés, a tapasztalat és a tervek megvannak a sikeres gazdálkodáshoz, ehhez kívánunk további sok erõt, kitartást és jó eredményeket a  Megyaszó Mag Kft. munkatársainak.